عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روند افزایشی نرخ رشد جمعیت شهری کشور ، ازا بتدای قرن حاضر ، به تدریج باعث گسترش کالبدی ناموزون شهرها شده و به موازات این رشد نامتوازن ، عدم تعادلهای ایجاد شده در کالبد شهرها، باعث بروز مشکلات متعدد در نواحی مسکونی به عنوان مهمترین کاربری شهری شده است. در این تحقیق ، سعی شده است که الگوی توسعه شهر بجنورد و عوامل مختلف موثر بر آن، شناخته شده و تاثیر آنها بر شکل گیری فضاهای مسکونی در جریان رشد شهر وارتباط بین الگوی کاربری زمین که نتیجه تداخل عمل این عوامل در طول حیات شهر بوده و ...

کمبود مسکن، درصد بالای اجاره‌نشینی، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، مشکلات محیطی، به‌ویژه توپوگرافی شهر در ارائه زمین کافی و مناسب، سبب شده‌اند تا ضرورت نگاه نظام‌اند به مسکن شهر سنندج برجسته شود. روش‌شناسی تحقیق حاضر به‌صورت توصیفی – تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌ها و آزمون‌های آماری مختلف در نرم‌افزار Spss و Gis انجام شد یکی از اهداف اصلی شهرها ایجاد مکان‌های مطلوب برای زندگی ساکنین آن است و چنانچه چنین مکان‌هایی وجو ...
نمایه ها:
شاخص | 
سنندج | 

در ایران باستان همواره پایداری مورد توجه افراد بوده است نگاهی گذرا به معماری بومی مناطق مختلف ایران، حکایت از شناخت خصوصیات محیطی به خصوص اقلیم متنوع ایران، چاره اندیشی هوشمندانه نیاکان ما برایا ستفاده هر چه بیشتر از مواهب طبیعی و مقابله با مشکلات و ناهنجاری های اقلیمی - محیطی آن دارد معماری بومی دزفول شهری که واجد ارزش هویت معماری و شهرسازی و از نقاطشاخص استان خوزستان می باشد دقیقا منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی بوده و دارای هویت خاص منطقه خود می باشد بنابراین شناخت این معمار ...

با عنایت به اهمیت مولفه های از قبیل ساختار منطقه، ساختار شهر، بافت شهر، فرم شهر، کاربری اراضی شهری وتاسیسات زیر بنایی شهری ، در طراحی شهری و اثرات آن ها در کاهش خسارات و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی، در این مقاله سعی گردیده است تا مولفه های یاد شده را از دیدگاه دفاعی مورد بحث و بررسی قرار دهد و با معرفی و تعیین اقداماتی مبتنی بر اصول و ملاحضات پدافند غیر عامل در طراحی شهری نظیر ، تمرکز زدایی و پراکندگی ، مقاوم سازی تاسیسات با ارزش ، استتار، اختفاء و فریب ، پناهگاهها ...

عصر امروز عصر پیشرفت و دگرگونی سریع است و این سرعت در کلیه ابعاد زندگی ما دیده می شود تحولی که حاصل این دگرگونی و گذر بوده، شهرهای دارای بافت تاریخی درخشان گذشته را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته است مشکلاتی که همچون جزیره ای نامطلوب بر پیکره شهرهای تاریخی سنگینی می نماید و زندگی را بر شهروندان از جهات اجتماعی و خدماتی -زیباشناختی و ... سخت نموده است لذا جهت پاسخگویی به این مشکلات شهری روشها و راهکارهای متعددی ارائه گردیده که به جهت نوع برخورد جز معدودی موفق و چاره ساز نبود ...

اراک در منطقه مرکزی ایران با آب و هوایی خشک و نیمه خشک واقع گردیده است. در این شهر بعلت فقدان منابع آب سطحی، حفر قنات رایج گردیده بطوریکه 17 رشته قنات مورد بهره برداری قرار می گرفته است. مادر چاه و مظهر بعضی از آنها در محدوده شهر قرار دارند. بعضی دیگر مادر چاه و مظهرشان خارج و بالادست شهر بوده و فقط آب خروجی از مظهر آنها به مصرف شرب و کشاورزی شهر می رسیده است. برخی نیز مادر چاه آنها در محدوده شهر ولی مظهرشان در پائین دست می باشد و برای کشاورزی استفاده می شوند قنوات شهر را میت ...

این پروژه با عنوان مرمت و توانبخشی بافت قدیمی بازار قزوین دارای دو بخش اصلی و یک بخش ضمیمه می باشد . در بخش اول سعی در شناخت سیاسی، جغرافیایی ، تاریخی و کالبدی شهر قزوین و مجموعه بازار شهر است. دراینجا بازار به خیابان امام خمینی (ره) (رشت سابق) در شمال ، خیابان مولوی در غرب، خیابان شهید انصاری (کوروش سابق) در جنوب و خیابان پیغمبر در شرق محدود شده است. در بخش دوم قسمتی از ضلع شمالی مجموعه بازار انتخاب و اقدام به طراحی معماری شده است . ...
نمایه ها:
قزوین | 
ترمیم | 
هنر | 
بازار | 

تحقیق حاضر کوششی است که در جهت ارزیابی طرحهای نوسازی شهری و اجزای آنها از دیدگاه مالی، که پس از ارائه کلیاتی پیرامون خصوصیات بافتهای قدیمی شهرها و مشخصات موضوع تحقیق که در فصل اول ارائه گردیده، در فصل دوم موضوع ارزشیابی زمین و مستغلات (که در واقع اولین گام در اجرای طرحهای نوسازی شهری است) مورد بحث قرار می‌گیرد. در این قسمت روشهای متفاوت ارزشیابی املاک و نیز عوامل موثر بر ارزش املاک و مستغلات در بافتهای شهری توضیح داده می‌شود. در فصل سوم به بیان پروژه‌های ساختمان‌سازی از جنبه ...
نمایه ها:
مشهد | 

پیاده و سواره متاثر از حرکت یکدیگرند. هنگامی که پیاده و وسیله نقلیه موتوری بطور همزمان در یک سامانه حمل و نقل شهری قرار می گیرند، کنش و واکنش پیاده به سه حالت عمده بروز می کند:تاثیر پذیری وسیله نقلیه از پیاده، تاثیرپذیری پیاده از وسیله نقلیه و تاثیرپذیری پیاده از پیاده. ...
نمایه ها:
تهران |