عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پایان نامه مساله ی بازیابی اطلاعات با استفاده از کاربرد جبرخطی می باشد که در مورد رتبه بندی صفحات وب، کاربرد مقادیر ویژه و بردار ویژه برای یافتن صفحات که مورد تقاضای استفاده کننده می باشد بحث می شود.ورودی اول مساله تعدادی سند متنی که از موضوعات مختلف بدست آمده است می باشد. ورودی دوم نیز یک پروسه ی سوال است. هدف ما این است که سوال را در اسناد جستجو نموده و سند مرتبط با آن را پیداکنیم.با استفاده از جبر خطی بازیابی اطلاعات را به گونه ای انجام می دهیم که درصد خطا به کمت ...

موضوع این پایان‏نامه بررسی مسأله بازیابی اطلاعات در متن حاصل از بازشناسی گفتار می‏باشد. یک ورودی مسأله، تعدادی سند متنی که از بازشناسی گفتار به دست آمده‏اند می‏باشد. ورودی دوم نیز یک کوئری است. هدف این است که کوئری را در اسناد جستجو نموده و اسناد مرتبط را پیدا کنیم. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که متن حاصل از بازشناسی گفتار، همواره دارای درصد خطایی در بازشناسی است که موجب می‏شود کلمات دچار خطا شده، معادل با کوئری در نظر گرفته نشوند و در نتیجه سند، مرتبط تشخیص داده نشود ...

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت‌های بازیابی اطلاعات در 10نرم‌افزار علوم اسلامی مرکز تحقیقات کامپیوتری نورتوسط کاربران بر اساس معیارهای ارزیابی استخراج شده از متون مرتبط فارسی و انگلیسی است. این پژوهش از طریق میدانی و با روش ارزیابانه و با استفاده از سیاهه وارسی (37 مولفه ) و پرسشنامه(107 سوال) وبا مشارکت200نفر از کاربران (136 مردو64 زن) در رشته های فقه،علوم قرآن وحدیث صورت گرفته است. 78/9% از کل افراد دارای تحصیلات حوزوی و 31/2% از شرکت‌کنندگان در این پژوهش را اساتید و اعضا ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تکرار اطلاعات بازیابی شده فارسی در وب و مقایسه موتورهای کاوش از لحاظ میزان توانمندی در بازیابی کمترین تکرار در محتوای نتایج انجام شد. این پژوهش، از دسته مطالعات توصیفی است که از روش‌های کمی و آمار توصیفی بهره می‌گیرد. و با توجه به مقایسه و ارزیابی موتورهای کاوش، در زمره تحقیقات ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات نیز محسوب‌ می‌شود. به عنوان جامعه پژوهش سه موتور کاوش گوگل، یاهو و بینگ که در سایتwww.searchenginewatch.com به عنوان پراستفاده‌ترین ...

هدف: استفاده از فراداده‌های مناسب در سامانه‌های اطلاعاتی پیش‌نیاز ارائه قابلیت‌های نمایه‌پذیری، جستجو و بازیابی اطلاعات می‌باشد. هدف کلی پژوهش حاضر ارزیابی فراداده‌های به کار رفته در سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (ساعد) از جنبه قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات در راستای کارآمدتر کردن سازماندهی اطلاعات در این سامانه و به‌ویژه در موتورهای جستجو است. روش‌شناسی: این پژوهش به روش مطالعه‌ای موردی (مورد پژوهی) با رویکرد ارزیابانه درباره سامانه ساعد و فراد ...

نظام‌های بازیابی اطلاعات باید به گونه‌ای طراحی شوند که مبتنی بر ویژگی‌های جسمی و روانی جستجوگران بوده و رضایت، کاربرپسندی و تعامل بیشتری را برای کاربران و طراحان نظام به دنبال داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی هیجان‌های کاربران در مراحل مختلف بازیابی اطلاعات، بر مبنای مدل بازیابی اطلاعات در محیط وب و همچنین، شناخت هیجان‌های فرعی کاربران پس از اتمام جستجو، بر اساس مدل انتساب هیجان‌های وینر انجام شد. از نظر روش‌شناسی، پژوهش حاضر آزمایشی و از نظر نوع کاربردی است ...

هدف پژوهش حاضر، تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر چگونگی بازیابی اطلاعات علمی از طریق موتور جستجوگرگوگل اسکولار بر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی87-86 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی بودند که از میان آنها 36 نفر به عنوان نمونه اصلی پژوهش و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (n=18) و کنترل (n=18) به صورت تصادفی جایگزین شدند. در این ...

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان دقت در بازیابی منابع دیداری و شنیداری با استفاده از الگوریتم کی- مینز است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش تجربی و از طریق مشاهده مستقیم است. به منظور بررسی میزان دقت در بازیابی منابع دیداری و شنیداری, مجموعه ای شامل 23 آلبوم منتشر شده در تابستان سال 1391 انتخاب شد. ابتدا پیشینه های موجود در هر آلبوم بر اساس استاندارد ابرداده ای پی. بی. کور فهرست نویسی شد. در گام بعدی هر یک از عناصر ابرداده مزبور به عنوان یک خوشه و توضیحگرهای آن به عنوان متغیر ...

موضوع این پایان نامه بازیابی متون حاصل از بازشناسی گفتار می باشد. در این راستا روشی برای اصلاح خطاهای بازشناسی گفتار ارائه شده است. در این روش بر مبنای مفاهیم موجود در بازشناسی گفتار مانند مدل زبانی، سعی شده است کلماتی که در فرآیند بازشناسی گفتار دچار خطا شده اند، شناسایی گردیده و با کلمات مناسب دیگر جایگزین گردند. برای یافتن کلمات مناسب، الگوریتم کارایی ارائه شده است که نتایج پیاده سازی نشان دهنده عملکرد مناسب آن می باشد. همچنین برای تشخیص اغلاط بازشناسی نیز روشی با دقت مناس ...