عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیتهای هستیشناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در ساختار سنتی آن است. به منظور ارائه مدلی از هستی‌شناسی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و با هدف گسترش این ابزار به عنوان ابزار معناشناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه، با روش تحلیل حوزه به ساخت نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی در حوزه «نمایه‌سازی» با عنوان ASFAOnt پرداخته شد. هستی‌شناسی طراحی شده، حاصل تبدیل مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» اصطلاحنامه اصفا به هستی‌شناسی است که در چهار مرحله شامل گردآوری مف ...

هدف پژوهش حاضر ارزشیابی نمایه های منابع اطلاعاتی رشته جامعه شناسی از بعد بازنمون دانش و به روش توصیفی-پیمایشی و تحلیل محتوا، با استفاده از سیاهه وارسی متشکل از معیارهای کمی و کیفی ارزشیابی که وضعیت نمایه های موضوعی و میزان رعایت هریک از معیارهای کمی و کیفی در نمایه های موضوعی در این رشته را مورد بررسی قرار می دهد. ...