عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2015

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اجرای طرح از ابتدای فصل رشد و قبل از شروع رشد جوانه‌ها یادداشت‌برداریها در مراحل مختلف رشد گیاه و موارد عملیاتی باغبانی از قبیل: هرس ، تغذیه، تنک حبه و خوشه و نیز فاصله بوته سیستم و نوع کشت ، نحوه تربیت و روش کشت ، کنترل علفهای هرز و آفات و امراض و همچنین عوامل محیطی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، جهت و درصد شیب محل رویش ، میزان دوری از سایر باغات و درختان مجاور انجام می‌شود. ...

در نیم قرن اخیر، دانش رسمی، فن‌آوری‌های جدید و کارآمدی را در کلیه‌ی فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی پدید آورده که موجب تحولات اساسی در فرایند تولید شده است. در همین حال، به کارگیری برخی از فن‌آوری‌ها، معضلاتی را در عرصه‌های زیست‌محیطی، تولیدی، اجتماعی وسلامت انسان‌ها ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از سموم، مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و به دنبال آن آلودگی میوه‌ها و سبزی‌ها و افزایش انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها، و از سوی دیگر نابودی گونه‌های اصیل بومی و جایگزینی آنها با گونه‌های اص ...

سیب از مهمترین محصولات باغبانی است که نگهداری و مسائل پس از برداشت آن به طور روز افزون مورد توجه می‌باشد. بررسی خصوصیات میوه برای شناسایی و معرفی ارقام، استفاده شده و با بررسی روند تغییرات میوه‌های نگهداری شده در انبار، می‌توان عمر انباری و تغییرات کیفی میوه را در پایان مدت انبارمانی در سال‌های بعد پیش‌بینی کرد. مطالعه حاضر نیز در سال 92-1391 به منظور بررسی خصوصیات میوه و قابلیت انبارمانی برخی ارقام سیب داخلی و خارجی که از باغات مرکز تحقیقات شاهرود جمع آوری شدند، انجام شد. مج ...
 
انگور یکی از محصولات مهم باغبانی در دنیا و ایران بوده و از لحاظ تنوع مصرف کم نظیر است و به صورت تازه‌خوری، کشمشی و کنسروی قابل استفاده می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بکارگیری محلول‌پاشی عناصر غذایی بور و روی در جهت بهبود و افزایش صفات رشد، کیفیت و عملکرد انگور، در سال 1391 در یکی از باغ‌های انگور ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل 8 رقم انگور (ترکمنستان 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و ر ...
نمایه ها:
بور | 
روی | 
رویش | 
انگور | 
زرقان | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:

ازآنجائیکه این اولین پایاننامه دانشگاهی در رشته باغبانی در رابطه بامحصول خاص درایران است و احتمالا درآینده بعنوان منبعی مورد استفاده دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی بویژه رشته باغبانی و باغداران علاقمند مورد استفاده قرار میگیرد جادارد که برای شناخت کافی از علم و پرورش این نبات نیمه گرمسیری اطلاعاتی از مشخصات بتانیکی اکولوژی کیوی داشته باشیم. همانطوریکه درتعریف علم باغبانی علاوه بر علم بودن از هنر نیز سخن بمیان آمده است بدین جهت عملیاتی ازقبیل پیوند ...
نمایه ها:
گیاه | 
کیوی | 

انگور (Vitis vinifera L.) یکی از مهم‌ترین محصولات باغبانی در دنیا به شمار می‌آید. بخش عمده انگور تولیدشده در ایران به مصرف تازه‌خوری می‌رسد. اما مشکلاتی مانند نرم شدن بافت، ریزش حبه، قهوه‌ای شدن چوب خوشه، اتلاف آب و پوسیدگی‌های قارچی از عوامل محدود کننده نگهداری انگور هستند. اسید سالیسیلیک یک ترکیب فنلی ساده است که به دلیل اثرات متعدد روی بسیاری از فرایندهای رشدی و فیزیولوژیکی، به عنوان یک تنظیم‌کننده رشد گیاهی در نظر گرفته می‌شود. در پژوهش حاضر تیمار پس از برداشت اسید سالیسی ...

انار یکی از مهمترین گیاهان بومی و تجاری-باغبانی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی ایران محسوب می‌شود، چرا که این گیاه سازگاری بالایی به شرایط بد اقلیمی دارد. از طرفی، به علت تاریخچه طولانی کشت انار در ایران، ژنوتیپ‌ها از مناطق مختلف با تشابهات واضح در ظاهر اما با نام‌های متفاوت قابل مشاهده است. بنابراین برای پرورش و تجارت ارقام انار و جهت مدیریت کارآمد کلکسیون و برنامه‌های اصلاحی آینده تشخیص دقیق ژنوتیپ‌ها مورد نیاز است. در این پروژه DNA ژنومی 31 رقم مختلف انار متعلق به هفت است ...