عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پایان نامه، پیش بینی سـری زمـانـی آشوبـی به کمک بازسـازی فضـای فـاز با استفاده از معادلات مرکز جرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برای بازسازی فضای فاز از فیلترهای فرکانسی غیرخطی استفاده می شود که تعیین مناسب این فیلترها یک بازسازی فضای فاز مفید را به همراه خواهد داشت. به کمک فضای فاز بازسازی شده و استفاده از نزدیک ترین همسایه ها، مسیرهمسایه ی معادل و مسیرکمکی تشکیل شده، سپس با استفاده از معادلات مرکز جرم دو روش ایستا و پویا برای پیش بینی سری زمانی آشوبی پیشنهاد می شود. در ح ...

تشخیص احساس از روی گفتار موضوعی مشترک بین حوزه های روانشناسی، بازشناسی الگو و پردازش سیگنال می‌باشد که در دهه‌ی اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. همچنین از نوآوری های دیگر در زمینه تشخیص احساس، تولید فضای پیوسته احساس می باشد که در نتیجه ی انطباق حالات احساسی نزدیک به هم در گفتار انسانها بوجود آمده است. دیگر اینکه از قسمت‌های مهم روش‌های تشخیص احساس، مدل و بخش استخراج ویژگی آن به شمار می‌آید. یکی از موثرترین راه ها، طراحی روش‌های متنوع استخراج ویژگی سیگنا ...

دراین تحقیق تلاش شده روشی جدیدMZK Method برای کمی سازی چینش نقاط بازسازی شده ازسیگنالهای زیستی درفضای فازراارایه دهیم و درادامه ازاین ساختاربه عنوان یک ویژگی بیومتریک جدیدبوسیله ECG بهره بگیریم اغلب روشهای تشخیص هویت بوسیله ECG برپایه کاهش ویژگیهای بدست امده ازنقاط مشخصه ECG ویاساده کردن محاسبات و افزایش صحت طبقه بندی کننده می باشد به هرحال شناسایی نقاط مشخصه یک روش دشواربخصوص در شرایط نرخ کم سیگنال به نویز می باشد همچنین نیاز به طول داده بلند و یاتعدادلید بالا برای افزایش صح ...

تشخیص احساس از روی سیگنال گفتار یکی از شاخه‌های نسبتا جدید در پردازش گفتار می‌باشد که می‌تواند در تعامل انسان و ربات نقش مهمی ایفا کند و در حوزه‌های روانشناسی و روانپزشکی، فن-آوری اطلاعات و صنعت و تجارت کاربرد زیادی دارد. ما در این تحقیق یک سیستم تشخیص احساس از روی گفتار طراحی نموده‌ایم، که بدین منظور از ویژگی‌های عروضی و طیفی سیگنال گفتار استفاده گردیده‌‌ است و نتایج حاصل از انجام آزمایشات بدست آمده از روش پیشنهادی بازسازی فضای فاز، با آزمایشاتی که بر روی پایگاه داده معروف ب ...

مدلسازی تحلیلی بسیاری از فرآیندهای واقعی بدون وجود معادلات دیفرانسیلی و جبری غیر‌ممکن و یا بسیار دشوار است. در چنین مواردی می‌توان از سری‌های زمانی جهت تحلیل فرآیند مورد نظر استفاده نمود. در این پایاننامه، هدف پیشنهاد بسته خرید از بازار برق به منظورکاهش هزینه‌ها می‌باشد. بدین منظور مصرف برق پتروشیمی رجال با استفاده از روش‌های آشوبی بصورت بلند‌مدت پیش‌بینی می‌گردد. در این راستا ابتدا سری-های زمانی آشوبی بررسی شده و نحوه بازسازی فضای فاز توسط محاسبه شاخص‌های سری‌های زمانی آشوبی ...

سری زمانی دنباله ای از اعداد است که با نمونه برداری منظم از خروجی مشاهده شده‌ی یک سیستم بدست می آید. از میان انواع گوناگون سری های زمانی ، سری های زمانی آشوبی اغلب در پدیده های طبیعی یافت می شوند. حساسیت بیش از حد سیستم های آشوبی به شرایط اولیه سبب بروز مشکل افق پیش بینی در پیش بینی بلند مدت و دقت پیش بینی در پیش بینی کوتاه مدت برای روش های مذکور شده است. بنابراین محور فعالیت های انجام شده در این پایان نامه بر اصلاح دقت در پیش بینی کوتاه مدت و افزایش افق پیش بینی در عین دقت م ...