عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه خشکی به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده‎ی رشد و تولید گیاهان زراعی شناخته شده و موجب تغییر در برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک رشد گیاه می‎شود، استفاده از میکروارگانیسم‎های مفید جهت کاهش خسارات ناشی از تنش‎های محیطی از راه حل‎های نوین در کشاورزی پایدار محسوب میشود. جهت بررسی این موضوع در گیاه لوبیا چشم بلبلی آزمایشی در سال 1388 به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. فاکتو ...

نیتروژن و فسفر از عناصر پر مصرف و کلیدی برای رشد گیاهان هستند. با وجود فراوانی این دو عنصر در طبیعت، شکل و فرم قابل جذب آن‌ها توسط گیاهان چندان زیاد نبوده و گیاهان فقط در ترکیبات خاص قادر به جذب و مصرف این دو عنصر هستند. گروهی از باکتری‌های ساکن خاک نقش عمده ای در تثبیت و قابل جذب کردن این دو عنصر در خاک دارا می‏باشند. هر عامل خارجی که رشد و جمعیت این گروه از باکتری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، بطور غیر مستقیم بر رشد و نمو گیاهان نیز تاثیر داشته و می‏تواند باعث کاهش طراوات و محص ...