عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در فرآیند بافندگی با جت هوا، نخ در داخل سیال هوا دارای یک حرکت پیچیده می‌باشد که متاثر از خصوصیات متغیر نخ و پارامترهای سیال هوا است . محققین بسیاری تلاش کرده‌اند که با استفاده از قوانین فیزیکی و تجربیات انجام شده مدل‌های معقولی برای بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر حرکت نخ پود ارائه دهند. در کار حاضر تاثیر فشار هوای ورودی به جت ، سرعت ماشین بافندگی جت هوا و تاثیر ترمز مکانیکی بر کشش وارده به نخ پود در حین عملیات بافندگی مورد بررسی قرار گرفته است . براساس این بررسی، مطالعات او ...

موضوع این پایان‌نامه عبارت است از : چگونگی استفاده از تئوری‌های کنترل کیفیت آماری در صنایع بافندگی (بخش پارچه پنبه‌ای) و هدف اصلی از این تحقیق ارائه نحوه کاربرد تئوری‌های کنترل کیفیت آماری در صنایع بافندگی بخش پارچه پنبه‌ای می‌باشد و هدف‌های فرعی دیگر شامل، تعیین نقاط مهم کنترل، تعیین زمان و اندازه نمونه، تهیه نمودارهای کنترل، آزمایشات مهم و سازماندهی کنترل کیفیت در بافندگی می‌باشد. طبق برآورد وزارت صنایع پارچه مورد نیاز کشور تا پایان 1372 برابر 890 میلیون متر مربع و مصرف سرا ...

مکانیزم تغذیه نخ تار در ماشین بافندگی یکی از قسمتهای مهم و موثر در این ماشین می باشد. به طوری که این قسمت تأثیر مستقیم روی راندمان ماشین و کیفیت پارچه تولیدی دارد. بنابراین سازنده های ماشینهای مختلف بافندگی سعی می کنند که با اصلاحات و پیشرفتهایی که هرازچندگاهی روی مکانیزم تغذیه صورت می دهند، در بهبود کیفیت و افزایش راندمان تولید گامهای موثری بردارند. یکی از مسایل مهم و اساسی در مکانیزم تغذیه نخ تار مسأله کشش نخهای تار است که حتی الامکان باید در یک سیکل بافندگی دارای کمترین نو ...

تحقق نگهداری و تعمیرات موجبات بقاء و تداوم بهینه خطوط مختلف تولید و کاهش هزینه ها را فراهم می آورد. افزایش بهره وری در مراکز تولیدی و امکانات و ماشین آلاتی که در این راستا مورد استفاده قرار می گیرند? نیازمند آن است که با کمترین هزینه بیشترین استفاده از این امکانات به عمل آمده و حتی الامکان عمر مفید آنها را بالا برد. یکی از شاخصهای مهمی که برای ارزیابی عملکرد ماشین آلات در مباحث نگهداری و تعمیرات مطرح است شاخص دسترس پذیری می باشد در این تحقیق با استفاده از روشهای غیر پارامتر ...

روش پودگذاری جت هوا یک تکنیک پیشرفته با بازده بالا وبهره وری زیاد می باشد. در این روش نیروی وارد بر نخ پود ناشی از اصطکاک هوا با سطح نخ است که باعث پیشروی نخ پود در دهنه نخهای تار می شود در نتیجه پارامترهای ساختمانی نخ، مانند خواص سطحی نخ، قطر، میزان تاب و همچنین خصوصیات جریان هوا، مانند ناپایداری آن و توزیع سرعت هوا بر مقدار نیروی وارد بر نخ و حرکت آن موثر می باشد و موجب می شود که نخ پود دارای حرکت پیچیده ای باشد. محققان بسیاری تلاش کرده اند که سیستم پودگذاری جت هوا را شبیه ...

در تنها روش موجود جهت تولید پارچه‌های تزئینی که در آنها پودها از حالت مستقیم خارج شده و بصورت مواج درمی‌آیند، از ساختمان‌های بافت خاصی استفاده می‌شود. در این بافتها از پودهای آزاد استفاده می‌شود که از عیوب این پارچه‌ها می‌باشد. در این تحقیق امکان استفاده از شانه بافندگی جهت تولید پارچه‌های تزئینی مورد بررسی قرار گرفت . با استفاده از شانه‌های مخصوصی که در برخی نواحی آن از ضخامت دندانه‌ها کم شده، در هنگام کوبیدن پود، محل قرارگیری پود در پارچه در آن نواحی تغییر داده شد. ...

در مقاله اخیر بررسی سیستم‌های کد (CAD) در تولید پارچه (بافندگی) مد نظر بوده است . همچنین در بخش مقدماتی این بحث درباره پیشرفت‌های کلی و کار برد تکنولوژی‌های جدید در بافندگی بحث شده تا برای بحث اصلی پیش زمینه‌ای فراهم شده باشد. توسعه و کار برد فن آوری‌های کد و کم در صنایع مختلف در طی دهه‌های اخیر پیشرفت‌های عظیم و شگرفی را در صنعت جهان موجب شده به نوعی که می‌توان گفت انقلاب صنعتی نوینی صورت گرفته است . صنعت نساجی جهان نیز از این تکنولوژی‌های جدید بی بهره نمانده و مخصوصا" صنعت ...

این تحقیق با هدف کلی بهینه سازی سیستم تصفیه آب صنعتی کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان به انجام رسیده است. هدف کلی این پایان نامه بهینه سازی سیستم تصفیه آب صنعتی کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان می باشد. در این رابطه بدلیل کاملتر بودن سیستم های تصیفی آب صنعتی کارخانه شماره یک نسبت به کارخانه شماره دو تاکید اصلی بر روی سیستم موجود در کارخانه شماره یک می باشد. لازم به ذکر است که کارخانه ریسندگی و بافندگی شماره سه فاقد سیستم تصفیه آب صنعتی بوده و بدلیل مجاورت با کارخانه شماره د ...

موضوع اصلی این تحقیق مربوط به تاثیر سیستم اطلاعات بر بهره‌وری شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قدس می‌باشد که بر این اساس ما متوجه خواهیم شد که آیا سیستم اطلاعات ، بهره‌وری یک سازمان را می‌تواند افزایش دهد؟ یا اینکه پاداشهای مادی و نقدی فقط عامل افزایش بهره‌وری هستند. امروز گرایش دراز مدت تحول ساختارهای اقتصادی - اجتماعی در جهان، حرکت از یک جامعه تولیدی به سوی یک جامعه شناخت ، یعنی حرکت به سوی یک جامعه اطلاعاتی است . توسعه روزافزون تکنولوژی و پیشرفت جوامع فوق صنعتی به اطلاعات و ...