عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماریهای کبد و مجاری صفراوی بخصوص ایجاد سنگ صفراوی از عوارض بیماری بتاتالاسمی ماژور محسوب می‌شود در این مطالعه فراوانی یافته‌های غیرطبیعی اولتراسونوگرافی کبد و مجاری صفراوی در 200 بیمار مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در منطقه کرمان مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس نتایج این تحقیق 11 نفر از 200 بیمار بتاتالاسمی ماژور (5/5 درصد) سنگ صفراوی داشتند که میانگین سن بیمارانی که فاقد سنگ صفراوی بودند 10/07 سال (SV4/94) است و میانگین سن بیمارانی که دارای سنگ صفراوی بودند 16/18 سال (SD5/ ...

بیماری تالاسمی ماژور عمدتا به صورت آنمی همولیتیک شدید و پیشرونده ظف شش ماه دوم زندگی پس از تولد بروز می کند. این بیمار به علت ضعف مفرط و عدم جبران قلبی ایجاد شده توسط آنمی نیاز به ترنسفیوژنهای منظم و مکرر دارند. سطح آهن سرم در این بیماران بالا می رود و به علت افزایش بار آهن در بدن (هموسید روزیس) آهن در بدن و از جمله پانکراس رسوب کرده باعث آسیب بتاسلهای پانکراس و نتیجتا ایجاد دیابت قندی می گردد. با انجام روشهای پیشرفته و مراقبت های نگاهدارنده از جمله مصرف صحیح و ناسب ترکیبات ...

بوتیرات می‌تواند باعث افزایش هموگلوبین F در افراد شود لذا با تجویز آن به بیماران بتاتالاسمی ماژور میزان هموگلوبین F بالا می‌رود و در نتیجه جبران نارسائی زنجیره بتا تامین می‌گردد و بیماران نیازی به دریافت خون نخواهند داشت .با توجه به تعداد بالای بیماران تالاسمی در سطح کشور بویژه مناطق شمالی و جنوبی و نیز هزینه‌های بالای مراقبت از بیماران و مشکلات موجود دیگر بنظر می‌رسد که می‌بایست برای درمان این بیماری راههای بهتر و سهل‌الوصلتری را جستجو کرد. ...

طبق پروتکل درمانی جهانی، مصرف درازمدت اسید فولیک برای بیماران بتاتالاسمی ماژور جهت تامین افزایش نیاز این بیماران به اسید فولیک به دلیل خونسازی غیر موثر مفید می‌باشد. بدین منظور جهت ارزیابی تاثیر مصرف دارو توسط این بیماران، به بررسی سطح سرمی و داخل سلولی اسید فولیک در 2 گروه از بیماران بتاتالاسمی ماژور پرداختیم . گروه اول بیماران تحت درمان با اسید فولیک به میزان یک میلی‌گرم در روز بودند و در گروه دوم نیز بیماران اسید فولیک را مصرف نمی‌کردند. البته قابل ذکر است که هر دو گروه از ...

آنژیویید استریک یک عارضه نسبتا شایع در بیماران بتاتالاسمی ماژور می باشد و انجام معاینات چشمی باید یکی از اجزای اصلی بررسی این بیماران باشد. از طرفی شیوع برخی از ضایعات شناخته شده سودوزانتوماالاستیکوم مثل کلسیفیکاسیون عروقی در این کم خونی، بیماران را در خطر حوادث عروقی قرار می دهد که ارزیابی توسط متخصصان مربوطه را می طلبد . ...

پراکسید اسیون لیپیدها علت اصلی آسیب به غشاء سلولی است که می تواند منجر به مرگ سلولی شود. رادیکالهای واکنشگر تولید شده در غشاء می تواند آغازگر و اکنشهای زنجیره ای اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع در غشاء باشد. تشکیل هیدروپراکسیدها از طریق واکنش های رادیکالی می تواند باعث تغییر در مولکولهای غشاء سلولی گردد. اریتروسیتهای بدست آمده از افراد نرمال و بعضی از بیماران واکنشهای متفاوتی را نسبت به آسیبهای ناشی از پراکسیداسیون چربیها از خود نشان می دهند. این تفاوتها را می توان با کارائ ...

بیماران بتاتالاسمی ماژور بعلت کم‌خونی شدند هرماه مجبور به دریافت خون هستند و ترانسفوریونهای مکرر باعث سرباری آهن Iron overload می‌شود و آهن اضافی در ارگانهای مختلف بدن رسوب می‌کنند و باعث بدکاری یا کم‌کاری اعضاء می‌شود یکی از این ارگانها تیروئید است که بعلت سرباری آهن دچار کم‌کاری می‌گردد و این کم‌کاری ممکن است اولیه باشد و با این که بعلت کم‌کاری هیپوفیز و کاهش ترشخ TSH کم‌کاری ثانویه تیروئید ایجاد شود. ...

در این بررسی بیماران از نظر عوارض طولانی مدت بیماری تالاسمی ماژور و همچنین عوارض ناشی از تزریق خون و افزایش بار آهن و نحوه میزان مواد چنگالی دافع آهن و همچنین عوارض دارویی تحت مطالعه قرار گرفته اند. بیماران دارای تشخیص قطعی بتا تالاسمی ماژور از قبل با بررسی الکترفورز هموگلوبین بوده اند و از بدو تشخیص در درمانگاه خون بیمارستان امام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت نظر می باشند. در این مطالعه بیمارانی که دارای تشخیص قطعی نبوده حذف شده اند و همچنین بیمارانی که بطور مرتب تز ...

تجدید نظر در دستوالعمل اجرائی و برنامه پیشگیری از موارد جدید بتا تالاسمی کشوری برای استان خوزستان لازم است طبق محاسبات زیر در عمل مشخص شد که برنامه پیشگیری کنونی قبل از ازدواج در بتا تالاسمی به علت انتشار ژن سیکل سل در شهرهای خوزستان کفایت کارائی لازم را در تشخیص و شناسایی سیکل تربت ندارد چون سیکل تربت بدلیل داشتن اندکس های طبیعی ‏‎RBC‎‏ و همو گلوبین ‏‎A2‎‏ طبیعی از غربالگری تالاسمی رد می شود برای اثبات این فرضیه بررسی راهنما ‏‎Pilot‎‏ روی 50 مورد سیکل تربت انجام گردید در آن ...