عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه بازی‌های رایانه به یکی از قدرتمندترین رسانه‌ها جمعی موجود در سطح جهان تبدیل شده است. این رسانه دارای اثرگذاری عمیق و گسترده است و مخاطبان آن به دلیل خصوصیات منحصر به فرد این رسانه در برابر محتوای آن مقاومت کمی می‌توانند از خود نشان دهند. با این وجود متاسفانه این رسانه از سوی محافل علمی توجهی که لایق آن را بوده باشد کسب نکرده است. از سویی دیگر به نظر می‌رسد محتوای منتشر شده در این رسانه دارای هم‌پوشانی وسیعی با اهداف، اولیت‌ها و علایق سیاست‌مداران و مراکز تصمیصم‌سازی در ...

امروزه فیلم‌هاى کارتونی به عنوان یکی از تولیدات مهم رسانه‌ای محسوب می‌شوند که فرهنگ غربى از طریق آنها به صورت القاى چگونگی اندیشه، باورها و الگوهاى زندگى مردمان ارائه یا ترویج مى گردد. عوامل موثر در پیدایش دیدگاه غرب نسبت به شرق بطور کلی و بطور ویژه جهان عرب را باید از سده‌هاى دور مورد بررسى قرار داد زیرا که بررسی مولفه‌های هنرهای تصویری غربی که درباره اعراب و سرزمین‌شان ساخته شده است غالبا آمیخته با برترى طلبى بوده است. محتواى این هنرهای تصویری در بسیارى مواقع نادرست بوده و ...

این تحقیق در نظر دارد سری کتابهای اینترچنج (2005) را از حیث اهداف یادگیری در چارچوب اصلاح شده ی بلوم (2011) ارزیابی کند که دریابد کدام سطوح از چارچوب اصلاح شده ی بلوم در این کتابها بارزترند. بدین منظور محتوای کتابهای اینترچنج بر اساس یک طرح کدگذاری شده که توسط محقق طراحی شده بود رمزبندی شد.سپس اطلاعات موجود مورد ارزیابی قرار گرفت و فراوانی و درصد وقوع اهداف یادگیری متفاوت مورد محاسبه واقع شد. طبق یافته های این تحقیق برجسته ترین سطوح یادگیری در کتابهای مورد مطالعه سطوح پایینی ...

پایان‌نامه حاضر، پژوهشی در زمینه تحلیل گفتمان است که با استفاده از مبانی دستور زبان نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی به بررسی گفتمان مذهبی کتاب‌های آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان می‌پردازد. این پژوهش، با توجه به اهمیت مذهب در جامعه ایران، گرایش تعداد زیادی از فارسی‌آموزان به مطالعه در رشته‌هایِ مذهبی و لزوم بازنمایی مذهب، به عنوان بخش مهمی از فرهنگ ایرانی در کتاب‌های آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان، انجام گرفته‌ است. هدف این پژوهش، بازنمایی نحوه ارائه و معرفی مذهب به فارسی‌آموزان در ای ...

رضا عبّاسی از بنیانگذاران مکتب نقّاشی اصفهان در عصر صفویّه ت1572 م/ 980 ق - ف 1634 م/ 1044 ق، و گوستاو کوربه نقّاش فرانسوی عصر ناپلئون سوم1877م/1294ه‌ـ ق- 1819 م/ 1235 هـ ق، به جهت حمایت از جامعه (صوفیان، کارگران و روستائیان) نقّاشی‌هایی از خود به جا گذارده‌اند و به دنبال دادخواهی برای طبقات ضعیف جامعه‌ی خود بوده اند. با در نظر گرفتن عنوان پژوهش حاضر و مفهوم واقع گرایی، سوالاتی همچون چگونگی بیان واقعیّت جامعه در آثار رضا عبّاسی و گوستاو کوربه با توجه به شرایط اجتماعی شان و ای ...

این پایان‌نامه به برسی بازنمود استعاره مفهومی عشق در زبان ناشنوایان و بررسی تفاوت‌های آن با فارسی‌زبانان شنوا صورت پذیرفت. به این منظور با 28 ناشنوا حول محور احساسات و روابط عاشقانه مصاحبه انجام‌شد که نتایج 10 مورد به طور کامل علاوه بر مصاحبه، ضبط و ثبت تصویری نیز قرار گرفت. به منظور دستیابی به یک جامعه آماری گسترده که در‌برگیرنده محدوده وسیعی از پراکندگی سنی، فرهنگی، اعتقادی و سایر موارد مشابه جامعه ناشنوایان کشور باشد، مصاحبه‌شنودگان از طرق مختلف از جمله کانون زبان ناشنوایا ...