عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ناهنجاری فیزیولوژیکی مرگ جوانه ی اولیه (primary bud necrosis) یکی از مشکلات مهم در تاکستان ها می باشد که موجب کاهش عملکرد می گردد. پژوهش حاضر به منظور روشن شدن این مشکل بحرانی، در منطقه سی سخت از سال 1384به مدت 4 سال انجام گرفت. آزمایش ها شامل مطالعه: الف) تعیین زمان گل انگیزی از طریق حذف برگ و حلقه برداری، ب) تعیین میزان نیاز سرمایی در دمای 2 درجه سلسیوس از صفر تا 1000 ساعت، پ) ارزیابی توزیع و پراکندگی ناهنجاری در ارتباط با دوره خفتگی، قطر شاخه و موقعیت گره، ت) بررسی مقاومت ...

کمپوست و لجن فاضلاب به دلیل داشتن ماده آلی، عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به عنوان کود در اراضی کشاورزی استفاده می شوند. از طرفی با توجه به رشد جمعیت و تولید روز افزون ضایعات شهری و صنعتی، از نظر زیست محیطی، مطمئن ترین راه پیشگیری از انباشته شدن این مواد، افزودن آن به زمین های کشاورزی است. نکته مهمی که در کاربرد کمپوست و لجن فاضلاب در کشاورزی باید به آن توجه شود، وجود برخی عناصر سنگین در این ضایعات است. وجود عناصری نظیر کادمیوم در این ترکیبات می تواند منجر به آلودگی خاک و انتقا ...

پیشبرها یکی از عناصر کلیدی مهندسی ژنتیک برای بیان هدفمند ژن‌ها محسوب می‌شوند.پیشبرهایE8و2A11پیشبرهای ویژه بافت میوه گیاه گوجه‌فرنگی می‌باشند.E8یک ژن مرتبط با بیوسنتز اتیلن است. پروتیین E8عضوی از خانواده دی‌اکسیژنازها و مربوط به 1-آمینوسیکلوپروپان‌1-کربوکسیلیک اکسیداز است که مرحله آخر مسیر بیوسنتز اتیلن را کاتالیز می‌کند.ژن 2A11نیز در میوه بیان می‌شود. mRNA،2A11ابتدا در تخمدان و در مرحله شکفتگی کامل گل کشف شد که تا 1 درصد از کل جمعیت mRNAتجمع یافته در طی رسیدگی میوه را تشکیل م ...

این مطالعه به منظور بررسی اثر حفاظتی عصاره ی گیاه مرزنجوش بر ضایعات پاتولوژیک ایجاد شده در بیضه پس از مصرف طولانی مدت مس انجام پذیرفت.در این مطالعه تعداد 45 سر موش سوری نردر قالب 3 گروه 15 تایی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول (گروه کنترل) طی دوره مطالعه روزانه 1/ 0 میلی لیتر به روش گاواژ آب مقطر دریافت نموده و به صورت آزاد به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. گروه دوم (گروه مس) میزان 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (0/1 میلی لیتر)، در روز محلول سولفات مس در آب مقطر بصورت ...

در این پژوهش ساختار تشریحی تکوینی اندام‌های زایشی و مراحل تکوین دانه‌ی گرده، تخمک و رویان آلوئه ورا با استفاده از روش‌های متداول سلول، بافت شناسی و با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. مشاهدات میکروسکوپی اندام‌های زایشی ساختار متداول گیاهان تک لپه را مشخص کرد. آلوئه ورا (Aloe vera) گیاهی پایا، مقاوم به خشکی با برگ‌هایی گوشتی و آبدار متعلق به تیره‌ی لاله Liliaceae است که به صورت تاریخی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در مشاهدات میکروسکوپی اندا ...

چمن یارندی (Lolium perenne L. ‘Yarandi’) یک چاوی چند ساله بومی ایران می‌باشد که اطلاعات کمی در مورد آن موجود است. این پژوهش به منظور معرفی و بررسی ویژگی‌های گیاه‌شناسی وسیتوژنتیکی این گیاه،تعیین میزان قرابت ژنتیکی چمن یارندی با سایر ارقام این جنس و گونه که در ایران رواج دار با استفاده از نشانگر RAPD،بررسی تندش بذر چمن ’یارندی‘و استقرار کشت بافت این چمن انجام شد. بررسی گیاهان حاصل از بذرهای چمن یارندی نشان داد این چمن دارای عادت رشدی کپه‌ای، برگ‌های نوک تیز، یقه تقسیم شده، زبا ...

سرمازدگی یکی از پدیده‌های مهم و زیان‌آور مورد مطالعه در اقلیم‌شناسی است که از دیدگاه کاربردی به بساری از فعالیت‌های انسانی به ویژه فعالیت‌های کشاورزی ارتباط پیدا می‌کند. درباره واژه یخبندان از دیدگاه‌های مختلف، تعابیر متفاوتی شده است. از دیدگاه هواشناسی، اصطلاح یخبندان موقعی بکار می‌رود که دمای حداقل روز به صفر درجه سلسیوس نزول کند. در محدود کشاورزی، یخبندان به رویداد دمایی گفته می‌شود که سبب خسارت به بافت‌های گیاهی شود این دمای بحرانی الزاماً با دمای صفر درجه سلسیوس هماهنگ ن ...

گیاه نسترن با نام علمی Rosa canina از خانواده Rosaceae می باشد. این گیاه پایه بسیار مقاومی برای پیوند انواع رزها می باشد. تکثیر آن از طریق روش های سنتی با مشکلاتی مانند عقیم بودن بذر F1 وارداتی و زمانبر بودن روش های تکثیر رویشی همراه می باشد. برای غلبه بر این مشکلات و همچنین تکثیر انبوه آن، صرفه جویی در زمان و تولید گیاهان عاری از بیماری در این مطالعه از کشت بافت آن استفاده کردیم. آزمایش بصورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این تحقیق برای تولید کا ...

میوه تخمدان بالغ می باشد. در اغلب میوه ها، دیواره میوه که پریکارپ نامیده می شود، از دیواره تخمدان نمو می‌بابد. پریکارپ شامل اگزوکارپ، مزوکارپ و اندوکارپ می‌باشد که به ترتیب عمدتا از اپیدرم بیرونی، مزودرم و اپیدرم درونی تخمدان مشتق می‌شوند. در این پژوهش تغییرات مورفولوژیکی و هیستولوژیکی دیواره تخمدان در دو گیاه خارخاسک و اسپند در طی نمو با استفاده از میکروسکوپ نوری و زبر نوردهی بررسی می‌شود. میوه در خارخاسک و اسپند به ترتیب شیزوکارپ پنج برچه ایی ناشکوفا و کپسول سه برچه ایی نا ...