عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2015

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازآنجائیکه این اولین پایاننامه دانشگاهی در رشته باغبانی در رابطه بامحصول خاص درایران است و احتمالا درآینده بعنوان منبعی مورد استفاده دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی بویژه رشته باغبانی و باغداران علاقمند مورد استفاده قرار میگیرد جادارد که برای شناخت کافی از علم و پرورش این نبات نیمه گرمسیری اطلاعاتی از مشخصات بتانیکی اکولوژی کیوی داشته باشیم. همانطوریکه درتعریف علم باغبانی علاوه بر علم بودن از هنر نیز سخن بمیان آمده است بدین جهت عملیاتی ازقبیل پیوند ...
نمایه ها:
گیاه | 
کیوی | 

در اجرای طرح از ابتدای فصل رشد و قبل از شروع رشد جوانه‌ها یادداشت‌برداریها در مراحل مختلف رشد گیاه و موارد عملیاتی باغبانی از قبیل: هرس ، تغذیه، تنک حبه و خوشه و نیز فاصله بوته سیستم و نوع کشت ، نحوه تربیت و روش کشت ، کنترل علفهای هرز و آفات و امراض و همچنین عوامل محیطی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، جهت و درصد شیب محل رویش ، میزان دوری از سایر باغات و درختان مجاور انجام می‌شود. ...

در نیم قرن اخیر، دانش رسمی، فن‌آوری‌های جدید و کارآمدی را در کلیه‌ی فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی پدید آورده که موجب تحولات اساسی در فرایند تولید شده است. در همین حال، به کارگیری برخی از فن‌آوری‌ها، معضلاتی را در عرصه‌های زیست‌محیطی، تولیدی، اجتماعی وسلامت انسان‌ها ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از سموم، مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و به دنبال آن آلودگی میوه‌ها و سبزی‌ها و افزایش انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها، و از سوی دیگر نابودی گونه‌های اصیل بومی و جایگزینی آنها با گونه‌های اص ...
 
انگور یکی از محصولات مهم باغبانی در دنیا و ایران بوده و از لحاظ تنوع مصرف کم نظیر است و به صورت تازه‌خوری، کشمشی و کنسروی قابل استفاده می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بکارگیری محلول‌پاشی عناصر غذایی بور و روی در جهت بهبود و افزایش صفات رشد، کیفیت و عملکرد انگور، در سال 1391 در یکی از باغ‌های انگور ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل 8 رقم انگور (ترکمنستان 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و ر ...
نمایه ها:
بور | 
روی | 
رویش | 
انگور | 
زرقان | 

قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش در اصلاح نباتات سلکسیون میباشد ساده‌ترین روش آنست که شخص اصلاح‌کننده از یک توده حاصل از دورگ‌گیری فنوتیپ‌هائی را انتخاب کند در باغبانی بویژه در مرکبات وقتی والدین خالص نباشند در نسل F1 تفرق صفات را مشاهده می‌کنیم و اگر در نسل F1 به صفات برتری برخورد کردیم خوشبختانه در باغبانی از طریق تکثیر غیرجنسی میتوان از همان نسل F1 تکثیر را شروع کرد با توجه به دورگ‌گیری بین نارنگی و پرتقال و توده بدست آمده با در نظر گرفتن خصوصیات ظاهری از قیبل زودرس ، پوسا ناز ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

در این طرح بمنظور تعیین جنسیت دو رقم بر انجیر تعدادی در استهبان، عمل تلاقی بین رقم انجیر ساوه و دو رقم ذکر شده انجام گردید. بذور حاصل از تلاقی پس از کشت و تولید نهالهای بذری به مدت شش ماه در گلخانه نگهداری گردید. نهالهای حاصله جهت ارزیابی و تجزیه وتحلیل نتایج بصورت آزمایش کای اسکور به ایستگاه باغبانی ساوه انتقال داده گردید. ...

سیب از مهمترین محصولات باغبانی است که نگهداری و مسائل پس از برداشت آن به طور روز افزون مورد توجه می‌باشد. بررسی خصوصیات میوه برای شناسایی و معرفی ارقام، استفاده شده و با بررسی روند تغییرات میوه‌های نگهداری شده در انبار، می‌توان عمر انباری و تغییرات کیفی میوه را در پایان مدت انبارمانی در سال‌های بعد پیش‌بینی کرد. مطالعه حاضر نیز در سال 92-1391 به منظور بررسی خصوصیات میوه و قابلیت انبارمانی برخی ارقام سیب داخلی و خارجی که از باغات مرکز تحقیقات شاهرود جمع آوری شدند، انجام شد. مج ...