عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی نتایج نخست همایش بازشناسی استعدادهای شهرستان بروجرد و کیفیت اجرای این برنامه جهت اجراء مشابه در سایر شهرستانها تحقیقی به روش مشاهده و مصاحبه انجام پذیرفت. در این بررسی ضمن مصاحبه با دست اندرکاران همایش، هیئت اجرایی، شرکت کنندگان، مدعوین و ارسال کنندگان مقاله، از طریق مشاهده فیلم، عکس و مدارک و اسناد همایش یک بررسی گسترده انجام گرفت. در گزارش مصاحبه ها، گزارش کامل از برنامه همایش، زمان و مکان برگزاری و چکیده ای از مقالات ارائه گردیده است. در پایان ضمن برشمردن نق ...

بازشناسی ارقام دستنویس فارسی یکی از مسائل مهم درحوزه بازشناسی الگو می باشد. تحقیقات در این زمینه چندین دهه است که آغاز شده و هنوز هم در حال تحول می باشد. یکی از مواردی که اخیرا در بازشناسی الگو بسیارمورد توجه قرار گرفته، انتخاب ویژگی است. با پیدا کردن بهترین گروه ویژگی ها از میان کل ویژگی هایی که استخراج می شوند، می توان علاوه بر کاهش تعداد ویژگی ها و هزینه های محاسباتی، نرخ بازشناسی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. این تحقیق به مسأله انتخاب ویژگی در بازشناسی ارقام دستنویس ...

امروزه با پیشرفت روز افزون علم ،حجم اطلاعات بسیار افزایش پیدا کرده است و تحلیل اطلاعات هزینه محاسباتی بالایی دارد. این مشکل در کار کردن با اطلاعات ابعاد بالا بوجود می آید و به آن نفرین ابعادی می گویند. در اکثر مسایل مربوط به بازشناسی، متغیر های کلیدی وجود دارند که به آن ها متغیرهای ذاتی گفته می شود و می توان با استخراج این متغیر ها ابعاد فضای مسئله را به طرز قابل ملاحظه ای کاهش داد. در این پایان ‌نامه تمرکز اصلی برروی روشهای خطی و غیر خطی کاهش ابعاد ویژگی خواهد بود، بدین منظو ...

در این پروژه هدف دستیابی به روش مناسبی جهت بازشناسی چهره می‌باشد. سیستم بازشناسی انتخاب شده مبتنی بر بردار ویژگی استخراج شده از چهره می‌باشد. اکثر پروژه‌های موجود در زمینه بازشناسی چهره مبتنی بر بردار ویژگی یا بر روی روشهای استخراج ویژگی چهره و یا بر روی روشهای بازشناسی چهره کار کرده‌اند. این پروژه از این نظر حائز اهمیت است که هر دو این ارزیابیها، با هم انجام گرفته است . بدلیل اینکه نتایج عملکرد سیستم بازشناسی قابل مقایسه با کارهای بعدی باشد، کلیه آزمایشها بر روی بانک تصاویر ...
نمایه ها:
صورت | 
برق | 

دنباله‌ای تصویری از یک صحنه متحرک که از نظر زمانی به هم پیوسته هستند را بافت پویا می‌نامند. به بیان دیگر، بافت پویا حالت تعمیم‌یافته‌ای از تصویرهای ثابت در بُعد زمان است که با یکدیگر رابطه زمانیِ معناداری دارند. در سال‌های اخیر، توصیف و بازشناسی بافت‌های پویا مورد توجه پژوهشگران و صنعت قرار گرفته است. از سوی دیگر، ماهیت غیرقابل پیش‌بینی آن‌ها، بازشناسی بافت پویا را به یک مساله چالش برانگیز نسبت به تصویرهای ثابت تبدیل کرده است. در این رساله به مساله بازشناسی و دسته‌بندی بافت پ ...

تعیین هویت گوینده (ASI)، یکی از مقوله‌های پردازش صحبت است که هدف آن نسبت دادن یک گوینده به مجموعه بسته‌ای از گویندگان، براساس خصوصیات فردی صدای هر شخص ، می‌باشد. عدم پایداری و ویژگی تصادفی بودن نمونه‌های زمانی صوت ، امکان استفاده مستقیم آنها را برای این منظور غیرممکن می‌سازد. لذا باید ویژگی‌های موثری از سیگنال زمانی استخراج شود تا علاوه بر کاهش بعد پارامترهای اندازه‌گیری شده، آن خصوصیاتی را که به بهترین صورت گویندگان را از هم متمایز می‌سازد، بدست دهد. تعیین هویت گوینده می‌توا ...

در این مقاله ما یک سیستم برای بازشناسی حروف الفبای زبان اشاره فارسی ارائه م یکنیم. این سیستم قادر است به طور خودکار تمامی علامت های ساکن الفبای زبان اشاره فارسی را به زبان طبیعی ترجمه کند. این سیستم بر مبنای هیستوگرام گرادیان های جهت دار HOG)شبک ههای عصبی طراحی شده است. در این سیستم، ابتدا جه تهای غالب دست در تصاویر، با استفاده از آنالیز مولفه اصلیPCA) بدست یآیند. سپس تصاویر به سیستم مختصات جدید که در آن محورهای مختصات دو جهت غالب دست هستند، منتقل می شوند. در ادامه تصاویر بری ...

در این پایان‌نامه یک روش بازشناسی حروف تایپی فارسی بصورت ساختاری و با پارامتری فرض کردن حروف ارائه شده است . در این روش ویژگیهای مناسبی که بتواند شکل و حالات هر یک از حروف را نشان دهد، استخراج میگردد. این ویژگیها بگونه‌ای مورد استفاده قرار میگیرندکه بتواند نمایانگر حروف مختلف بصورت یکتا باشند. با استفاده از جداول و درخت‌های تصمیم‌گیری، روشی جهت بازشناسی حروف تایپی فارسی ارائه میگردد. مسائل مهم در این پایان‌نامه عبارتند از: جداسازی حروف که بر اساس موقعیت خط زمینه صورت می‌پذیرد ...

در این پایان‌نامه، آلگوریتمی برای بازشناسی صورت ارائه شده است . این الگوریتم شامل سه مرحله است . در مرحله اول، محل دقیق اجزاء صورت استخراج می‌شود. در مرحله دوم ویژگی‌های هندسی و ضرایب تبدیل والش پروفایل افقی تصویر استخراج می‌شوند. در مرحله سوم، دو روش بازشناسی حداقل فاصله یکی براساس ویژگیهای هندسی و دیگری براساس ویژگیهای والش بکار گرفته می‌شوند. بازشناسی نهایی از ترکیب این دو روش در یک درخت تصمیم حاصل می‌شود. در یک آزمایش ، با تصویر 50 نفر در مجموعه مرجع و 58 تصویر از همان اف ...