عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 306

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت بحران علمی است که با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از بحران، راهکارهای مناسب، سریع و جامعی را برای خروج از بحران و جبران صدمات ناشی از بحران ناشی از بحران ارائه می دهد ارکان اصلی مدیریت بحران عبارتند از: پیشگیری و کاهش خسارت، آمادگی واکنش به هنگام وقوع بحران و بازسازی پس از بحران نقش شبکه حمل و نقل و جنبه دیگر نقش شبکه حمل و نقل در کاهش آسیب های ناشی از بحران ایجاد شده و خدمات رسانی به مناطق آسیب دیده است. در این مقاله برخی از راه کارهای بهبود عملکرد مدیریت بحران در حوزه ...

با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن سازمان ها روند تحول پدیده ها پیچیده تر و فهم و تحلیل آن ها مشکل تر و در نتیجه احتمال و امکان وقوع حادثه و ایجاد بحران را افزایش داده است. در چنین شرایطی پیش بینی آینده بهترین کار می باشد، به شرطی که مدیریت برای این پیش بینی ابزار و دانش کافی را داشته باشد. نقش مدیر در بحران می تواند نقش ناخدایی باشد که با مشاهده ابرهای غلیظ و دیگر نشانه های طوفان بلافاصله شروع به تدارک امکانات لازم جهت مقابله با طوفان را می نماید. یافتن روشی برای پیش بینی روندها ...
نمایه ها:
شرکت | 
بحران | 

در شکل‌گیری فرقه دمکرات آذربایجان در سال 1324 ش ، نظریات مختلفی ارائه گردیده است ولی هیچ یک از نظریات به طور صریح به تاثیر بحران نفت شمال در تشکیل و تقویت فرقه اشاره نکرده‌اند. به همین خاطر، در این رساله سعی خواهد شد به این سوال اساسی جواب داده شود که عامل اصلی به وجود آمدن بحران در آذربایجان چه بوده است ؟ بر پایهء این سوال اساسی، دو فرضیه ارائه داده‌ایم. در فرضیهء اول به زمینه‌های داخلی بحران اشاره خواهد شد، و در فرضیهء دوم، سعی خواهیم کرد نقش عوامل خارجی را در پیدایش بحران ...

چکیده ندارد.

شبکه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای، به عنوان يکي از زيرساخت‌های اساسی، در اثر وقوع بحران تحت‌تاثير قرار گرفته و در صورت خدمت‌رسانی نامناسب باعث تشدید پیامدهای منفی ناشی از بحران می‌شوند. این امر لزوم برنامه‌ریزی و مدیریت بحران در این شبکه‌ها را مشخص می‌کند. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که در اثر وقوع بحران، صرف‌نظر از یافتن علت وقوع، چه آثار و پیامدهایی در شبکه به وقوع پیوسته و چگونه مي‌توان با تحلیل این نتایج، عملکرد شبکه را بهینه نمود. بدین منظور با اتخاذ رویکرد سیستمی سعی می‌ ...

این گزارش درباره مفهوم مدیریت بحران در دولتهای محلی است که فصلهای ذیل را دربرمی‌گیرد. مفهوم مدیریت بحران ، سازماندهی مدیریت بحران ، هماهنگی منابع شهری ، همکاری مردم در فعالیتهای آمادگی ، مسئولین و نقش دولت منطقه‌ای ، مدیریت کاهش اثرات فاجعه ، برنامه‌ریزی ، آموزش و تمرین ، مدیریت بحران و عملیات پاسخ ، بازسازی بعد از فاجعه ، مدیریت لحظه به لحظه ، مسئولیت سازمانها و آینده مدیریت بحران . ...
نمایه ها:
بحران | 

گزارش حاضر در خصوص مدیریت بحران به هنگام بروز بلایای طبیعی می‌باشد. در این گزارش مراحل چگونگی نیل به اهداف طرح مدیریت بحران ، اقدامات مورد نیاز مقابله با بروز بحران و تقلیل خسارات در شهرها ، عوامل تشدید کننده خسارات ، بررسی آسیب پذیری شهرهای بزرگ به ویژه شهر تهران. به هنگام بروز بلایای طبیعی ، بررسی شبکه خدماتی و ایمنی شهر تهران ،چگونگی راههای افزایش ضریب ایمنی شهرها ، اثرات بلندمدت بلایای طبیعی و تاثیر آن بر جامعه و مباحث مرتبط دیگر تهیه شده است . ...

بحران چیست؟ چرا بحرا‌ن‌ها رخ می‌دهند و وقایع ناگوار و فجایع انسانی و سازمانی ایجاد می‌کنند. آیا انسان می‌تواند از وقوع بحران‌ها پیش‌گیری کند و در صورت وقوع، آیا انسان می‌تواند با مدیریت هوشمندانه از هزینه‌های آن کاهش دهد. آیا انسان می‌توان از بحران‌ها بیاموزد، و در نتیجه توانش و شایستگی‌های مدیریت بحران را ارتقاء بخشد؟ این مقاله سعی دارد با طرح ایده رهبری بحران به سوالات فوق پاسخ دهد. رهبری بحران فراتر از مدیریت بحران عمل می‌کند. مدیریت بحران به بعد از وقوع بحران محدود می‌شود ...
نمایه ها:
بحران | 

بحران‌ها جزء لاینفک زندگی بشریت شده‌اند و در دهه‌های اخیر بیش از گذشته با شدت و سرعت بیشتری در حال وقوع می‌باشند. بحران‌ها بعنوان رخدادهایی با احتمال کم، و تأثیر زیاد توصیف می‌شوند که کارایی موجودیت (فرد، سازمان، جمامعه و ملل) را مورد تهدید قرار می‌دهند و بوسیله ابهام در علل، اثر، وسائل رفع، و باور به اتخاذ تصمیمات سریع توصیف می‌شوند. آنها متنوع هستند، که عمدتاً به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند: الف - بحران‌های طبیعی ب - بحران‌های ساخته دست بشر. یک نوع بحران ساخته دست بشر، بحران‌ ...