عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشکل اصلی دامپروری در سطح کشور مسئله کمبود علوفه می‌باشد. یکی از طرق حل این مشکل پیداکردن منابع غذایی جدید و ارزان قیمت است . در این آزمایش سعی بر این است که بهترین مصرف سیلوی پیت و باگاس غنی‌شده را که یکی از ضایعات کارخانجات تهیه شکر از نیشکر می‌باشد تعیین کرده به دلیل درصد فیبر بالای پیت و باگاس از آن به عنوان یکی از اجزاء علوفه‌ای جیره استفاده شده و با درصدهای صفر، 20، 40، 60 و درصد در تیمارها جایگزین قسمت علوفه‌ای جیره می‌شود. این طرح شامل چهار تیمار و پنج تکرار در قالب د ...
نمایه ها:
اوره | 
تغذیه | 
باگاس | 

طرحی تحقیقاتی به منظور بررسی امکان تبدیل فرآورده‌های جانبی تولیدات کشاورزی از قبیل باگاس نیشکر و پوسته برنج به کمپوست و مطالعه اثرات مصرف کمپوست بدست آمده بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و عملکرد ذرت در سال 1376 در کرج انجام شد. این تحقیق شامل سه آزمایش -1تبدیل تولیدات جانبی به کمپوست -2آزمایش گلدانی و -3آزمایش مزرعه‌ای بود. تولید کمپوست با استفاده از تلقیح تولیدات جانبی محصولات کشاورزی با فعال‌کننده‌های میکروبی و تنظیم نسبت C/N برابر 30 به یک انجام شد. آزمایش گلدانی و مزرعه ...
نمایه ها:
باگاس | 
نیشکر | 
ذرت | 

به منظور تعیین ضرایب هضم و انرژی قابل هضم سه ماده غذایی باگاس، باگاس غنی شده (با اوره) و یونجه، و تأثیر غنی سازی در ارزش غذایی باگاس از 18 رأس گوسفند نر بالغ در 3 تیمار و 6 بلوک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده گردید. تغذیه دامها به صورت اختیاری انجام شد و با جمع آوری مدفوع قابلیت هضم باگاس تعیین گردید. نتایج نشان می دهند که باگاس دارای پروتئین خام پایین (59/1) و ضریب هضم پروتئین منفی می باشد که در اثر غنی سازی، پروتئین آن بیش از سه برابر (21/6 درصد) ارزش یافته و ضریب ...

در استان خوزستان سالانه بیش از 600 هزار تن پیت و باگاس تولید می‌شود که به دلیل پایین بودن ارزش غذایی و عدم امکان ذخیره‌سازی آن توسط دامداران (پیت و باگاس تازه دارای رطوبت نسبتا زایدی است و چنانچه برای مدتی انبار شود شروع به کپک زدن و خراب شدن می‌کند) بنابراین سالانه مقادیر عظیمی از آن بلااستفاده باقی مانده خراب می‌شود لذا به منظور ذخیره‌سازی و بهبود ارزش غذایی پیت و باگاس این تحقیق انجام می‌گردد که بااستفاده از نسبتهای متفاوت اوره و ملاس ، بتوان ترکیبی از پیت و باگاس را تهیه ...
نمایه ها:
پیت | 
گیاه | 
باگاس | 
اوره | 
ملاس | 

با توجه به نیاز روزافزون بشر به منابع انرژی و محدود بودن این منابع، تلاش ها فراوانی در جهت دستیابی به منابع انرژی جدید و نیز استفاده از منابع موجود به طور بهینه انجام گردیده است . کشت و صنعت های میرزاکوچک خان و امیرکبیر هر یک با تولید سالانه 320000 تن باگاس و حدودا 500 میلیون تومان هزینه نگهداری ، حمل و نقل و امحای آن، سالانه هزینه های قابل توجهی مصرف می کنند. سوخت مصرفی برای تولید انرژی در کشت و صنعت های مورد مطالعه مازوت و گاز طبیعی است که سوخت هایی گران بوده و آلایندگی زیا ...

در این تحقیق، بهینه سازی پیش تیمار باگاس نیشکر برای آزاد کردن قند های همی سلولز با استفاده از روش اسید رقیق بررسی شده است. در پیش تیمار باگاس نیشکر در دمای بالاتر از161درجه سانتیگراد مواد بازدارنده تخمیرمثل فورفورال و ترکیبات فنولی افزایش می یابند و آزاد شدن قند های همی سلولز (به خصوص پنتوز ها) روندکاهشی را نشان می دهد. در پیش تیمار باگاس نیشکر دمای 188درجه و زمان 4/1 دقیقه شرایطی است که بیشترین مقدار قند گلوکز آزاد می شود. با توجه به این روند برای قند های پنتوز و قند گلوکز، ...

این مطالعه با هدف بررسی اثر تیمار گرمایی بر پایداری گرمایی آرد باگاس، رفتار هیگروسکوپیک طولانی مدت و خواص مکانیکی مواد مرکب ساخته شده از آرد باگاس- پلی‌پروپیلن انجام شد. آرد باگاس در سطوح‌ دمایی 160، 180 و 200 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 دقیقه تیمار گرمایی گردید و به نسبت 30 درصد وزنی با پلی‌پروپیلن مخلوط شد. تغییرات شیمیایی آرد باگاس تیمار شده با طیف‌بینی FTIR بررسی گردید. مقاومت‌های مکانیکی مواد‌مرکب شامل خواص خمشی، مقاومت به ضربه فاقدار و خواص فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ض ...
نمایه ها:
باگاس | 

در این بررسی با استفاده از باگاس و در شرایط دمای بخارزنی 170 و 180 درجه سانتیگراد و زمان بخارزنی 5، 10 و 15 دقیقه تخته MDF (تخته فیبر با دانسیته متوسط) به روش خشک تهیه گردید. ترکیب عوامل فوق 6 سطح بررسی را فراهم ساخت و برای هر ترکیب 5 تخته (تکرار) ساخته شد در نتیجه جمعا 30 تخته MDF تهیه گردید. خصوصیات آناتومیکی باگاس و خواص مکانیکی تخته MDF نظیر مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب مورد بررسی قرار گرفت ، ن ...

در این تحقیق به منظور بررسی ساختار لیگنین‌های سودا و دیوکسان باگاس از روش مشتق‌سازی– گسست کاهشی (DFRC) استفاده گردید. با استفاده از این روش و فنون دستگاهی شامل کروماتوگرافی نفوذ ژلی، طیف‌‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته کربن 13 و کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنجی جرمی، ساختارهای تشکیل دهنده این دو نوع لیگنین مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. این نتایج نشان داد که مهمترین واحدهای ساختاری در لیگنین‌های سودا و دیوکسان باگاس از شکسته شدن پیوندها در موقعیت‌های β-O-4 حاصل ...