عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 108

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کمبود منابع آبی یکی از عوامل اصلی محدود کننده تولید در سیستم‌های کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد به طوری که در بین عوامل مختلف ایجاد کننده تنش‌های زنده و تنش‌های غیرزند، تنش خشکی به تنهایی عامل 45 درصد از کاهش عملکرد محصولات زراعی بوده است. از اینرو به منظور بررسی اثر کمبود آب بر خصوصیات فتوسنتزی، میزان کلروفیل، فلورسانس کلروفیل، پرولین، کربوهیدرات‌های محلول برگ و خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ژنوتیپ‌های مختلف کنجد در مرحله رشد رویشی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ...

گياه Ferula orientalis گياهي است چند ساله، بدون کرک، با يقه اي پوشيده از تارهاي رشته‌اي، ساقه به ارتفاع 100 تا 150 سانتي‌متر، متعلق به تيره چتريان که در ايران، در مناطق شمال‌غرب، غرب و مرکز، پراکندگي دارد. در تحقيق حاضر، ميوه گياه فوق از نظر ترکيبات اسانس و متابوليتهاي ثانويه مورد بررسي قرار گرفت. ترکيبات فرار ميوه گياه کماي شرقي به روش تقطير با بخار آب استخراج و سپس توسط روش GC/MS مورد آناليز قرار گرفت. نتايج نشان داد 46 ترکيب از اسانس ميوه گياه فوق قابل تفکيک است. همچنين ب ...

با توجه به سمی بودن نیکل برای گیاهان و قابلیت جذب و تجمع آن در برخی از گونه‌های بیش انباشتگر جنس Alyssum بررسی چگونگی مقابله این گیاهان با سمیت نیکل تجمع یافته و عدم تاثیر گذاری آن بر متابولیسم گیاه حائز اهمیت می‌باشد. یکی از عوامل آنتی اکسیدانی کلیدی در مقابله با سمیت ناشی از غلظت‌های بالای نیکل آنزیم آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) است. در این تحقیق به منظور بررسی فعالیت آنزیم SODدر گونه‌های بیش انباشتگر، گونه‌های بیش انباشتگر نیکل A. bracteatum و A. inflatum(گونه‌ ...

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر کانسار مس چغندر سر و معدن متروکه مس بر غلظت فلزات سنگین در خاک و گیاهان بومی غالب منطقه پایه گذاری گردید. منطقه مورد مطالعه با وسعت تقریبی 28 کیلومتر مربع بین عرض های جغرافیایی ''3'18°36 تا ''3'22°36 شرقی و طول های جغرافیایی "3'18°36 تا "3'22°36 شرقی قرارگرفته است. منطقه معدنی چغندرسر در استان سمنان، در 135 کیلومتری جاده شاهرود به سبزوار واقع شده است. جهت نیل به این هدف 19نمونه سنگ، 28 نمونه خاک برداشت گردید. همچنین از 5 گونه گیاهی غالب منطق ...

کشف و توسعه‌ی آنتی‌بیوتیک‌ها ‌منجر به تحولی بزرگ در درمان بیماری‌های عفونی گردید. گسترش مقاومت‌های دارویی در دهه های اخیر، دانشمندان را متوجه گیاهان و خواص دارویی آنها کرده است. گیاهان دارویی و مواد مؤثره‌ی موجود در آن‌ها به عنوان جایگزینی مناسب مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتند. با توجه به وجود اثرات ضد ميكروب و ضد قارچ در گونه هاي مختلف Euphorbia، در پروژه‌ی حاضر اثرات ضد‌میکروبی عصاره‌ی تام متانولی و فراکسیون‌های هگزانی، کلروفرمی، -n بوتانلی و آبی سرشاخه‌های هوایی گیاه Eupho ...

به‌ منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نيتروژن، آهن و باکتری‌های محرک رشد بر عملكرد گیاه شنبلیله یک آزمایش فاكتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 48 تيمار درسه تكرار و جمعاً با 144 واحد آزمايشي در گلخانه دانشگاه زنجان در بهار 1390 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح نیتروژن (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار)، چهار سطح آهن) صفر، 10، 20 و 30 کیلوگرم در هکتار ( و چهار سطح باکتری محرک رشد ) عدم تلقیح یا شاهد، تلقیح خاک با باکتری باسیلوس، تلقیح خاک با باکتری سودوموناس و تلقیح خاک ...

به منظور بررسی اثرات دگرآسيبي عصاره آبی قسمت های هوایی علف های هرز شیرین بیان و تلخه بیان بر روی سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه گیاهچه های ذرت (رقم سینگل کراس 704) و لوبیا ( رقم اختر)، آزمایشی به صورت طرح فاكتوريل در قالب کاملا" تصادفی با 4 تکرار در شرایط آزمایشگاهی در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان، در سال 1387 انجام شد. از آنجا که بازدارندگی رشد ونمو توسط قسمت های مختلف گیاهان، از نظر قدرت و مقدار دگرآسیبی، در قسمت های مختلف گیاهان، با یکدیگر تف ...

یکی از راهکارهای تصفیه تکمیلی پساب استفاده ار تالاب های مصنوعی سطحی و زیرسطحی می باشد. در این پژوهش روی گیاهان مورد استفاده تمرکز شده است تا بتوان گیاهی که بیشترین راندمان جذب را دارد شناسایی کرد. برای ایجاد تکرار در آزمایش برای هر یک از گونه های گیاهی انتخابی چهار سلول در نظر گرفته شد.که شرایط در تمامی سلول ها کاملا یکسان بود، بنابراین آزمایش در یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سه سلول نیز برای سه گیاه در نظر گرفته شد که دوره رشد خود را با آب معمولی طی کردند(سلول ه ...

در سال‌های اخیر اسانس‌ها و عصاره‌های استخراج شده از گیاهان به عنوان منبع تولید محصولات طبیعی مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند و کاربردهای فراوانی برای آن‌ها در صنایع غذایی، دارویی و عطرسازی محقق شده است. کاربرد مواد گیاهی به عنوان رژیم-های غذایی و نگهدارنده، به دلیل ظرفیت‌های آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی و دیگر ذخیره‌های زیستی آن‌ها می‌باشد. در این پژوهش، گیاه Calligonum arborescens Litw. از خانواده علف هفت‌بند از منطقه کاشان مورد بررسی قرار گرفت. اسانس اندام‌های هوایی ای ...