عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیمه محصولات کشاورزی را می‌توان یکی از مهمترین سازوکارهای مقابله با خطرات اجتناب ناپذیر بخش کشاورزی و مناسب‌ترین راهکار برای خسارت مالی به حساب آورد. یکی از راه‌های توسعه و گسترس بیمه محصولات کشاورزی، هماهنگی و نزدیک کردن برنامه‌های مدون موجود با خواستها، نیازها و انتظارات کشاورزان است. این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر رضایت‌مندی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی، با روش پژوهش توصیفی پیمایشی و با استفاده از مدل‌های رگرسیون خطی فازی (متقارن و نامتقارن) و رگرسیون فازی براساس ...

چکیده : هدف کلی این تحقیق بررسی میزان رضایت مندی دامداران دریافت کننده تسهیلات از بانک کشاورزی استان سمنان است و بر آن است به سوال هایی از جمله اینکه عوامل درون و برون سازمانی موثر در رضایت مندی دامداران دریافت کننده تسهیلات کشاورزی کدامند؟ ، دامداران استان سمنان تا چه حد از دریافت تسهیلات کشاورزی رضایت دارند؟ روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد، از لحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علی - ارتباطی قرار می‌گیرد، جامعه آماری این تحقیق کلیه ...

امروزه تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایتمندی او هستند. لذا سودمندترین ومناسبترین استراتژی برای بانک‏ها مشتری‏مداری است. سیستم مدیریت روابط با مشتری می‏تواند کمک کند تا‏مشتریان موجود حفظ شوند و مشتریان جدیدی جذب شوند و رضایتمندی مشتری باعث جذب مشتری در بانک‏ها می‏شود. در این تحقیق عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی رودان تحت مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان از شعب بانک کشاورزی رودان، به بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی آ ...

روند رو به رشد فعالیتها و تولید بخش کشاورزی در سال‌های اخیر از یک سو و مناسب بودن شرایط و نرخ سود تسهیلات اعطایی از سوی دیگر و در کنار اینها گرایش و اعتماد کشاورزان و روستائیان به بانک کشاورزی، تقاضا برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانک را افزایش داده است. بخش اعظم منابع مالی بانک از طریق وصول اقساط تسهیلات اعطایی سررسیده تأمین می‌شود. عدم وصول به موقع مطالبات موجب بروز محدودیت در عرضه‌ی اعتبارات بانکی می شود و تأثیر منفی بر افزایش تولید، اشتغال و توسعه بخش کشاورزی می‌گذارد. ...

هر سازمانی دارای نوعی سیستم مدیریت عملکرد است که انتظار میرود، اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد. از جمله این اهداف می توان به مواردی همچون: برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاست، تصمیمگیری درباره افرادی که عملکردی ضعیف دارند و کمک به اجرای استراتژیهای کسب و کار اشاره کرد.در این تحقیق به دنبال ارائه مدلی جهت طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک ک ...

رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش هیجانی است. هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران موثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان مح ...

امروزه مدیران بانکها دریافته اند که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش سهم بازار در صنعت رقابتی بانکداری، جذب سپرده های مشتریان و سرمایه های آنها می باشد که تحت عنوان فرایند تجهیز منابع از آن یاد می‌شود. تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانک‌ها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخورد ...

هدف اساسی بانک کشاورزی تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه و تداوم بخش کشاورزی می‌باشد. جهت تحقق این هدف، منابع مالی مورد نیاز بانک به طور عمده از محل بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده تجهیز می‌گردد. با این وجود عملکرد بانک کشاورزی شعبه مراغه در طی سال-های 87-1383 در زمینه وصول مطالبات نشان می‌دهد که نرخ عدم وصول مطالبات در این شعبه بسیار قابل توجه است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر عدم وصول مطالبات بانک کشاورزی شعبه مراغه می‌باشد تا با در نظر گرفتن این عوامل و حساسیت بیش ...

توسعه‌ی شگفت‌انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. امروزه خدمات الکترونیکی نظیر تلفن‌بانک، وب‌سایت، خودپرداز و ... به سرعت جایگزین مراجعه‌ی حضوری مشتریان به بانک شده و خود فصل جدیدی را از رقابت را بین مشتریان این بانک‌ها گشوده است. در این عرصه‌، ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مزیت رقابتی این مراکز به شمار می‌رود. این پژوهش، به منظور ارزیابی و بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی شعب بانک ...