عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 277

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از روش‌های رایج در باستان‌شناسی نواستفاده از تئوری میانجی است که شامل یک‌سری نظریه‌هایی است که همچون پلی بین مشاهده‌های تجربی و نظریه‌های انتزاعی عمل می کند . این روش برای ایجاد پیوند منطقی بین داده های مادی و تفسیر آنها بوجود آمده است که درواقع همان باستان‌شناسی تجربی یا قوم باستان‌شناسی است و در این تحقیق تئوریهای باستان‌شناسی در رابطه با الگوی زندگی مردم امروزی بکار گرفته شود و بعد ناملموس هر فرهنگ با توجه به نمونه های زنده آن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و الگوهای ...

باستان شناسی چشم انداز امروزه از مهمترین روشهای بررسی منطقه ای است و می توان آنرا یکی از کاملترین آنها دانست. به نظر می رسد که سیستمهای استقرار در تپه گزنک آگاهانه و با اهداف قبلی صورت گرفته است. این تپه در محل التقای دو شاخه از رودخانه سه رود واقع شده است. همین حالت دلتایی محل باعث حاصلخیزی زمینهای کشاورزی اطراف تپه شده است. این تپه در دشت زرند در کنار راه ابریشم واقع شده است و همین اهمیت ارتباطی محل سبب تداوم استقرار از دوران مفرغ تا دوران اوایل هخامنشی را شده است. وسعت است ...

در دوران قاجاریه روابط سیاسی وفرهنگی ایران و اروپا وارد مرحله نوینی از تحولات بین المللی شد. جهان‌گردان و تجار و نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر که به ایران سفر می‌کردند،متخصصینی را که در باب آداب و رسوم و فرهنگ و آثار باستانی و تاریخی ایران مطالعاتی داشتند،با خود به همراه می‌آوردند، که این متخصصان با ورود خود به ایران مطالعات باستان شناسی را رونق بخشیدند. فرانسویان از جمله ملل پیشگام در باستان شناسی ایران بودند و در این دوره عمده فعالیت‌ها در شوش متمرکز بود. نااگاهی شاه و دربا ...

بیش‌از نیم قرن است که باستان شناسان غیرایرانی درنقاط مختلف ایلام به کندوکاوپرداختند و جملگی کار رابرروی گورستان متمرکز کرده بودند و درصدد یافتن مساکن اقوام مستقر در این نواحی نبودند بهمین منظور متاسفانه این توهم ایجاد شده بود که مردمان منطقه در طول تاریخ دارای زندگی یکجانشینی نبوده بل به صورت زندگی عشایری و اسکان نایافته به سر می برند ولی گروه باستان شناسی کان گنبد باانجام یک فصل کاوش توانست به بقایای یک شهر مربوط به 4600 سال پیش دست یابد که دارای 300x200 مترطول و عرض بوده ا ...

فرهنگ باستان‌شناسی نخستین بار است که تهیه و تدوین می‌شود و می‌تواند نظیر هر فرهنگ دیگری در زمینه‌هایی که ذیلا گزارش می‌شود، راهگشا و مفید باشد، فرهنگ نام برده شده مشتمل بر موضوعاتی از قبیل: معماری، زمین‌شناسی، باستان‌شناسی (اعصار)، فرهنگها، مکانهای باستان‌شناختی و ابزارهای کاربردی متداول در اعصار است . تهیه این فرهنگ از متون از پیش تدوین شده استفاده شده است و بر حسب موضوعات مذکور، مدخلها از ماخذی که متعاقبا می‌آید برداشت ترجمه و تدوین شده است . گاه مدخلی به طور مست ...
نمایه ها:

فرهنگ باستان‌شناسی نخستین بار است که تهیه و تدوین می‌شود می‌تواند نظیر هر فرهنگ دیگری در زمینه‌هایی که ذیلا گزارش می‌شود، راهگشا و مفدی باشد، فرهنگ نام برده شده مشتمل بر موضوعاتی از قبیل معماری، زمین‌شناسی، باستان‌شناسی (اعصار)، فرهنگها، مکانهای باستان‌شناختی و ابزارهای کاربردی متداول در اعصار است ، تهیه این فرهنگ از متون از پیش تدوین شده استفاده شده و بر حسب موضوعات مذکور مدخلها از ماخذی متعاقبا می‌آید برداشت ترجمه و تدوین شده است گاه مدخلی به طور مستقیم یا با اندکی دستکاری ...
نمایه ها:

بررسی شامل: جمع‌آوری اطلاعات محلی در ارتباط با کشتی‌رانی، صیادی محلی و علت غرق شناورها، بررسی سطحی خطوط ساحلی و جمع‌آوری شواهد استقرار بررسی و مطالعه بقایای معماری ساحلی، ارزیابی تواناییهای استان در ارتباط با باستان‌شناسی زیرآب . ...

در اواخر هزاره چهارم و در طول هزار سوم ق.م جنوب شرق ایران شاهد ظهور تمدنهای شهر نشینی بود که نقش مهمی را در منطقه به عهده داشتند. از جمله این تمدنها می توان به تمدن شهر نشینی در سیستان ایران با مرکزیت شهر سوخته اشاره نمود. این محوطه هزاره سومی ق.م تمامی علائم یک شهر که توسط گوردن پایلد باستان شناس فقید استرالیایی مطرح شده است را دارا می باشد. وسعت زیاد (152 هکتار)، بنای یادمانی، منطقه صنعتی (که نشان از تولید، تخصص گرایی تقسیم کار دارد.)، گورستان، لوحه پروتو- عیلامیت، مهرها و ...

بدلیل تصمیم سازمان میراث فرهنگی کشورجهت احداث ساختمان اصلی جهت نگهداری آثارموجود موزه گلستان ،درزیرحیاط سلام (بین کاخ‌ابیض وکاخ‌موزه گلستان )چنین تشخیص داده شدکه پیش‌از هرگونه خاکبرداری دست به کارحفاری سیستماتیک زدتااحیانااگرلایه های باستانشناسی در این محوطه وجوددارد.تخریب نگردند.لذابدین منظورمحوطه ای بطول 40مترشمال جنوبی وعرض 30مترشرقی - غربی انتخاب شده وپس‌ازتراشه بندلی ونیزآجر وبتون برداری کف حیاط کاردر آن شروع‌گردید.حفاری مذکورکه درمدت تقریبادوماه ادامه یافت .درعمق 2متربه ...