عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس از زمان شکل گیری این شورا از اهمیت برجسته ای برای دو طرف برخوردار بوده است. در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان و امارات متحده روابط تجاری و نظامی گسترده ای با ایالات متحده داشته اند. بحران اقتصادی جهان ضمن اینکه تأثیرات مهمی بر اقتصاد و سیاست بین الملل داشت، باعث شد تا تغییراتی در سطح روابط و مناسبات آمریکا با سایر کشورها بوجود بیاید. سوالی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته این است که بحران اقتصادی جهان چه تأثیری بر ر ...

این تحقیق به مقایسه دو مدل CAPM و CAPMUI در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل CAPMUI از نظر برآورد بازده دارایی دارای ضریب خطای مشابه با مدل CAPM است و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت مدل را نسبت به مدل اول افزایش نمی‌دهد. به عبارت دی ...

فاشیسم به عنوان پدیده ای نو ظهور ،در سال های میان دو جنگ جهانی در برخی کشورهای اروپایی پا به عرصه حیات گذاشت . این پدیده زاییده بی رحمی های یک دوره جنگ فراگیر ،بحران های اقتصادی ، ناسازگاریهای طبقات و بدبختی های سیاسی سالهای بعد از جنگ جهانی اول بود . در اروپا اولین کشوری که به نظام فاشیستی روی آورد ایتالیا در سال 1922 م بود. عقب ماندگی ها و کوتاهی های رژیم پارلمانی در ایتالیا ساختار سیاسی کشور را مورد تهدید قرار داد و این خلأ قدرت در سیاست ایتالیا فرصت را برای مطرح ساختن مو ...

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مسأله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می‌باشد. امروزه با پذیرش این اصل مسلَّم فقهی یعنی تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمی‌توان ماهیت پول را مال مثلی ی ...

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات گسترش یافته است و اکثر کشورها سرمایه گذاری کلانی را به آن اختصاص داده اند.یکی از بخش های که می تواند فناوری اطلاعات را بکار گرفته و از مزایای آن منتفع شود بازارچه های مرزی است.به همین منظور در این پژوهش به رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی غرب کشور پرداخته می شود. تعداد سوالات پرسشنامه 35 سوال می باشد که بین 300 نفر از نمونه های آماری توزیع گردید.به منظور شناسایی و تحلیل روابط این متغیرها و ارائه یک مدل مفه ...

ازجمله موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه،مسأله‌ی ربا و نحوه‌ی مواجهه‌ی فقه با این پدیده است.این موضوع برای افرادی که از طرفی خود را ملزم به اجرای حدودشرعی می‌دانندواز سوی دیگر درحال ضرورت،نیازمندأخذوام،در مواردی مشکل‌سازشده وایشان راگرفتارچالش‌نموده است؛زیرا بسیاری ازصورت‌های دریافت قرض ونحوه‌ی جبران وتأدیه‌ی آن درعرف جامعه مشکوک بوده وشائبه‌ی گرفتاری به ربای حرام را نشان می‌دهد،مانندآنچه به عنوان حیله‌ها و راه‌های فرار ازربا مطرح است؛لذا پیچیدگی این صورت‌های فرار،ضرو ...

بررسی موضوع تأثیر تورم در ربای قرضی به لحاظ این‌که جبران کاهش ارزش پول را ربا و یا این‌که آن را تخصصاً خارج از محدوده ربا بدانیم بسیار حائز اهمیت است که هدف تحقیق نیز همین امر می باشد لذا و با توجه به الف) مبتلی‌به بودن مسئله تورم برای بسیاری از مردم و ب) تأکیدات شدید دین اسلام و خصوصا مذهب تشیع مبنی بر حرمت ربای قرضی، در این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است بدنبال آنیم تا مشخص کنیم که در دیون و روابط مالی در شرایط تورمی، اگر در بازپرداخت دیون، میزان درصد تورم نیز د ...

سال 2008 میلادی در تاریخ اقتصادی جهان، سال بازگشت بحران بود. در این سال دنیا شاهد ورشکستگی برخی از بزرگ ترین و با سابقه ترین موسسات مالی جهان بود و رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا، رشد اقتصادی جهانی را تحت الشعاع خود قرار داد. دامنه این بحران مالی در سطح جهان به حدی گسترش یافت که اقتصاد دانان و سیاست گذاران انتظار آن را نداشتند. پس از بحران مالی در ده های گذشته بعضی از تحلیل گران اقتصادی و متخصصین مسائل مالی به فکر افتادند که باید بتوان بحران را قبل از وقوع پیش بینی کرد، ...