عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با افزایش رقابت و پیشرفت تکنولوژیک، شرکتها و سازمانها بیش از پیش به فکر رضایت و وفاداری مشتریان هستند. زیرا کسب رضایت و وفاداری مشتریان یک مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها به حساب می آید. به همین دلیل سازمانها سعی می کنند مرتبا" با مشتریان خود در ارتباط باشند و از نیازها، نظرات، ایده ها و شکایات آنان مطلع شده و سعی کنند نیازهای مشتریان را بهتر از رقبا برطرف کنند. اما همه مشتریان نیازمند توجه یکسانی نیستند. برخی مشتریان برای سازمان سودآورترند و برخی دیگر سود زیادی برای سازمان ...

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت آموزش‌های الکترونیکی بانک تجارت در شهر تهران انجام شده است. مساله اصلی تحقیق آن بود که مشخص شود بانک تجارت تا چه اندازه برای آموزش الکترونیکی اهمیت قائل بوده و وضعیت این نوع آموزش ها با توجه به ضرورت های اجرای آن چگونه است؟ از نظر هدف، این تحقیق کاربردی بوده و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان مشغول به کار بانک های تجارت شهر تهران در سال 90-89 می‌باشد که تعداد آنان 6242 نفر (3067 نفر در صف ...

بکارگیری فناوری های نوین در سازمانها معمولا به عنوان یک گام مثبت در جهت انجام فعالیت های سازمانی تلقی شده است. عامل نیروی انسانی و رضایت شغلی و فرسودگی شغلی آن، نقش تعیین کننده ای در استفاده از فناوری های نوین دارد. نشانه این دیدگاه مطرح ساختن موضوع "بررسی تاثیر فناوری نوین بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان" به عنوان یکی از اولویت های پژوهشی سالانه بانک برای اولین بار در سال 89 بوده است. از آنجا که پیشتر تحقیقی در این خصوص در بانک صورت نپذیرفته، اجرای پروژه حاضر برای روشن ...

چکیده پیشرفت سریع فناوریهای اطلاعات و ارتباطات سبب منسجم شدن بازار کار و بازار سرمایه شده است، ازسوی دیگر افزایش هزینه های راه اندازی،نگهداری،توسعه و مدیریت داخلی سیستم های فناوری اطلاعات مشکلات قابل توجهی را برای سازمان ها ایجاد نموده است . درنتیجه سازمان ها دریافته اند که شرط انعطاف در برابر تغییرات و بحران ها و همچنین رسیدن به چابکی، برونسپاری عملیات غیر کلیدی سازمان می باشد . به همین دلیل توجه به انتخاب پیمانکاران،چالشی برای بیشتر سازمان ها بوده است . از آنجا که عملکرد ...

شناسایی وفاداری مشتریان، به خصوص مشتریان بانکی مفهومی است که امروزه به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به صورت مولفه اصلی موفقیت در بانکداری خرد درآمده اند مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. مشتریان وفادار به صورت داوطلبانه به تبلیغات مثبت در مورد بانک می پردازند . از طرفی مشتریان بی وفا به تبلیغات منفی در مورد بانک می پردازند و سبب بی اعتبار شدن برند بانک در اذهان عمومی می شوند. در نتیجه در تجارت رقابتی امروز نیاز به شناسایی مشتریان از منظر وفاداری وجود دارد. در این پژوهش مدلی ...

امروزه برون سپاری در حوزه خدمات فن آوری اطلاعات سازمانها نه یک گزینه بلکه یک ضرورت استراتژیک محسوب می شود. هدف از این تحقیق به کار گیری روش برون سپاری پیمانه ای سیستم اطلاعاتی باشگاه مشتریان بانک تجارت می باشد. جامعه آماری در این تحقیق مدیران و کارشناسان ITبانک تجارت و متخصصین سیستمهای اطلاعاتی مدیریت می باشد . طی این تحقیق در مرحله نخست برون سپاری سیستمهای اطلاعات باشگاه مشتریان بانک تجارت به پیمانکاران داخلی به عنوان جهت گیری راهبردی با استفاده از AHPگروهی انتخاب گردید. س ...

بانکداری الکترونیکی، کلیه ی خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی و از طریق واسطه های ایمن، ارائه می دهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع می سازد. هدف اصل این تحقیق بررسی تاثیر آگاهی از خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان از سپرده گذاری در بانک تجارت می باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی استفاده کنندگان از سیستم بانکداری اینترنتی بانک تجارت در استان تهران خواهد بود. که تعداد 168000 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش، طبقه ای ساده می باشد. به این ...

در اقتصاد امروز، صنعت بانکداری از اهمیت شایانی برخوردار است. با بهبود تکنولوژی، رقابت بین بانک‌ها و دیگر موسسات مالی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق هستند که در عملکرد، کارایی داشته باشند. امروزه هر چند شاهد حضور بانک‌ها در خط مقدم تلاش برای بهبود عملکرد خود هستیم؛ اما آنها نیز سیستم ارزیابی جامعی برای ارزیابی عملکرد شعب خود در اختیار ندارند. اکثر بانک‌ها به طور سنتی، برای ارزیابی عملکرد خود، بر معیارهای گوناگون سودآوری تاکید دارند و معمولاً برای ارزیابی جنبه‌های مخت ...

هدف از انجام اين تحقيق رتبه‌بندي بانکهاي دولتي و غيردولتي بر اساس ارائه خدمات الکترونيکي مي‌باشد. به تجربه ثابت شده در شرايط رقابتي موسساتي باقي مي مانند که قوي و نيرومند بوده و به شکل کارا و موثر فعاليت نمايند. لذا دستيابي به شيوه هاي نوين در ارائه خدمات بانکي يک مزيت رقابتي براي هر بانک است. اطلاعات حاصل از تحقيق نشان مي دهد توانايي بانکها در ارائه خدمات الکترونيک متفاوت است. اين اطلاعات مي تواند مورد استفاده گروههاي مختلف با اهداف و انگيزههاي متفاوت قرار گيرد. به طور کلي ع ...