عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدون شناخت ارتباط بين دو بخش صنعت و كشاورزي، شناخت كامل توسعه پويا و وضع سياست هاي موثر براي رشد اقتصادي مطلوب مشكل است. در اين مطالعه ابتدا شناخت ارتباط متقابل بين دو بخش كشاورزي و صنعت در اقتصاد ايران و سپس، ارتباط بين رشد ارزش افزوده بخش صنعت و بخش كشاورزي ، دنبال شده و در نهايت تأثير عوامل سرمايه، نيروي كار و ارزش افزوده بخش هاي صنعت و كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است. داده ها به صورت سري زماني مربوط به سال هاي 1353-1388 است كه از مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی جمع ...

یکی از عوامل تأثیر گذار بر رشد و تعالی هر کشور وابسته به پیشرفت و توسعه صنایع آن کشور است. این بخش تاثیرگذار، از مصرف کنندگان بزرگ انرژی در کشور است. بررسی رفتار مصرف انرژی و روند شدت انرژی در بخش های مختلف، گامی اساسی و مهم در برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه انرژی محسوب می شود و افق های وسیعی را در پیش روی سیاستگذاران در این حوزه می گشاید. یکی از روش های مورد استفاده در این زمینه، روش تجزیه است. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل تغییرات مصرف انرژی و نیز شدت انرژی با استفاده از ...

رشدو توسعه اقتصادی از جمله هدفهایی است که هر اقتصاد دنبال می کند.تحلیل گران اقتصادی کشور نیز بر موضوع توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان استراتژی موفق برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا تاکید می کنند. با توجه به اینکه بخش صنعت ایران توانائی جذب نیروی انسانی گسترده ترو توانائی تولید کالای صادراتی متنوع را دارد این مطالعه در خصوص اثر رشد صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران انجام گرفته است. اثر صادرات بر رشد اقتصادی از دو طریق انجام می گیرد: ابتدا تخصیص مجدد منابع ازبخش ...

یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه‌های اخیر نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. در نظر گرفتن نفت و فرآورده‌های آن به عنوان یک عامل اساسی تولید و محرک رشد اقتصادی باعث می‌شود قواعد و موضوعات اقتصادی مرتبط با تولید از اهمیت وافری برخوردار شوند. یکی از مهم‌ترین این قواعد، قانون بازده نزولی می‌باشد که این مطالعه قصد دارد تحقق این قانون را در مورد استفاده از فرآورده‌های عمده نفتی در قالب فرضیه وجود رابطه U شکل معکوس بین مصرف فرآورده‌های عمده نفتی و کارایی بخش صنعت کشوره ...

مطالعه افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش ‌درآمدهای‌نفتی‌د‌رکشورهای‌صادرکننده، انگیزه‌مناسبی رابرای اقتصادان فراهم می سازد تا درزمینه های نظری و کاربردی مبادرت به تحقیق و تفحص نمایند. بیشتر این تحقیقات ارتباط میان افزایش قیمت نفت با بحران‌ در کشورهای پیشرفته و به خصوص در کشور ایالت‌متحده‌آمریکا، تحلیل می نمایند مطالعات اندکی در زمینه کشورهای صادر کننده نفت و به ویژه اوپک می باشد. در این تحقیق ما بر آن هستیم تا با مطالعه آثار درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخشهای مهم اقتصادی به ...

هدف‌مندی یارانه‌ها یکی از بزرگترین و مهمترین برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دهه‌های اخیر بود به نحوی که به صورت مستقیم تمام آحاد جامعه ایرانی را تحت تاثیر قرارداد.این طرح که به منظور استفاده بهینه ازمنابع انرژی شامل سوخت گازوئیل، گاز، بنزین، برق وآب تنظیم شده بود از آذر ماه 1389 اجرا شد. اجرای این طرح آثار اقتصادی زیادی در حوزه‌های مختلف داشت. در این تحقیق تأثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها در حوزه برق برای مصارف خانگی، روستایی، صنعتی و تجاری و بر فروش، وجه نقد عملیاتی، وص ...

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آزادسازی مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت در ایران طی دوره زمانی 1353 تا 1386 می‌باشد. از این رو برای آزادسازی مالی دو شاخص بالقوه ( کاوپن) و بالفعل ( سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سهم اعتبارات بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته شده است و اثر آنها در کنار سایر متغیرها، بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت مورد ارزیابی قرار داده شده است. برای برآورد مدل‌ها ابتدا از روش مانده سولو به محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت و سپس از رو ...

این پایان نامه به بررسی اثر تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، به عنوان یکی از متغیرهای عمده موثر بر میزان سرمایه گذاری در این بخش، اختصاص دارد که در این ارتباط، با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی سری های زمانی، اثرات تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن بر روی سرمایه گذاری در این بخش، مورد بررسی قرار گرفت. دوره مورد مطالعه، سال های 1346تا 1383 یعنی یک دوره سی و هشت ساله را در بر می گیرد. کلیه آمارها نیز به قیمت ثابت سال 1376 مورد بهره برداری قرار گرفته است.دو فرضی ...

در این پایان نامه با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1346-1387،رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده با تاکید بر شکست ساختاری در بخش صنعت مورد بررسی قرار گیرد.در این راستا از آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته،فیلیپس-پرون و زیوت اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل برون زا و درون زا و همچنین از آزمونهای همجمعی گریگوری - هانسن و یوهانسن - یوسلیوس جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و ارزش افزوده با تاکید بر شکست ساختاری در بخش صنعت استفاده ...