عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هرچیزی که گفته می‌شود یا نوشته می‌شود، با یک نگاه ایدئولوژیک تولید شده ‌است. در واقع زبان دائما انعکاس‌دهنده‌ی ایدئولوژی و تفکر گوینده یا نویسنده است و تمام چیزهایی که می-گوییم یا می‌نویسیم درون ساختار زبانی خود دربردارنده‌ی باورها و نوعی نگاه ایدئولوژیک خاص است. رسانه‌ها و بخصوص مطبوعات از این خاصیت زبان برای تولید و القای ایدئولوژی مورد نظر خود روی افراد جامعه استفاده می‌نمایند. اما این انتقال و القای ایدئولوژی در لایه‌های زیرین زبان و به ‌صورت پنهان صورت می‌گیرد. از ه ...