عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رنگ‌های آزو از مهم‌ترین رنگ‌های سنتتیک هستند که 60 درصد از کل رنگ‌ها را شامل می‌شوند. این رنگ‌ها به طور وسیعی در صنایع مختلف استفاده می‌شوند که در حین استفاده 10 تا 15 درصد این رنگ‌ها از فاضلاب این صنایع خارج می‌شود. علاوه بر مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط این رنگ‌ها نشان داده شده است که این رنگ‌های موجود در فاضلاب سرطان زا و جهش زا می‌باشد. پس تیمار فاضلاب این صنایع جهت ممانعت از ایجاد مشکلات آن-ها ضروری می‌باشد. روش زیستی جهت حذف رنگ‌ها روشی ارزان و دوستدار محیط است که د ...

در این تحقیق اثرات باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر سطوح ترشح ازت آمونیاکی و اوره، درصد بقا، میزان مقاومتدر برابر استرس‌های محیطی و پارامترهای رشد و تغذیه‌ای لارو ماهیان قزل‌آلا، با بکارگیری محصول تجاری پروتکسین آکواتک شامل مخلوط پنج گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی، از طریق مکمل سازی جیره به مدت 60 روز مورد بررسی قرار گرفت. لاروهای ماهی قزل آلا با وزن متوسط32?463 میلی گرم تهیه شده و جیره آنها با مخلوط پنج باسیلوس ذکر شده، در غلظت‌های 106 × 1، 107 × 1 و108× 1 (واحد کلنی درهر صد گرم غذ ...

پروتئاز‌ها یکی از مهمترین دسته‌های آنزیم‌های صنعتی هستند که در صنایع مختلف از جمله دارویی، چرم‌سازی، شوینده، غذایی و بسیاری دیگر از آن‌ها کاربرد دارند. در میان انواع تولید‌کننده‌های پروتئاز، باکتری‌ها به خصوص انواع ترموفیل آن‌ها بسیار حائز اهمیت‌اند. همچنین در میان گونه‌های باکتریایی، باسیلوس‌ها و ژئوباسیلوس‌ها در زمره‌ی مهمترین تولید کننده-های آنزیم‌های صنعتی شناخته شده‌اند. در تحقیق حاضر یک گونه باسیلوس سابتیلیس و دو گونه‌ی باسیلوسی ترموفیل (ژئوباسیلوس استئارو ترموفیلوس و ب ...

? ـ آمیلاز آنزبمی است که دارای اهمیت زیادی در مصارف صنعتی می-باشد. ? ـ آمیلازهای گرمادوست دارای کاربردهای تجاری زیادی در مراحل گدازش نشاسته، تولید قند، آهارزدایی در صنایع نساجی و در مراحل تولید شوینده هستند. آمیلازها از منابع مختلفی به‌دست می‌آیند. آن‌ها معمولا از باکتری‌های متعلق به جنس باسیلوس برای کاربردهای صنعتی جدا می‌گردند. در این تحقیق ایزوله‌ی جداشده از خاک‌های اطراف چشمه‌های آب‌گرم دامنه‌های سبلان مورد بررسی‌های مولکولی قرار گرفت و به باسیلوس سرئوس KZ1 نام‌گذاری شد. ...

کنترل بیولوژیک بخشی از راهبردهای مدیریت آفات است و فرآیندی است که در آن از دشمنان طبیعی شامل شکارگرها، پارازیتوئیدها و پاتوژن‌ها برای کاهش جمعیت آفت یا عامل بیماری‌زا استفاده می شود. . در این طرح، باکتری های سودوموناس فلورسنس و باسیلوس سوبتیلیس را با استفاده از پلیمرهای شبکه‌ای آلژینات، کاراژینان و پلیمرهای در هم رونده (IPN)آلژینات-کاراژینان و آلژینات-نانوسیلیکا کپسوله گردید و مدت زمان ماندگاری و رهایش آن‌ها از پلیمرها و کوپلیمرها اندازه گیری شد. که نشان داد باکتری ها پس ا ...

نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidojynejavanica) یکی از مهمترین عوامل بیمارگر در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گوجه فرنگی می باشد. در این بررسی جهت ارزیابی کنترل زیستی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی از جدایه های جنس باسیلوس استفاده شد. تعداد 150 جدایه باکتریایی از فراریشه گوجه فرنگی مزارع استان خراسان رضوی بعد از تیمار گرمایی خالص سازی گردید. قابلیت آنتاگونیستی جدایه های باکتریایی در مقابل نماتدM. javanicaبه روش آزمون سنجش زیستی مورد ارزیابی قرار گرفت. بیست جدایه که بیشترین د ...

برای استفاده کارآمد از آلفا- آمیلازها این آنزیم ها باید در دماهای بالا پایدار بوده و فعالیت خود را حفظ کنند. یکی از دلایل غیر فعال شدن حرارتی برگشت ناپذیر آنزیم ها، ایجاد تغییرات کووالان نظیر دآمیداسیون اسید آمینه های آسپارژین و گلوتامین می باشد. اسیدهای آمینه آسپارژین در دماهای بالا ممکن است دستخوش تغییر شیمیایی نظیر جدا شدن گروه آمین شوند. در این مطالعه آلفا- آمیلاز جدا شده از سویه ایرانی باسیلوس KR8104 که BKA نامیده می شود مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب اسیدهای آمینه آسپارژی ...

زنبور عسل از بره موم بعنوان ماده اصلی ضدعفونی‌کننده و ضدفساد در داخل کندو استفاده میکند. طی بررسیهای مختلفی که از گوشه و کنار جهان روی خواص ردمانی این ماده طبیعی بعمل آمده است مشاهده شده که آنتی باکتریائی آن حتی از بسیاری از آنتی‌بیوتیکها هم قویتر است لذا در این طرح باکتری باسیلوس لاروا عامل بیماری لوک آمریکائی در آزمایشگاه در محیطهای کشت اختصاصی (میپ آگار Mypgp-1gar و کلمبیا بلادآگاریا (j.Agar Medoumj کشت داده و آنرا تحت تاثیر غلظت‌های مختلف عصاره‌های الکی بر موم قرار میدهیم ...

در این مطالعه مخلوط باسیلوس سابتیلیس (Bacillus subtilis) و باسیلوس لیچنی فورمیس (Bacillus licheniformis) تجاری و بومی استخراج شده از روده فیل ماهی انگشت‎قد بر عملکرد رشد، نرخ بقا، ترکیب لاشه، فاکتورهای همولنف، پارامترهای بیوشیمیایی سرم، مقاومت در برابر شرایط محیطی تنش‎زا و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) مورد استفاده قرار گرفت. میانگین وزن پست لاروها 6/54±50 میلی‎گرم بود. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت پذیرفت. سه تکرار برای هر یک ا ...