عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اجرای طرح از ابتدای فصل رشد و قبل از شروع رشد جوانه‌ها یادداشت‌برداریها در مراحل مختلف رشد گیاه و موارد عملیاتی باغبانی از قبیل: هرس ، تغذیه، تنک حبه و خوشه و نیز فاصله بوته سیستم و نوع کشت ، نحوه تربیت و روش کشت ، کنترل علفهای هرز و آفات و امراض و همچنین عوامل محیطی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، جهت و درصد شیب محل رویش ، میزان دوری از سایر باغات و درختان مجاور انجام می‌شود. ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

ایران در تولید پسته دارای مزیت نسبی در مقابل همه کشورها می باشند. ولی محصول سیب پرتقال خرما و بادام در مقابل بعضی از کشورها فاقد مزیت نسبی بوده است. بررسی نشان میدهد که ایران فاقد یک استراتژی صادراتی برای محصولات باغبانی بوده است. ...
نمایه ها:
پسته | 
خرما | 
بادام | 
سیب | 

کرم سفید ریشه از آفات چندخوار و خطرناک می باشدکه از سالهای بسیار دور در ایران وجود داشته است. سطح پراکنش وسیع جغرافیایی این آفت درایران و تعداد گیاهان میزبان اعم از مثمر و غیرمثمر در باغها ، زراعتها و به ویژه خزانه کاریها اهمیت اقتصادی این آفت را اشکار می سازد . فعالیت عمقی لاروهای این حشرات در خاک کنترل شیمیایی را مشکل و تاحدودی ناممکن می سازد . عوامل بیولوژیک متنوع کنترل کننده جنبه بسیار مهمی در ایجاد سیستم مدیریتی را به خود اختصاص داده اند . کنترل مکانیکی نیز از عوامل موثر ...

گل محمدی با نام علمی Rosa damascena Mill از دیرینه ترین گیاهان این مرز و بوم بوده که رویشگاه آغازین آن را ایران دانسته اند. در بیشترین پهنه های کوهستانی سرزمین ایران، انواع گوناگون گل محمدی به صورت خودرو مشاهده می شود و گستره کوهستانی ایران آمادگی خوبی برای کاشت و گسترش این گیاه دارا می باشند. فرآورده های گل محمدی شامل گلاب، اسانس و گلبرگ خشک شده می باشد که در صنایع دارویی، غذایی، عطرسازی و فرآورده های بهداشتی- آرایشی کاربرد دارد. البته این گیاه به عنوان گیاه زینتی هم در طرا ...
نمایه ها: