عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر اعتقادات شیعی بر هنر و معماری مازندران با تاکید بر برج های آرامگاهی این منطقه تا انتهای دوره قاجار می پردازد. روش گردآوری اطلاعات، تلفیقی از شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و از عکاسی و نویسه برداری برای این کار استفاده شده است. تعداد نمونه هایی که بصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند، 290 مورد بود که از میان آنها، 10 مورد بعنوان نمونه های دارای ارزش های فرهنگی و زیبایی شناسانه معرفی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد اندیشه های مذهبی تشیع، تاثی ...

یکی از مباحثی که در حوزه فلسفه دین در قرون اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده است ، تحقیق پذیری گزاره های دینی است . در این پایان نامه تلاش شده تا با بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع ، نظرات پوزیتیویستی ، در حوزه معنا داری و اثبات پذیری و ابطال پذیری گزاره های دینی ، با توجه به آراء ایر به عنوان یکی از نمایندگان برجسته این مکتب ، که پایه گذار این نحله فکری در جهان انگلیسی زبان بود ، و سپس نظرات مربوط به مساله زبان دین ، مورد بررسی قرار گیرد .آنچه مورد توجه است ، این اس ...

این پایان نامه ترجمه‏ی بخش نخست کتاب ویلیام چیتیک با عنوان قلب فلسفه‏ی اسلامی : پژوهشی در باب خودشناسی در تعلیمات افضل الدین کاشانی است.این کتاب دو بخش دارد.چیتیک در بخش نخست به بررسی اجمالی زندگی ، آثار و اندیشه‏های بابا افضل می‏پردازد. دربخش دوم ، نویسنده منتخباتی از آثار بابا افضل را به انگلیسی ترجمه نموده است. بخش نخست مرکب از سه فصل با عناوین فیلسوف ایرانی ، جهان‏بینی فلسفه‏ی ‏اسلامی و مفاهیم بنیادین فلسفی است.فصل اول تا اندازه‏ای اهمیت کاشانی را در سنت فلسفی اسلامی بیان ...

مسأله‌ی انسان و خدا و رابطه‌ی متقابل آن‌ها با هم، یکی از موضوعات بسیار بنیادی در تاریخ تفکّر بشر به ویژه حوزه‌ی عرفان اسلامی است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی انسان با خدا بر پایه‌ی تفکّر خداگونه‌پنداری انسان در آثار عطّار نیشابوری می‌پردازد. منظور از خداگونه پنداری در عرفان، نوع تلقّی عرفا از انسان کامل است که دارای ویژگی های قدسی و فرابشری می باشد. بر اساس این پژوهش، رابطه‌ی انسان باخدا، رابطه‌ای عاشقانه و سرشار از محبّت است. از میان انواع ارتباط، «مناجات ...

معرفت شناسی دینی، شاخه ای از معرفت شناسی است که با نگاهی پسینی وتاریخ مند معارف دینی را به عنوان یک واقعیت بشری، مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد. بشر در مواجهه با دین، درک و فهمی از آن کسب می کند و می تواند آن را مانند سایر نظام های معرفتی اش، موضوع معرفت پردازی نظام مند قرار دهد. نظریه "قبض وبسط تئوریک شریعت"، با نگرشی معرفت شناسانه نسبت به معرفت دینی بشر در طول تاریخ، به مباحثی پیرامون تحول وتکامل معرفت دینی و نسبت آن با معارف غیر دینی می پردازد. بر اساس این نظریه، فهم انس ...

«مسأله بداء» به عنوان یکی از آموزه های اعتقادی مهم دین اسلام، حاصل تعالیم حضرات معصومین(ع) و هم چنین تحقیق و تدقیق علمای شیعه در جهت انطباق این فرمایشات با مبانی آموزه بداء در قرآن کریم است. بررسی آثار و لوازم اعتقاد به مسأله بداء، مقصود اصلی این پژوهش بوده و این مهم با یک تحلیل عقلانی مبتنی بر متون دینی، صورت پذیرفته است. انتساب بداء به خداوند، به مفهوم آشکار نمودن امری نهفته به واسطه تغییر علم فعلی باری تعالی، در عین ثبوت علم ذاتی حضرت حق می باشد. محتوای این آموزه کاملا مو ...

کیهان‌شناسی بر نظم و ترتیب مقررشده الهی بر عالم و جایگاه انسان در آن اطلاق شده است و با در نظر گرفتن اینکه عالم به کل آسمان‌ها و زمین و مابین آنها و کرات و سیارات و ستارگان گفته می‌شود و نیز با توجه به اینکه خلقت شش روزه آسمان‌ها و زمین (کیهان)، خلقت انسان و سکونت‌گاهش در طبیعت و نیز اراده الهی درباره روز جزا نقش‌هایی مهم در قرآن ایفا می‌کنند، مولف با اشاره به اینکه ارزش اشارات کیهان‌شناسی و گزارش‌های کیهان‌زایی تنها با مشاهده کارکرد ساختاری آن در چهارچوب زمینه خاص کلام یعنی ...

عقلانیت باور دینی از دیرباز یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفه‌ی دین بوده است؛ اما پرسش اصلی این است که عقلانیت به چه معنا است؟ ملاک و معیار عقلانیت باورهای دینی چیست؟ معیار پراگماتیسم برای سنجش عقلانیت باورهای دینی چه می‌باشد؟ چه نقدهای جدی بر دیدگاه پراگماتیسم در مورد عقلانیت باورهای دینی وارد شده است؟ در بین دیدگاه‌های مختلف در مورد عقلانیت باورهای دینی، برخی به نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معقول بودن گزاره‌های دینی و کنار گذاشتن آن‌‌‌‌‌ها حکم کرده‌اند‌ و برخی دیگر به معقول ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ دینداری دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار با نگرش نسبت به آزادی می باشد و اهتمام در یک تحلیل جامعه شناختی از رابطۀ دینداری و نگرش نسبت به آزادی دارد. روش این پژوهش پیمایشی است ؛ به لحاظ معیار زمان از نوع پژوهش های مقطعی بوده و از نظر معیار ژرفایی از نوع پهنانگر است که داده های آن با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده است.سنجش میزان دینداری افراد با نگاهی به مدل چند بعدی «گلاک» و« استارک» صورت گرفته است . همچنین نگرش نسبت به آزادی با توجّه به ب ...