عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تبدیل مستقیم متان به هیدروکربن های سنگین تر (اتان و اتیلن) به روش اکسیداسیون جزئی متان در غیاب کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفته است. این عملیات در یک راکتور کوارتز به حجم تقریبی 3/16 میلی لیتر در فشار اتمسفریک و شرایط مختلف دما (C º950- 750)، دبی کل خوراک (cc/min130- 90) و غلظت واکنشگرها (2/0 تا 75/0) انجام شد. همچنین گاز حامل هلیم توسط بخار آب جایگزین گردید و تاثیر بخار آب بر فرآیند بررسی شد. هنگامی که در شرایط دمایی C º 850، شدت جریان cc/min100، نسبت متان به اکسیژن ...

چکیده ندارد.

برای استخراج آب قابل بارش ماهواره ای از باندهای فروسرخ نزدیک تصاویر سنجنده مادیس استفاده شده است. اعتیار سنجی آب قابل بارش ماهواره ای با داده های رادیوساوند انجام گرفته است. با توجه به محدودیت های اجرای الگوریتم به شرایط آسمان فاقد ابر وجو تقریبا پایدار، وضعیت عمومی جو در روز گذر ماهواره به کمک نمودار های ترمودینامیکی Skew-T و نیز تفسیر بصری، بطور کامل بررسی شده است. از این طریق روزهای آرام و بدون تلاطم جوی انتخاب گردید. سپس تصاویر مادیس درگذر این روز از سازمان فضایی دریافت ...

برای مقایسه اثر تیمارهای بخار آب ، اوره و محلول آمونیاک در خم‌پذیری چوب بلوط (بلند مازو)، ابتدا با استفاده از تئوری خمش ، روابط برآورد شعاع قالب الگوی خم و انحناء وابسته به کرنشهای حداکثر فشاری و کششی محوری (موازی الیاف) تدوین‌شده و سپس مقدار دو شعاع مذکور از طریق اندازه‌گیری مقادیر کرنشهای حداکثر قید شده در نمونه‌های سالم شاهد و تیمارشده با بخار، تعیین گردید. با نمونه‌های جور تیمارشده توسط بخار آب ، اوره و محلول آمونیاک ، مقادیر شعاع قالب انحناء بطور تجربی اندازه‌گیری شدند. ...

امروزه، فرایندهای گوناگونی برای خشکسازی جریانهای گازی وجود دارد که از میان آنها فرایند خشکسازی توسط پدیده جذب سطحی با جاذب غربال مولکولی به سبب مزایایی که دارد مورد توجه فراوانی قرار گرفته است . با مطالعه و بررسی روشهای موجود سیستمی مبتنی بر روش وزن سنجی برای اندازه‌گیری داده‌های تعادلی بخار آب -غربال ملکولی "4A" در دماهای 20، 30، 40 درجه سانتیگراد طراحی و ساخته شده و سپس داده‌های تجربی حاصل در مدل تعادلی "لانگمیر" برازش گردیده است . منحنی‌های "Breakthrough" و پروفایل دمای خر ...

فرآیند تبدیل به کمک بخار آب جهت استخراج حداکثر مقدار هیدروژن نگهداری شده در آب و یا خواکیهای هیدروکربنی به کار برده می‌شود. تبدیل گاز طبیعی از این طریق شامل دو واکنش ساده تعادلی تبدیل و جابه‌جایی آب -گاز است . از یک طرف وجود منابع غنی گاز طبیعی با خلوص نسبتا بالا در کشور و از طرف دیگر، مقدار 25 تن کاتالیزور نیکل-آلومیناتی که جهت فرآیندهای متفاوت از طریق تبدیل بخار آب ، سالانه در ایران به مصرف می‌رسد و تماما به صورت ارزی در صنایع فولاد، نفت و گاز تهیه می‌شود، انجام این پروژه ر ...

فشار بخاراشباع با درجه حرارت آن رابطه مستقیم دارد. لذا باتوجه به درجه حرارت موردنیاز فشار آن را ازحدی نمی‌توان بالاتر برد. ولی در مورد آب گرم این محدودیت وجود ندارد و می‌توان از فشارهای بالا دردرجه حرارت دلخواه استفاده نمود. ازطرف دیگر افزایش فشار پخت ازاین جهت مطلوب است که به خروج سریع هوای موجود در لاستیک کمک می‌کند و کیفیت آن را بهبود می‌بخشد و علاوه بر آن چسبندگی لایه‌های تایر را نیز افزایش می‌دهد. ...

مدل یک بعدی جهت شبیه سازی عددی باز آرایی متان با بخار آب در حضور غشاء پالادیوم به منظور تولید گاز هیدروژن با خلوص بالا ایجاد شده است. مدل ارائه شده در این کار ، یک مدل یک بعدی غیرایزوترمال، همگن و هم فشار می باشد. از بخار آب به عنوان گاز جاروب کننده استفاده شده است که به صورت همسو با جریان خوراک وارد سیستم می شود. هدف این مقاله ابتدا اعتبارسنجی مدل ارائه شده با داده های آزمایشگاهی استخراج شده از مقالات و سپس بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر روی شبیه سازی و چگونگی افزایش میزان ت ...

دراین طرح سعی براین است که بااستفاده ازعوامل طبیعی نظیرانرژی خورشید وباددریک فرآیند شبه طبیعی بخارآب موجود درفضای سواحل جنوبی ایران دریک فرآیند آدیاباتیک سرودتبدیل به ابرفوق اشباع وآب نمود برخلاف روشهای متداول که درآنها آب دریا با دستگاههای شیرین کن درتماس است خورندگی هزینه نگهداری راافزایش می دهد،بخاطراین که دستگاهها میتوانندازمواد غیرفلزی ساخته شوند خورندگی مساله ساز نموده وهزینه نگهداری راافزایش می دهدبخاطراین که دستگاهها میتوانند ازمواد غیرفلزی ساخته شوند خورندگی مساله سا ...