عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اقتصاد مبتنی بر بازار، شبکه بانکی و نقش و جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی ایفا می کند. این نقش در نظارت بر جریانهای پولی، هدایت نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی و نهایتا رسیدن به اهداف رشد و توسعه پایدار اقتصادی حائز اهمیت بسیار است. بانک صادرات استان یزد نیز بعنوان زیر مجموعه ای از بزرگترین بانکی درون مرزی و برون مرزی کشور همواره کوشیده است که در جهت اهداف و برنامه های رشد و توسعه دولت خدمتگزار گام بردارد. به این جهت تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف اقتصادی از نظر انطباق ی ...