عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روند رو به رشد استفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانال های اساسی توزیع محصولات و خدمات توسط سازمان ها بسیار چشمگیر بوده است. نظام بانکداری اینترنتی نیز یکی از مهم ترین کاربردهای اینترنت می باشد. در این میان با توجه به استفاده روز افزون مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی، موضوع اساسی و مهم درک عوامل تاثیر گذار بر روی تصمیم مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای نوآوری مصرف کننده، اعتماد و ریسک درک شده در استفاده از ب ...

بانکداری اینترنتی مزایای بسیاری برای بانک ها به همراه دارد اما رقابت در دنیای اینترنت و دست یافتن به موقعیت رقابتی مناسب در این بازار برای بانک ها چندان آسان نیست. مقررات زدایی، تغییر رفتار و نیازهای مشتریان، جهانی شدن و پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، رقابت را در دنیای بانکداری اینترنتی به یک چالش عمده تبدیل نموده است. بقا در چنین محیط رقابتی ای تا حد زیادی بستگی به کیفیت خدماتی دارد که توسط بانک ها ارائه می شود. به همین دلیل کیفیت خدماتی که توسط بانک ها ارائه می شود اهمیت قابل ...

در حال حاضر بیشتر وقت و سرمایه و دارایی بانکها در فعالیت‌های صندوقی صرف می‌شود. حال آنکه این نوع پرداخت‌ها کمترین سودآوری را برای بانک‌ها دارند. بنابراین گسترش پرداخت‌های اینترنتی سرمایه و دارایی ارزشمند بانک‌ها را برای انجام سایر فعالیت‌های سودآور آزاد می‌کند. از دیگر سو استفاده از پرداخت‌های اینترنتی هزینه‌های اجتماعی و فردی کمتری را برای مشتریان بانک‌ها دارد. تحقیق حاضر با عنوان «اولویت‌بندی آمیخته‌ی ترفیع در ترویج پرداخت‌های اینترنتی بانک ملت» به دنبال دست یافتن به ترتیب ...

امروزه ایران با سرعت به سوی اینترنتی شدن پیش می‌رود. بانک‌هایی که در مقابل پدیده‌های نوظهور عصر فنآوری همچون بانکداری اینترنتی مقاومت می‌کردند، اکنون تنها راه بقاء خود را استفاده از بانکداری الکترونیکی و به ویژه اینترنتی می‌دانند. با گسترش بانکداری اینترنتی ضرورت توسعه یا آزمون سنجه‌هایی برای بررسی رضایت مشتریان بسیار احساس می‌شود. چرا که اغلب تحقیقات انجام شده در ایران بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی متمرکز بوده و کمتر رضایت کاربر و حفظ مشتری مورد توجه قرار گرفته است. برای ا ...

پیشرفت‌های مداوم در فناوری‌ها، بسیاری از بانک‌ها را به تطبیق خودشان با روش‌های جدید ارتباط با مشتریان ترغیب می‌کند تا با بکارگیری کانال‌های متنوع و بهتر جایگاه بهتری نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ایجاد کنند. این در حالی است که مشخصه‌ها و ادراکاتی که مشتریان نسبت به برخی از کانال‌ها دارند بر ادراک آنان در مورد برخی کانال‌های مرتبط نیز تأثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشخصه‌های مختلف بانکداری اینترنتی از قبیل اعتماد ادراک شده بانکداری اینترنتی، ریسک ادراک شده بانکداری ...

پیدایش فناوری اطلاعات، صنعت بانکداری را به میزان زیادی تحت تاًثیر قرار داده است. این امر بانک ها را قادر ساخته امور خود را به طرز موثرتری انجام دهند. آنها همچنین می توانند برخی از خدمات خود را از طریق فناوری های خود-خدمت (SSTs) ارائه دهند. یکی از جدیدترین کانال هایی که SSTs از طریق آن ارائه شده اینترنت است که به نام بانکداری اینترنتی شناخته شده است. اینترنت در مقایسه با سایر کانال های پرداخت مزایای بسیاری برای بانک ها و مشتریان دارد. با این وجود، تنها بخش کوچکی از مشتریان بان ...

پیشرفت در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، روشهای مبادلات مالی موجود در صنعت بانکداری را تغییر داده است. امروزه بانکها فعالیت های شعبه ای خود را تحت شبکه انجام داده و اقدام به سرمایه گذاری های سنگین در زمینه راه اندازی کانال های مبادلات الکترونیکی مختلف نموده اند. در این زمینه، توسعه اینترنت و وب جهان گستر (www) راه را برای صنعت بانکداری در حرکت به سوی بانکداری اینترنتی هموار کرده است. با این حال، رشد این نوآوری در مبادلات سرویسهای مالی به خاطر ترسی که به اقتضای طبیعت باز این ...

گسترش رقابت همراه با تحولات وسیع در عرصه تجارت و بانکداری، بسیاری از روش‌های سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در بکارگیری فن‌آوری های نو حاکم نموده است. با ورود فناوری‌های نوین بانکداری در کشورهای در حال توسعه، همواره مشکلاتی در جهت پذیرش و استفاده از این ابزارها وجود داشته است. لذا این پژوهش درصدد است به بررسی عوامل موثر بر توسعه بانکداری اینترنتی بپردازد. روش تحقیق، در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای- میدانی می باشد. همچنین جامعه ...

بانکداری اینترنتی همچون دیگر نوآوری‌ها، با موانع بسیاری در پذیرش مواجه شده است. از آنجا که موفقیت یا شکست این فناوری به میزان پذیرش مشتریان بستگی دارد، ضروری است که عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بررسی شود. بر این اساس، مطالعۀ حاضر به ترسیم نقشه ذهنی دلایل مقاومت در برابر بانکداری اینترنتی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری می‌پردازد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر در بخش اکتشافی، خبرگان حوزۀ بانکداری و در بخش کمی مشتریان بانک پارسیان در شهر تهران ب ...