عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله به مسا له ی بهینه سازی برنامه ریزی ریاضی که ضرائب تابع هدف آن، بازه های بسته است پرداخته و شرایط بهینگی کروش-کان- تاکر در مسائل برنامه ریزی چند هدفه به طوریکه توابع هدف، توابع مقدار بازه ای می باشند، بیان شده است.مفاهیم جواب های بهین پارتو با در نظر گرفتن دو رابطه روی کلاس بازه های بسته آورده شده است.متر هاسدورف را برای تعیین فاصله ی بین دو بازه ی بسته و اختلاف هاکوهارا، را برای اختلاف بین دو بازه ی بسته تعریف کرده و با استفاده از آنها حد، پیوستگی و مشتق پذیری تو ...

در این پایان نامه، ابتدا با مفاهیم اساسی شبکه مانند: دور، درخت، درخت فراگیر و غیره آشنا شده و از آنجا که فهم مساله درخت فراگیربه شناخت مساله یافتن کوتاهترین مسیر وابسته است، ابتدا به تعریف مساله یافتن کوتاهترین مسیر ‎‎‎می‌پردازیم. ‎‎پس از تعریف مساله کوتاهترین مسیر، به تعریف مساله درخت فراگیر کمینه پرداخته و شرایط لازم جهت بهینگی درخت فراگیر کمینه را بیان می‌کنیم. سپس مساله درخت فراگیر کمینه را در حالت‌های مختلف، با مقادیر ثابت و بازه‌ای مورد بررسی قرار خواهیم داد. در حل مسا ...

نظریه اعداد فازی نقش مهمی در حوزه‌های علوم مختلف دارد. اخیراٌ دانشمندان مفهومی از اعداد فازی، به نام اعداد فازی با مقادیر بازه‌ای معرفی کرده‌اند که جایگاه ویژه‌ای در محیط های تصمیم گیری دارند. اما زمانی می‌توانیم از آن‌ها در تصمیم گیری‌ها استفاده کنیم، که بتوانیم اهمیت و جایگاه آن‌ها را برای تصمیم گیری مدیر در محیط مشخص کنیم. بنابراین رتبه بندی اعداد فازی با مقادیر بازه‌ای موضوعی مهم برای تصمیم گیرنده در محیط فازی و در نظریه‌ی مجموعه فازی است. یه و چین هر کدام با معرفی تابع د ...

تصمیم گیری های چند معیاره سهم عمده ای از تصمیم گیری های ما را تشکیل می دهد. یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، استفاده از ماتریس های مقایسه ای است که می توانند بصورت قطعی (با مولفه های حقیقی) یا بازه ای یا فازی باشند. در این پایان نامه بطور مختصر به ماتریس های مقایسه قطعی و روش AHP اشاره می کنیم و به تفصیل به بررسی روش هایی برای محاسبه وزن های نسبی گزینه های تصمیم با استفاده از ماتریس های بازه ای و تحلیل سازگاری و سازگاری قابل قبول این ماتریس ها می پردازیم. با تعریف اندی ...

تاکنون با مسائل برنامه‌ریزی ریاضی معمولی آشنا شدیم که در آن‌ها ضرایب هدف، محدودیت‌ها و سمت راست, اعداد حقیقی بودند. اما درواقع ‎‎مسائل زیادی وجود دارند که در آن‌ها تابع هدف و یا محدودیت‌ها غیرقطعی هستند. حالت خاصی از این عدم قطعیت در مسائلی است که در آن‌ها پارامترهای مساله به صورت بازه‌اند. هدف از این پایان‌نامه بررسی برخی مسائل برنامه‌ریزی بازه‌ای غیرخطی، تعریف مفهوم جواب در آن‌ها و روش‌های حل آن‌ها می‌باشد. با توجه به اینکه تنوع زیادی در تعریف مفهوم جواب وجود دارد, ابتدا ب ...

همانگونه که میدانیم هر سیستمی شامل ورودی و خروجی می باشد. ورودی یک سیستم یک عدد است و به تبع خروجی آن نیز یک عدد می باشد. اما به دلیل خطاهایی که در ورودی (خطاهای خارجی) یا داخل سیستم (خطاهای داخلی) رخ می دهد، نمی توان دقیقا مطمئن بود که ورودی ما همان است که انتظار داریم. بنابراین با توجه به منابع خطای احتمالی به جای یک عدد در ورودی، باید یک بازه از اعداد در نظر گرفت،در این حالت خروجی نیز به صورت یک بازه است. بنابراین ما می توانیم خروجی های احتمالی را پیش بینی کنیم و در سیستم ...

‏تعمیم‌های ‏متفاوتی از نظریه مجموعه‌های فازی که توسط پروفسور زاده ‎معرفی شد، پیشنهاد شده است. نظریه مجموعه‌های فازی شهودی آتاناسف‏‏‏ و نظریه مجموعه‌‌های فازی بازه‌ای-مقدار گرزافزانی و ترکسن‏، ‎دو تعمیم نظریه مجموعه‎‌های‎ فازی هستند. البته، نشان داده شده است که یک ارتباط قوی بین این دو تعمیم ‎‎وجود دارد‎. در دهه‌های اخیر، نظریه مجموعه‌های فازی بازه‌ای-مقدار در جهات مختلف توسعه داده شده است که در فصل اول به بعضی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. معمولاً در بسیاری از تحلی ...

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به عنوان ابزاری در تصمیم گیری چند معیاره و شیوه ای برای تخمین وزن، در مسائل بسیاری از قبیل انتخاب، ارزیابی، تصمیم گیری، پیش بینی و غیره به کار گرفته شده است. در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی متداول، قضاوت ها به صورت دقیق می باشند. به هر حال به سبب وجود پیچیدگی و عدم قطعیت در مسائل تصمیم گیری، بعضی اوقات تعیین قضاوتهای دقیق امری امکان ناپذیر می باشد. به همین منظور، طبیعی است که از قضاوت های بازه ای و یا اعداد فازی برای تهیه ماتریس مقایسه زوجی استفاد ...

معادلات ماتریسی یکی از شاخه های مهم آنالیز ماتریسی می باشند که در زمینه ای زیادی از علوم کاربرد دارند. همچنین تقریباً همه داده ها یحاصل شده از آزمایشات دقیق نیستند و محاسبات نیز خطا دارند. پس عدم قطعیت در ذرات همه روش های علمی موجود است. بنابراین آنالیز بازه ای برای بررسی کردن این عدم قطعیت مطرح می گردد. از اینرو اهمیت معادلات ماتریسی بازه ای مشخص می شود. معادلات ماتریسی بازه ای کاربردهای متنوعیف به ویژه در نظریه کنترل، دارا می باشند. در این پایان‌نامه برخی معادلات ماتریسی خط ...