عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9422

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی‌های نفتی از پی‌آمدهای اجتناب ناپذیر استفاده از منابع نفتی است. در پژوهش حاضر جهت دست‌یابی به باکتری‌های تجزیه کننده نفت سه نمونه خاک و دو نمونه آب آلوده به ترکیبات نفتی و همچنین یک نمونه نفت خام از پالایشگاه بندرعباس جمع‌آوری شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده در محیط عمومی LB کشت و از باکتری‌های رشد کرده سریال رقت تهیه و 25 باکتری جداسازی شد. باکتری‌های جداسازی شده در محیط‌های حداقل تغییر یافته SSM که به جای منابع کربن، گوگرد و نیتروژن آن نفت سفید جایگزین شده بود کشت شدند. نت ...

یکی از تکنولوژی‌های نوظهور در قرن حاضر نانوتکنولوژی می‌باشد. نانوتکنولوژی یک بستر تحقیقاتی وسیع و نویدبخشی از پژوهش‌های بین‌‌رشته‌ای است که طیف وسیعی از فرصت‌ها را در زمینه‌های مختلف از جمله داروسازی، پزشکی، الکترونیک و کشاورزی گشوده‌است. یکی از مهترین ویژگی نانوذرات خاصیت ضد‌عفونی‌کنندگی آن علیه باکتری-ها، قارچ‌‌ها، ویروس‌ها و نماتدها است. بیماری‌های گیاهی هرساله باعث خسارات شدید درمحصولات زراعی و بخش کشاورزی می‌گردد. فناوری نانو با مدیریت و کنترل کارآمد بیماری های گیاهی توج ...

باکتری های شورپسند گروهی از میکروارگانیسم ها هستند که به زندگی در محیط هایی با شوری بالا سازش یافته اند. با توجه به اهمیت و کاربرد زیادی که این گروه از باکتری ها در زمینه های بیوتکنولوژی وصنعتی دارند در صدد بررسی این گروه از باکتری ها در دریاچه ارومیه برآمدیم. جهت نیل به این هدف 4 نمونه آبی از نقاط مختلف اسکله دریاچه ارومیه از عمق 5/1-1 متری برداشته شد و در ظروف استریل به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه های آبی روی دو محیط Marine Agar و MGM و در غلظت های مختلف نمک کشت داده شد. ا ...

به منظور بررسی عکس العمل باکتری های تثبیت کننده ازت در ریشه سویا این تحقیق با استفاده از یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و طی سه سال روی پودر تجارتی نیتراژین ‏‎(Nitragin)‎‏ که حاوی باکتریهای فوق الذکر می باشد در زمینی با بافت متوسط از اراضی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج صورت گرفت. هدف این تحقیق، بررسی اثرات باکتری روی کمیت محصول دانه و درصد روغن و پروتئین و تعیین مناسبترین میزان مصرف آن برای تلقیح با بذر بوده است. نتایج حاصل از سه سال آزمایش نشان داد که پ ...
نمایه ها:
سویا | 
دانه | 

نظر به اینکه باکتری جنس نایسریا نسبت به سرما و خشکی حساس می‌باشد، دو محیط نگهدارنده Skin milk 20 درصد و گلسترول 15 درصد در Nutrient broth جهت حفظ این باکتری در سه شرایط مختلف نگهداری، حرارت آزمایشگاه، +4 و -10 درجه سانتیگراد روی glass bead مورد بررسی قرار می‌گیرد. در دوره زمانی مشخص نمونه‌برداری شده و viability و خواص بیوشیمیایی ارزیابی می‌گردد. ...
نمایه ها:

بابونه‌ی آلمانی با نام علمیMatricaria chamomilla L. ، یکی از مهمترین گیاهان دارویی اسانس‌دار است که از آن در صنایع مختلف داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده‌ها‌ی فراوانی می‌شود. به ‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی افزاینده‌ی رشد گیاه و سطوح مختلف کود نیتروژنی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای باکتری‌ در چهار سطح (B0‌: عدم مایه زنی با باکتری، ‌B1: مایه زنی با ازتوباکتر کروکوکوم، B2‌: مایه زنی با آزوسپیریلوم لیپوفروم و ...

از آنجائیکه خشکی به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده‎ی رشد و تولید گیاهان زراعی شناخته شده و موجب تغییر در برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک رشد گیاه می‎شود، استفاده از میکروارگانیسم‎های مفید جهت کاهش خسارات ناشی از تنش‎های محیطی از راه حل‎های نوین در کشاورزی پایدار محسوب میشود. جهت بررسی این موضوع در گیاه لوبیا چشم بلبلی آزمایشی در سال 1388 به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. فاکتو ...

پتاسیم قابل استفاده در خاک معیار مهمی برای رشد گیاه و تولید عملکرد است. برخی باکتری‌های خاک می‌توانند پتاسیم قابل استفاده را برای رشد گیاهانافزایش دهند. به منظور جداسازی و بررسی میزان کارایی این باکتری ها در خاک، تعداد پنج نمونه خاک از نظر وجود باکتری‌های آزاد کننده پتاسیم مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت شش ایزوله به عنوان باکتری‌های موثر، جداسازی شدند. براساس بررسی‌های میکروسکوپی، آزمون‌های بیوشیمیائی و شناسائی مولکولی مبنی بر16S rRNA‌، پنج ایزوله (JK2، JK3، JK4، JK ...

استفاده از اثرات ضدمیکروبی گیاهان دارویی در بیماری های باکتریایی از گذشته های دور مورد نظر بوده است. از طرفی مطالعات نشان داده که درمان با آنتی بیوتیک ها مسائل دیگری چون مقاومت دارویی و بروز عوارض جانبی را مطرح می کند. لذا استفاده از داروهای گیاهی جدید با عوارض جانبی کمتر می تواند کمک شایانی در درمان این نوع عفونت ها باشد. استفاده ازگیاه قدومه با نام علمی Alyssum homolocarpum L. در طب سنتی ایران مرسوم است، در این تحقیق بررسی اثر ضد باکتریایی گیاه قدومه علیه تعدادی از باکتری ...