عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ا- بیان مسأله بانکداری الکترونیکی ، انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه ، جامه عمل پوشانده است . با به کارگیری روزافزون سیستم های پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری و حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی بسیاری از فعالیت های سنتی بانکداری منسوخ شده و این رشته به صنعت پردازش اطلاعات تبدیل می شود که مبنای فعالیت آن بر اساس مفاهیم جدیدی نظیر پول الکترونیکی ، ماشین خودپرداز ، پایانه فروش و جز اینها خواهد بود . توسع ...

چکیده این پژوهش بر اساس مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده (TDPB ) ، پذیرش مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک دولتی ملت و بانک خصوصی سامان را در شهر تهران مورد بررسی قرار می دهد. طرح مفهومی تحقیق در برگیرنده دو گروه عوامل تشویق کننده و بازدارنده می باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه در یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی در بین نمونه آماری شامل 400 نفر از مشتریان این بانکها در شهر تهران مورد آزمون قرار گرفت . عوامل تشویق کننده استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی شامل امنیت و محرما ...

پیشرفتهای تکنولوژی چهره جهان را دگرگون ساخته است. در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است. با گسترش فناوری اطلاعات به شکل چشمگیری سرعت تحولات در ساز و کارهای مالی جهان افزایش یافت که موجب منسوخ شد ن روش های سنتی نقل و انتقال پول در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه شد.امروزه راه دستیابی به پرداختهای الکترونیکی و انبوه کثیرمشتریان متصل شده به اینترنت، بینش بانکها را به سمت بازارهای الکترونیکی سوق داده وبه پیشرفت بان ...

تحقیق حاضر در مورد تاثیرعوامل شخصی مشتریان بر کیفیت ارتباط در صنعت بانکداری الکترونیکی می باشد. این تحقیق به صورتتوصیفی پیمایشی است. کلیه شهروندان 18 سال به بالا در شهر ایلام در شش ماهه دوم سال 1391 جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون نشان می دهد داده ها از لحاظ آماری معنا دار بوده و همبستگی مستقیم بین ویژگی های شخصی مشتریان آنلاین با میزان پذیرش بانکداری الکترونیکی، آمادگی برای پذیرش تکنولوژی، مشتری مداری بانک، کیفتارتباطات و نیز آمادگی برای ...

فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند. در این پژوهش تلاش گردیده که رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک ملی شعب استان فارس مورد بررسیقرار گیرد . محقق پس از تدوین فرضیه و مشخص نمودن جامعه آماری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده اطلاعات مورد نظر را جمع آوری نموده است . برای تحلیل نیز از آمارهای توصیفی وآزمون پیرسون و آزمون T به کمک نرم افزار spss استفاده ش ...

با توجه به گرایش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن و حضور بانک، جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک را به عنوان بخش تفکیک ناپذیر تجارت الکترونیک و دارای نقش اساسی در اجرای آن نموده است و از طرف دیگر تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رضایت مشتری بر روی حفظ مشتریان و در نتیجه بر سودآوری و موفقیت سازمان ها در عرصه رقابت تأثیرگذار است. براساس مرور ادبیات نظری تحقیق پنج بعد کیفیت شامل: قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اعتماد، همدلی و ملموس ...

با توجه به توسعه وگسترش بانکداری الکترونیکی در جهان و به تبع آن در ایران , سرمایه گذاری ها و هزینه های هنگفتی جهت خرید تجهیزات وارائه محصولات بانکداری الکترونیکی توسط بانکهای کشور صورت پذیرفته است . لذا وجود این سرمایه گذاریها اهمیت و ضرورت بررسی عملکرد بانکهای کشور , از لحاظ سودآوری با توجه به خدمات بانکداری الکترونیکی که ارائه می نمایند را دو چندان کرده است . تحقیق حاضر پیرامون بررسی اثر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری برخی از بانکهای کشور در طی سالهای 1384 الی 1392 صورت پذی ...

با گسترش فنّاوری اطلاعات، حجم مبادلات تجارت الکترونیکی در جهان روز به روز در حال افزایش است. یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیکی، وجود سیستم بانکداری الکترونیکی است که همگام با سیستم‌های مالی و پولی جهان، عملیات و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیکی را تسهیل می‌کند. در حقیقت پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیکی است. اما یکی از مهم‌ترین موانع برای استفاده از بانکداری اینترنتی عدم امنیت تراکنشها و برخی سواستفاده هاست لذا جلوگیری از ...

دگرگونی های جهان به واسطه گسترش فنآوری اطلاعات و اینترنت، رقابتی دانش محور را در عرصه تجارت الکترونیکی به وجود آورده که منجر به افزایش توان رقابتی بین سازمان ها شده است. در این شرایط با افزایش نرخ مبادلات تجاری، گسترش تضمینی، همراه با سرعت و کیفیت بالا، منوط به تحقق سیستم پویای بانکداری الکترونیکی است تا با بکارگیری فنآوری های نوین، فرایند تجارت الکترونیکی را تسهیل بخشد. بانکداری اینترنتی به عنوان یک فرصت بالقوه که رکن اساسی و تعیین کننده بانکداری الکترونیکی محسوب می شود در ف ...