عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 442

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بازسازی داده‌های هیدرومتری عمدتا با استفاده از روش همبستگی انجام می‌گیرد که از شرایط این روش استقلال داده‌هاست . در بسیاری از سریهای هیدرولوژیکی داده‌ها مستقل نیستند. هدف از اجرای این طرح بازسازی داده‌های هیدرومتری با به روز نمودن مدل‌های استوکستیکی مربوطه می‌باشد. این روش را می‌توان در شرایط مستقل و یا عدم مستقل بودن داده‌ها بکار برد. ...

بازسازی و بهینه‌سازی تصاویر تشخیصی در امور پزشکی از جمله تصاویر سونوگرافی و کلیه تصاویر سیاه و سفید (شکستگی استخوان و...) می‌باشد. به دلیل عدم وضوح در برخی تصاویر موجبات اشتباده در تشخیص عیب و یا تکرار مسئله عکسبرداری می‌گردد. ...
نمایه ها:
تصویر | 
تشخیص | 
پزشکی | 

در فصل اول، ابتدا به تشریح ماهیت مالیات تعاون ملی برای بازسازی پرداخته و بیان شد که این مالیات یک نوع مالیات مستقیم است که در موارد بخصوصی بطور استثنایی و موقت از ماخذ ثروت و دارائیهای افراد جامعه وصول می‌گردد.در فصل دوم تلاش گردیده است تصویری از چگونگی تامین مالی هزینه‌های بازسازی از عمده‌ترین و متداولترین منابع تدارک مالی دولت یعنی مالیات ، قرضه و پول ارائه گردد.در این فصل همچنین به بررسی استقراض و کمکهای خارجی پرداخته و با توجه به شرائط و اوضاع و احوال سیاسی - اقتصادی کشور ...
نمایه ها:
تعاون | 

این طرح می کوشد تاتجربیات بازسازی و نوسازی در مناطق جنگزده کشور را،مورد تحقیق و شناخت قراردهد.و بر پایه شناخت حاصله از این کار و همچنین باتوجه به مبنای زیر (1)اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2)تجربیات تاریخی اسلام (3)تجارب سودمند مردم ،فرضیه ای که محتوای آن ناظر به مطلوبترین روشهای طراحی و برنامه ریزی برای بازسازی و نوسازی و نوسازی مناطق جنگی باشدارائه دهد.سپس مبانی نظری این فرضیه به صورت روش اجرائی تدوین خواهد شد .و بصورت نمونه در چند نقطه استان خوزستان به تجربه درخواه ...

هدف طرح تدوین تجربیات مدیران "بنیاد مهاجران جنگ تحمیلی" و "ستاد بازسازی" بوده و نتیجه‌ای که از آن حاصل گردیده ارائه مدلی برای مدیریت بحران کشور است . در این پروژه از روش مصاحبه به عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردید و از پرسش‌نامه به عنوان ابزار مکمل بهره‌گیری شد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر، بنیاد مهاجران و ستاد بازسازی کل کشور بود که در حدود 50 نمونه از مدیران این دو سازمان برای انجام تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه‌های مدیران بنیاد و ستاد در قالب دو مجله منتشر ...

در پروژه بررسی فنی و اقتصادی بازسازی تراورسهای فولادی، هدف شناسایی تراورس‌های فولادی و نیز محاسن و معایب آن نسبت به انواع دیگر و بازسازی آن است که در نهایت مجموعه‌ای جامع از مشخصات انواع تراورسها تهیه گردد. ...

هم زمان با تحولات اقتصادی، تجاری و اجتماعی دنیای جدید و به دنبال بروز بحران های شدید اقتصادی در قرن بیستم میلادی، نظام ورشکستگی سنّتی که به طور انحصاری بر مبنای انحلال و تصفیه‌ی فوری و اجباری بنگاههای تجاری متوقف مبتنی گردیده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و ضرورت ایجاد تحولی بنیادین در فلسفه و قواعد حقوق ورشکستگی احساس شد. بدین ترتیب، حقوق ورشکستگی دستخوش تغییرات مهمی گردید و نهادهای جدیدی در این حوزه از حقوق تجارت معرفی شد. یکی از مهمترین این نهادها، نهاد بازسازی می باش ...

سعی در بازسازی قطعات پرمصرف که به دلایلی از رده خارج شده‌اند. ...

نواقص داده‌ها همیشه در تحلیل‌های آماری مشکل ساز بوده‌اند. اساس مطالعات هیدرولوژی و هوا شناسی، داده‌های آماری مورد قبول می‌باشد. با توجه به خلاء‌های گسسته وپیوسته‌ای که در اغلب داده‌های هیدرولوژی مانند داده‌های حداکثر بارش 24 ساعته سالانه، که بدلایلی نظیر عدم ثبت آمار، حذف آمار غلط و خرابی یا از بین رفتن دستگاه‌های اندازه گیری اتفاق می‌افتد، تخمین وبرآورد این داده‌ها لازم وضروری می‌باشد. حداکثر بارش 24 ساعته سالانه، در زمینه‌های مختلف طراحی و مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...