عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نهاد بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس برای فروشنده و خریدار با حصول شرایطی پیش بینی گردیده که این امر، حسب مورد جنبه ی اختیاری و الزامی برای طرفین قرارداد دارد. بازفروش از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد، بر عهده ی ی متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و نظام حقوقی کامن لا مقرر گردیده است. در حقوق ایران، این نهاد جایگاهی ندار ...

حفظ و نگهداری کالای مورد معامله و بازفروش آن از شیوه‌های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، به ویژه نکول کالا توسط خریدار، برعهده‌ی طرف متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می‌گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و نظام حقوقی کامن‌لا مقرر گردیده است. اما چون حقوق ایران در این زمینه ساکت بوده و راه‌حلی پیش‌بینی نکرده است، اهمیت آن بیش از پیش محسوس‌تر می‌گردد. در این تحقیق، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد در مواجه ...