عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه بشر به شدت در معرض تبلیغات قرار دارد. به همین جهت مردم فقط به تعدادی محدودی از تبلیغات توجه می کنند. بنابراین برای اینکه تبلیغات موفق باشد، باید بنحو صحیح و منطقی طراحی و اجرا گردد. موضوع این تحقیق بررسی اثرات اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بانک رفاه کارگران بر میزان جذب مشتریان حسابهای پس انداز قرض الحسنه در آن بانک می باشد. در این راستا برای ارزیابی اثربخشی تبلیغاتی از مدل ‏‎AIDA‎‏ استفاده شده است. بر طبق این مدل، تبلیغات برای تاثیرگذاری باید فرایندی چهار مرحله ای ...

نگریستن به بانک به عنوان یک موسسه مالی و اعتباری ارائه کننده خدمات و منطبق ساختن مجموعه عملیات سیستم بانکی برچارچوب فرایند بازاریابی محقق را برآن داشت تا به بررسی و پژوهش موضوع جذب مشتری از بعدآمیخته بازاریابی بپردازد . دراین تحقیق به دنبال بررسی تفاوت دیدگاههای مشتریان و مدیران شعب بانک رفاه در رابطه با عوامل آمیخته بازاریابی خدمات می باشیم . این تحقیق به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است وبرای آزمون فرضیات از روش یو-من ویتنی و برای رتبه بندی عوامل ازآزمون فریدمن استفاده شده ...

در ایران نقش بازارهای پولی (بانکها)در تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر وپر رنگ تر از بازارهای سرمایه ( بورس اوراق بهادار) می باشد. بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تاثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها به حساب می آید. عوامل موثر بر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی( تحت کنترل مدیریت بانک ها) و عوامل خارجی ( خارج از کنترل مدیریت بانک ها) تقسیم ن ...

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختارفناوری اطلاعات بر جذب منابع بانکی در بانک رفاه کارگران است.در این تحقیق برای بررسی ساختار فناوری اطلاعات از مدل چین فوهو(1996) استفاده گردیده.روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- پیمایشی وازلحاظ هدف کاربردی است. برای به دست آوردن حجم نمونه ازروش نمونه گیری تصادفی ساده(کوکران)استفادهگردیده. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ساختار فناوری اطلاعات و پرسشنامه جذب منابع بانکی با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. براساس نتایج آزمون کولمو ...

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است . در مورد موسسات مالی و اعتباری خصوصا بانک های تجاری اهمیت آن دو چندان می شود. بانکهای تجاری بدلیل اهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از دارایی های خود با شکل نقد به منظور پاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند که همین موضوع هزینه های فرصتی برای آن دارایی را از دست می دهد به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری ، بانک مرکزی ، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی ریسک نقدینگی بانک را کاهش می دهد و در عین ح ...

امروزه مبحث انگیزش و تاثیر به سزای آن در موقعیت و شکست سازمانها بر همگان آشکار شده است و در این رابطه پاداش‌های مالی یکی از انگیزاننده‌های بسیار قوی محسوب می‌شود. در بانک رفاه کارگران دستمزد تشویقی به عنوان یک انگیزاننده، در قالب طرح کارانه اجرا می‌شود. از اساسی‌ترین علل رکود و به نتیجه نرسیدن طرح کارانه در هر سازمانی نبود یک سیستم مناسب جهت تخصیص کارانه می‌باشد، که اولا با یک توافق جمعی تمام گروههای ذینفع را منتفع ساخته و ثانیا از یک مدل علمی و سیستماتیک برای اجرای آن استفاد ...

با توجه به مزایای بالقوه بانکداری الکترونیک، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر افزایش منابع بانک رفاه کارگران- شعب منطقه شمال شهر تهران پرداخته است. بدین منظور تحقیقی پیمایشی با هدف کاربردی طراحی شده که در آن جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان بانک رفاه کارگران- شعب منطقه شمال شهر تهران مشتمل بر 240 نفر بوده که طبق فرمول کوکران، تعداد 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ...

امروزه بدلیل رقابت محیطی بالا و بهبودهای تکنولوژیکی که در فرایندهای تحویل خدمات شکل گرفته است ، در صنعت بانکداری تمرکز استراتژیک از قیمت و جنبه های فنی به کیفیت خدمات و رضایت مشتری تغییر یافته است . مطالعات کنونی که در زمینه ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ‏‎(DEA)‎‏ انجام می شود جنبه های نا محسوس مرتبط با وردیها و خروجیها در شعب بانک در نظر گرفته نمی شود . درمطالعه حاضر محقق جهت رفع نقایص و مشکلات فوق بر اساس کار سارتریو و زنیوس در سالهای 1997 ...

ارزیابی شرط لازم براي کارایی است لذا افزایش کارایی در موسسات مالی که جزء مهمترین نهاده هاي اقتصادي هر کشور محسوب می شود , باعث توسعه اقتصادي می شود . هدف از این تحقیق بررسی کارایی شعب بانک رفاه کارگران استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و رتبه بندي آنها می باشد. در این تحقیق براي سنجش کارآمدي از مدل DEA روش تحلیل پوششی داده هاي و از دو مدل فرعی آن BCC و CCR استفاده گردید . در روش DEA می توان چندین نهاده و ستانده را هم زمان ارزیابی ...