عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پروژه بازیابی درینهای گرم نیروگاه بیستون سعی شده است که با توجه به مسایل و مشخصات فنی ، اقتصادی و زیست محیطی این نیروگاه امکان بازیافت درینهای گرم مورد بررسی قرار گیرد . درینـهایی که خواص شیمیایی مطلوبی را دارا میباشند جهت استفاده مجدد به سیکل آب و بخار نیروگاه باز گردانده شده و آن دسـته از درینهایی که فاقد کیفیت شیمیایی مناسب میباشند امکان استفاده از انرژی گرمایی ذخیره شده در آنها مورد بررسی قرار گرفته است . ...