عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح شامل پنج بخش اصلی زیر می باشد: 1- شناخت بازار سرمایه 2- عملکرد بازار سرمایه در بخشهای اقتصادی (70-1360) 3- بررسی موانع و مشکلات استفاده از منابع بازار سرمایه در بخش صنعت 4- پیش بینی ابعاد سرمایه ای بخش صنعت طی ده سال آینده (82-1372) 5- جمع بندی و ارائه پیشنهادات برای تجهیز منابع و استفاده بهینه از بازار سرمایه جهت توسعه صنعتی کشور ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
نرخ | 

حاصل این تحقیق و تحقیقات گوناگون بعمل آمده در زمینه مدیریت بخش اقتصادی به نتایجی مبتنی بر لزوم تغییر ساخت مدیریتی و تشکیل هرم مدیریتی، لزوم استقلال بانک مرکزی، لزوم کانالیزه کردن مرجع تصمیم‌گیر و ناظر بر عملیات مالی کشور، لزوم هماهنگی بین سیاستهای مالی و پولی و لزوم رفع موانع موجود در سیستم بانکی کشور صحه می‌گذارند. بدلیل عدم وجود این الزامات است که دیده می‌شود تاثیرگذاری سیاست‌های متخذه بانک مرکزی بعنوان مرجع سیاستگذاری پولی و ارزی کشور جهت کنترل بازار ارز (با فرض صحیح بودن ...

این گزارش منبع مفید و ارزشمندی به منظور شناخت فعالیتها ، اقدامات و عملکرد بخشهای اقتصادی ، اجتماعی استان در سال 1373 بوده ، مجموعه حاضر مشتمل بر دو بخش می‌باشد . در بخش اول وضعیت کلان اقتصادی - اجتماعی استان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و تلاش شده تا تحلیلی بر تصویر کلان اقتصادی - اجتماعی استان با استفاده از آمار و اطلاعات در دسترس بعمل آید . در بخش دوم اوضاع اقتصادی اجتماعی استان به تفکیک یکایک بخشهای ذیل امور اجتماعی ، امور زیربنایی و امور تولیدی بررسی گردیده است . ...
 
موضوع این نوشتار " جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد (با تکیه بر ایران) " می‌باشد. هدف ما دراین تحقیق بدست آوردن اطلاعات دقیقی از روند تحولات جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد در ایران است . همچنین دراین بررسی ضمن توجه به روابط میان مقولات مورد بحث ،تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی حاکم بر جامعه بر تحولات جمعیت ، اشتغال و چگونگی توزیع درآمد مورد مطالعه قرار گرفته است . به منظور بیان نظری موضوعات مربوط به جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد، دیدگاهها و الگوهای مختلفی که درزم ...

سودآوری و عدم سودآوری طرحهای سرمایه‌گذاری آموزشی اساس و پایه هرگونه تصمیم‌گیری در مورد گسترش و توسعه طرحهای آموزشی است . در بررسی این مسئله ،همانند سنجش اقتصادی هر طرحی دو جریان مهم هزینه و فایده و برآورد آن مطرح می‌شود. درمورد فایده یا بهتر گفته شود بازده طرحهای آموزشی،همواره از جریان درآمدی فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزشی استفاده می‌شده است . که کارایی و مناسبت آن در همه شرایط تصدیق نمی‌شود. برآورد سهم نیروی آموزش دیده در ارزش افزوده تولید گامی در جهت سنجش منافع سرمایه‌گذاری ...