عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بانک کشاورزی به عنوان عمده ترین موسسه رسمی اعتبارات کشاورزی عهده دار تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی می باشد. بخش اعظم منابع مالی بانک از طریق وصول اقساط تسهیلات اعطایی سر رسیده تأمین می شود. وصول به موقع اعتبارات پرداختی سبب حرکت بانک در مسیر خودکفایی و تضمین تداوم فعالیت بانک در عرصه کشاورزی کشور می شود. لذا آگاهی از عوامل تأثیر گذار بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی ضروری است و می تواند راهنمای مناسبی برای برنامه ریزان بخش اعتبارات کشاورزی کشور باشد و آنها را در ...

چکیده ندارد.

امروزه تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایتمندی او هستند. لذا سودمندترین ومناسبترین استراتژی برای بانک‏ها مشتری‏مداری است. سیستم مدیریت روابط با مشتری می‏تواند کمک کند تا‏مشتریان موجود حفظ شوند و مشتریان جدیدی جذب شوند و رضایتمندی مشتری باعث جذب مشتری در بانک‏ها می‏شود. در این تحقیق عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی رودان تحت مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان از شعب بانک کشاورزی رودان، به بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی آ ...

روند رو به رشد فعالیتها و تولید بخش کشاورزی در سال‌های اخیر از یک سو و مناسب بودن شرایط و نرخ سود تسهیلات اعطایی از سوی دیگر و در کنار اینها گرایش و اعتماد کشاورزان و روستائیان به بانک کشاورزی، تقاضا برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانک را افزایش داده است. بخش اعظم منابع مالی بانک از طریق وصول اقساط تسهیلات اعطایی سررسیده تأمین می‌شود. عدم وصول به موقع مطالبات موجب بروز محدودیت در عرضه‌ی اعتبارات بانکی می شود و تأثیر منفی بر افزایش تولید، اشتغال و توسعه بخش کشاورزی می‌گذارد. ...

در این مقاله تلاش شده است تا ترکیب بهینه سرمایه گذاریهای بانک کشاورزی تعیین و با پرتفوی واقعی آن طی سالهای گذشته با استفاده از روش درآمد مورد انتظار- واریانس ‏‎(E-V)‎‏ مقایسه گردید. به علاوه این مطالعه تلاش نموده است تا برآوردی از هزینه‌هایی که بانک به دلیل اجرای تعهدات توسعه‌ای متحمل می‌شود ارائه نماید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رفتار بانک در تخصیص منابع مالی خود از آنچه به وسیله پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌گردد فاصله دارد. از این رو، اینگونه استنباط می‌شود ک ...

هدف تحقیق حاضر به عنوان یک مطالعه موردی بررسی عوامل موثر بر حجم منابع در شعب بانک کشاورزی استان گلستان می باشد. عوامل موثر بر جذب منابع در بانکها را می توان به دو گروه تفکیک نمود: الف) عوامل بیرونی که می توان آنها را در سه دسته خلاصه نمود: 1- عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند رشد جمعیت، سطح آگاهی های اجتماعی و غیره. 2- عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ سود بانکی، اشتغال و غیره. 3- عوامل سیاسی مانند امنیت. ب) عوامل درون سازمانی که دو دسته می باشند: 1- عوامل ...

چکیده یکی از اصلی ترین شیوه های تامین مالی در بخش کشاورزی، پرداخت اعتبارات وتسهیلات از سوی سیستم بانکی کشور می باشد. بانک کشاورزی که امروزه به عنوان اصلی ترین نهاد مالی، اعتباری و تخصصی بخش کشاورزی ایران شناخته می شود، از آغاز با همین هدف و به صورت یک نهاد مالی حامی بخش کشاورزی تاسیس شده است. از این رو در این تحقیق برآنیم تا به بررسی نقش بانک کشاورزی در تامین مالی و نیز سهم و تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بپردازیم. در سال 1390، بانک کشاورزی ...

در این مقاله سعی شده است بهره وریکلی در بانک کشاورزی با استفاده از شاخص ترنکویست - تیل اندازه گیری و تحلیل گردد و نیز نامناسب بودن شاخصهای بهره وری جزیی در میان عملکرد این بانک نشان داده شود . نتایج نشان می دهد که شاخص مقداری کل نهاده ها طی دوره 1365-1377 رشدی معادل 08/20 درصد در سال داشته است . در این میان شاخص مقداری نهاده واسط مالی با رشد 08/29 درصد در سال بیشترین و نهاده واسطه فیزیکی با رشد 34/1 درصد کمترین رشد را در دوره مورد مطالعه داشته اند . رشد شاخص نهاده نیروی کار ن ...

هدف از این تحقیق بررسی علل انحراف در بودجه بانک کشاورزی با تاکید بر روی 6 استان کشور بوده و فرضیاتی نیز جهت اثبات موضوع تحقیق مطرح گردیده که بشرح ذیل می‌باشد. -1 نداشتن برنامه مدون و مناسب برای پیش‌بینی بودجه موجب انحراف بودجه در بانک کشاورزی میگردد. -2 وجود حساب بدهکاران (علی‌الحساب ) در شعب موجب انحراف بودجه در بانک کشاورزی میگردد. -3 نداشتن نظارت و کنترل کافی بخش بودجه به عملکرد واحدها، سبب انحراف بودجه در بانک کشاورزی میشود. -4 نداشتن انعطاف‌پذیری در مصوبات سازمان برنامه ...