عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بی تردید یکی از مهمترین تحولاتی که در زمینه اقتصاد کشورهای جهان در قرن ودهه های اخیر اتفاق افتاده است ،همانا جهانی شدن اقتصاد دنیاست وامروز بیش از هرا مری ، شاهدجهانی شدن اقتصادیم،که مرزها را درهم نوردیده وجهان رابه دهکده ای بدل کرده است.درتحقیق حاضر بررسی تأثیرعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی برعملکردصنعت بانکداری الکترونیکی کشور(با نگاهی ویژه به بانک ملی ایران) پرداخته شده است این پژوهش برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق شناخت تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بان ...

هدف اصلی این پژوهش، بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری جهانی: مدل کسب و کار، بهرهوری و ثبات مطالعه موردی بانک صادرات - ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف تحقیق، کاربردی و از حیث موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه بود که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت درجه‌بندی شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارکنان شعب بانک صادرات در تهران بود. برای انتخاب کارکنان از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای استفاده شد. با استن ...

پول شويي فرايندي است كه طي آن عوايد حاصل از جرايم ، در روند مبادلات مالي و نقل و انتقالات بانكي وارد شده و مشروع جلوه داده مي شود . امروزه استفاده از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري در سراسر دنيا از رايجترين و بهترين شيوه هاي تطهير پول است و فعاليتهاي بانكي بهترين زمينه را براي پولشويي فراهم مي آورد. لذا اساسي ترين بخش از تمهيدات مبارزه با پولشويي به همكاري نهادهاي مالي در كشف و اثبات پول شويي مربوط مي شود و در سالهاي اخير نهادهاي بين المللي و دولتها بيشترين اقدامات خود را بر ...