عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیوند کلیه یکی از راههای متداول درمان نارسایی مزمن و پیشرفته کلیه است. تاکنون دهها هزار عمل پیوند کلیه در سراسر دنیا انجام شده است. استفاده از داروهای ایمونوساپرسیو بعد از انجام عمل پیوند کلیه یکی از مهمترین و حساسترین قسمت درمان را تشکیل می‌دهند. از دهه گذشته به طور گسترده عمل پیوندکلیه در کشور ایران و از جمله در بیمارستان دکتر شریعتی آغاز گردید و از درمان با رژیم دارویی متشکل از سیکلوسپورین، استروئید و آزاتیوپرین استفاده شد. دوز داروی سیکلوسپورین در این رژیم سه دارویی به می ...

آماس درون چشمی از با ارزشترین و هراس انگیزترین پیامدهای برداشت آب مروارید به شمار می آید زیرا در بیش از 50% بیماران گرفتار با پیش آگهی بدبینایی همراه است. گرچه این پیامد از آغاز سده تاکنون کاهش چشمگیری یافته است ولی هنوز هم نام آن در هر بخش چشم پزشکی ترس آفرین می باشد. در این کار که یک بررسی به شیوه هم گروه آینده نگر بود فراوانی آماس درون چشمی در 770 تن بیماری که در بخش چشم بیمارستان شفا ار آغاز شهریور تا پایان دیماه 78 بستری و آب مرواریدشان برداشته ارزیابی گردید. بیمارانی که ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی میزان رضایت بیماران بستری از مراقبت‌های پرستاری و انتظارات آنان از کادر پرستاری، در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت گرفته است . در این پژوهش تعداد 140 بیمار مرد و زن از بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شرکت داشته‌اند که از نظر سن، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل، محل سکونت ، طول اقامت در بخش ، سابقه بستری بودن، وضعیت بیمه، درآمد سرانه، احساس بهبودی ...

بیان مسئله: بروز عفونتهای بیمارستانی در کشورهای مختلف بحث گردیده و هزینه فراوانی را که از این طریق بر سیستم بهداشتی درمانی آن کشورها تحمل می شود مورد توجه قرار داده شده است. سپس از اهمیت و انواع سیستم های مراقبت و ثبت عفونتهای بیمارستانی سخن به میان آمده و نقاط ضعف و قوت یکی از این سیستمها که نامیده می شود و در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است یادآور شده است. اهداف: هدف کلی به صورت بررسی عفونتهای بیمارستانی و جرم های شایع و پی آمد آن در بخش های بیمارستان امام خمینی طی سا ...

این تحقیق به منظور بررسی بیماران مبتلا به اریترودرمی و همچنین مروری بر بیماران بخش پوست بیمارستان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1374-1370 صورت گرفت. بیشترین انسیدانس در بین بیماریهای بخش پوست مربوط به اگزما و درماتیت و بطور کلی بیماریهای پاپولو اسکوآمو می باشد. بیشترین بروز سنی در بیماران بخش پوست، در محدوده سنی 29-20 بوده و نسبت مرد به زن تقریبا 2/1 به 1 می باشد. از نظر انسیدانس در طی چهار سال اخیر اریترودرمی، 5% بیماران بستری در بخش پوست را تشکیل می‌دهد. بررسی به ...

در این پایان نامه موارد بیماران بستری به علت شکستگی گردن استخوان ران در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی طی سالهای 76-72 بصورت گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این طرح تعیین شیوع شکستگی گردن فمور بر اساس سن و جنس، علت شکستگی ، انجام عمل جراحی یا عدم آن می باشد. متغیرهای جامعه مورد بررسی سن، جنس، علت شکستگی ف عدم یا وجود عمل جراحی در موارد بررسی شده است . در طی مدت از 120 مورد بیمار بستری به علت شکستگی گردن استخوان ران در این بیمارستان 61% مرد و 39% زن بودند. در 7/ ...

این تحقیق به منظور بررسی بیماران به اریترودرمی و همچنین مروری بر بیماران بخش پوست بیمارستان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1379-1370 صورت گرفت. روش تحصی صبصورت گذشته نگر و توصیفی بوده است. پس از حذف موارد تکراری 1313 بیمار پوستی و 149 مورد اریترودرمی وجود داشت. اطلاعات از طریق پرونده های بیماران استخراج و بصورت جدول مشخص شده است. بیشترین انسیدانس علت اریترودرمی در بیماریهای بخش پوست مربوط به پسوزیازیس، اگزما و درماتیت، حساسیت های دارویی و بدخیمی ها و بطور کلی بیماریه ...

در این مطالعه 2530 بیماری که طی دو سال از تاریخ مهرماه 1372 لغایت مهرماه 1374 در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان شماره 2 دانشکده علوم پزشکی کرمان (شفا) بستری شده بودند به طور گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفته اند. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: سن - جنس- شغل - نوع بیماری و نحوه پذیرش اورژانس یا الکتیو. شایعترین علت بستری در بخش گوش و حلق و بینی کاندید شدن بیمار جهت اعمال جراحی لوزه‌ها یا آدنوئید بوده است که با 613 پذیرش 2/24% موارد را شامل می شود. اوتیت چرکی میا ...

مطالعه سیر بیماری در مبتلایان به نئوپلاسم نشان داده است که با وجود تمام پیشرفتهای درمانی تشخیص دیر هنگام نئوپلاسم پیش آگهی بیماری را بشدت تضیعف می کند. لذا تشخیص سری وجود یک توتمور از اهیمت بسزایی برخوردار است. یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی برای هر بیماری اطلاعات اپیدمیولوژیک آن بیماری است که علاوه بر اینکه در تشخیص بیماری کمک کننده هستند در تشخیص و شناسای علل مسبب بیماری هم کمک کننده می باشند. همه پزشکان و خصوصا پاتولوژیست ها باید شیوع نسبی تومورهای مغزی و پراکندگی سنی و جن ...