عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 221

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کشورهایی که سنت ایجاد پایگاه های اطلاعاتی نوپا است, طراحی پایگاه اطلاعاتی موضوعی مسایل و مشکلات فراوانی به همراه دارد. بخشی از این مسایل جزء ماهیت کار, و بین اغلب پایگاه های اطلاعاتی مشترک است و بخشی دیگر از ویژگی های زبانی و فرهنگی – اجتماعی ناشی میشود. در ایجاد بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران, فقدان اصطلاحنامه تخصصی فارسی سبب گردید تا برای تدوین واژگان مهار شده از اصطلاح های علوم تربیتی فارسی و تطابق آن با توصیفگرهای اریک (ERIC) نیرو و وقت قابل توجهی صرف شود. انتخاب اصطلا ...

هدف اصلی از این پژوهش ، تعیین تاثیر تخصص موضوعی جستجوگران مراکز اطلاع‌رسانی بر نتایج بازیابی کامپیوتری از پایگاههای اطلاعاتی است . روش پژوهش ، نیمه‌تجربی وابزار گردآوری، مشاهده و پرسشنامه بوده است . جامعه پژوهش از 15 جستجوگر متخصص موضوعی و 15 جستجوگر غیرمتخصص موضوعی که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز ویژگی‌های فردی تقریبا" یکسان و همگن بودند، تشکیل شده است . برای انجام دادن پژوهش ، پژوهشگر پس از شناسایی و تماس مقدماتی با 320 کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی در شهر تهران، ...
 
ایجاد بانک اطلاعات فارغ‌التحصیلان داخل و خارج از کشور شاغل در بخش دولتی و خصوصی و این بانک در اختیار دست‌اندرکاران، برنامه‌ریزان و محققان در جهت وضعیت مطلوب شاغلین استفاده خواهد شد. در این طرح بررسی خواهد شد که چگونه رشته تحصیلی دانشگاهی متناسب با شغل فارغ‌التحصیل خواهد بود یا خیر. ...

1) بانک اطلاعات مرکز تحقیقاتی. 2) بانک اطلاعات مراکز تحقیقات صنعتی همگن. 3) بانک اطلاعات مراکز تحقیق و توسعه R & D. 4) بانک اطلاعات فرم سوابق پروژه‌ها. 5) بانک اطلاعات سوابق پیش‌طرحهای ارائه شده. 6) پروژه‌های تحقیقاتی کارخانجات صنعتی. ...

نظامهای مدیریت بانک اطلاعات بر پایه نیازمندی برای حفظ و نگهداری داده‌های ماندگار و ارائه قابلیت دسترسی کارامد به حجم انبوه داده‌ها پدید آمد. صرفنظر از سایر توانائیها، بحث کارآمدی نظام مدیریت بانک اطلاعات حداقل به جنبه‌های زیر معطوف است : -1 ارائه ساختارهای لازم برای سازماندهی داده‌ها و به حداقل رساندن تکرار داده‌ها. -2 انجام عملیات بر روی داده‌ها از طریق ارائه ساز و کارهای ساده و در عین جال کارآمد برای دسترسی به بانک اطلاعات که زبان بانک اطلاعات از جمله این سازوکارهاست . -3 ق ...

بانک اطلاعاتی نمایه فهرست متن مقالات نشریات ادواری است که در ابتدا (سال 1370) بصورت مجله منتشر می‌شد و سپس از سال 1376 به صورت بانک اطلاعاتی رایانه‌ای طراحی شد. در این بانک اطلاعاتی علاوه بر فهرست (عنوان، نویسنده، نام نشریه و کلیه واژه‌ متن) امکان دسترسی به متن مقالات هم فراهم گردیده است. مسئولیت بانک اطلاعاتی نمایه بعهده موسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی نمایه می‌باشد و کتابخانه‌ها برای دریافت این بانک اطلاعاتی می‌توانند مشترک شوند. در این مقاله ابتدا تاریخچه کوتاهی از سیر تاریخی مجل ...

هدف این پژوهش، بررسی سهم ایران در تحقیقات کشاورزی جهان است. روش پژوهش سنجش کتابشناختی سه بانک اطلاعاتی معتبر بین المللی در ححوزه کشاورزی، یعنی ‏‎CAB‎‏ ، ‏‎AGRIS,AGRICOLA‎‏ از ابتدا تا سال 1997 است. به همین منظور، مدارک نمایه شده محققان مقیم ایران از فرم ماشین خوان دیسک فشرده سه بانک فوق، استخراج و شمارش شده و نسبت آنها به کل مدارک نمایه شده در هر بانک بدست آمده. یافته ها نشان میدهد که سهم ایران در هر کدام از بانک های اطلاعاتی مورد بررسی، کمتر از یک درصد است. کمترین حضور ایران ...

هدف این پژوهش بررسی میزان رضایت مندی استفاده کنندگان لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران ازنظر شیوه درخواست، دریافت اطلاعات، سرعت دستیابی به اطلاعات، ارزیابی صحت فهرستنویسی، و نیز بررسی رضایت مشترکان از بانک های سر عنوان های موضوعی و مستند مشاهیر است. در این تحقیق از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که بیش از 4/89 درصد مشترکان از شیوه درخواست و درسافت، سرعت دستیابی به اطلاعات، میزان رکوردهای دریافتی، صحت فهرستنویسی، و قیمت آن رضایت داشته اند. نتایج ای ...