عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 95

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بازنمایی مفهومی بنیادین و مرکزی در مطالعات فرهنگی و رسانه ای است. هدف این پایان نامه بررسی بازنمایی ایران در صفحه راهنمای بحران در سایت شورای روابط خارجی امریکا است. برای نیل به این هدف، ابتدا به بررسی مفهوم و نظریه های بازنمایی پرداخته شده است و دیدگاه استوارت هال در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در بسط نظری دیدگاه هال در بازنمایی به تحلیل گفتمان از منظر فوکو اشاره شده است و در ادامه مبحث نظری، دیدگاه ادوارد سعید و نظریه شرق شناسی به عنوان مثال و تکمله ای بر نظریه هال ...

بازنمایی در یک تعریف حداقلی به معنای شکل بخشیدن به واقعیت است، بر این اساس بازنمایی رسانه ای نیز به معنای شکل بخشی یا ساخت رسانه ای واقعیت است. بازنمایی انعکاس و بازتاب خنثی و بی طرفانه معنای پدیده ها در جهان خارج نیست بلکه تولید و ساخت معطوف به قدرت معنا است، در واقع بازنمایی همواره بر اساس مرکزیت چارچوب های مفهومی، گفتمانی و ایدئولوژیکی خاصی و در تقابل با سایر چارچوب ها به انجام می رسد، بازنمایی به عنوان فرایندی مرکز مدارانه میل به تمامیت دارد، تمامیت و کلیتی که همچون هر نس ...

انقلاب اسلامی به جهت نوع ایدئولوژی سازنده آن و نیز ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران بوده است. اهمیت و منحصر به فردی انقلاب اسلامی تا آنجاست که برخی از این صاحب‌نظران به تجدید نظر در نظریات و اندیشه‌های پیشین خود پرداخته‌اند. از این‌رو جای آن دارد تا هر چه بیشتر در خصوص این حادثه بزرگ قرن بیستم تحقیق و بررسی شود. یکی از مهم‌ترین زوایای انقلاب اسلامی، ایدئولوژی آن است؛ چنین ایدئولوژی به عنوان رکن اساسی شکل دهنده چارچوب‌ها و بینش سیاسی ...

اسلام و مسلمانان همواره در معرض تبلیغات شدید رسانه‌های جمعی بوده‌اند که بعد از یازده سپتامبر سال 2001 با شدت بیشتری ادامه یافت و به سمت اسلام هراسی گرایش پیدا کرد. ازاین‌رو پایان‌نامه درصدد بررسی بازنمایی اسلام و مسلمانان در فیلم‌های سینمای هالیوود بعد از یازده سپتامبر می‌باشد که برای نیل به این هدف ابتدا نظریه بازنمایی استوارت هال و سپس نظریه‌های پسا استعماری به‌ویژه دیدگاه شرق‌شناسی ادوارد سعید موردبررسی قرارگرفته که با دیدگاه اسلام هراسی تکمیل‌شده است. در قسمت روش دو رویکر ...

پوشش وحجاب در متن فرهنگی جامعه ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است و دینی بودن جامعه ایرانی اهمیت آن را دوچندان کرده است . از آنجایی که سینما به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی ،رسانه ای است که در آن واحد پیام های یکسانی برای تعداد انبوهی از افراد ارسال می دارد. از یک وجه می توان گفت ماندگاری و تاثیرگذاری محتوای یک فیلم سینمایی چه از بعد تصویر وچه از بعد روانشناختی ، اگر از سایر رسانه های دیگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست.از همین روی این تحقیق با مد نظر قرار دادن این مسائله به بازنمای ...

بازنمایی طبقه متوسط در سینمای دهه 80 پس از انقلاب در این تحقیق؛ بازنمایی از منظر گفتمان دوران گذار به تصویر در آمده است ...
نمایه ها:

بازنمایی، برنامه دینی، برنامه سمت خدا، دین، اخلاق، امید ...

«مستند» بویژه مستندهای اجتماعی-سیاسی به علت ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای قدرت در زمره متون رسانه‌ای مورد توجه مخاطبان رسانه های دیداری و شنیداری بوده است. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به تاثیرات متعدد سیاسی و اجتماعی بوجود آمده ناشی ازآن، مستندسازان دیگر کشورها توجه خود را معطوف به چارچوب های سیاسی و اجتماعی شکل گرفته کردند تا از این طریق به بازنمایی مورد نظر خود بپردازند. همچنین به منظور برنامه سازی در حوزه بین الملل برای مخاطب غیر ایرانی آگاهی از چیستی دید مخاطب غیر ایرانی ...

چکیده پژوهش حاضر، به منظور تحلیل ساختار روایتی تصویرسازی کتاب های کودک دهه هشتاد ایران و با هدف مطالعه و بررسی ساختار روایت ها، با کاربرد نشانه شناسی و رویکرد «رولان بارت» به تحلیل تصاویر نمونه های مطالعاتی پرداخته است؛ تا بتوان ترکیب عناصر ساختار روایتی تصاویر قصه ها و مکانیسم بازنمایی تصویر کودک در ساختار روایتی تصاویر اسناد مورد مطالعه را بررسی کرده و در نهایت قرائت ترجیحی مسلط در تصاویر مورد مطالعه و چگونگی اعمال آن را داوری کند. از اینرو کتاب های منثور دو گروه سنی (ال ...
نمایه ها:
کودک |