عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 739

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحث در مورد سرمایه گذاری از مدت‌ها پیش مورد توجه مردم بوده و قدمت طولانی دارد. امروزه نیز با توجه به پیشرفت سریع بازار‌های سرمایه توجه بیش از پیش مردم را به خود اختصاص داده است. در حوزه سرمایه گذاری دو متغیر ریسک و بازده نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند. تاکنون پژوهش‌های مختلفی در مورد شناسایی متغیر‌های اثر‌ گذار بر این دو متغیر انجام شده است. در حوزه ریسک، پژوهشگران با دو نوع ریسک مواجهند، یکی ریسک سیستماتیک است، که مربوط به تغییرات بازار می‌شود و دیگری ر ...

اداره و هدایت کارا و اثربخش هر واحد اقتصادی نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات قابل اتکا و به موقع می‌باشد. تحقق این مهم نیز به نوبه‌ی خود، مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری مناسب است. تردیدی نیست که مدیران سازمان‌ها پیوسته در موقعیت‌هایی قرار دارند که نیازمند گزینش یک راه حل ارجح از میان شقوق مختلف عمل و اتخاذ تصمیماتی درست و سودمند می‌باشند. با وجود اینکه امروزه کمتر کسی در خصوص نقش مهم و برجسته‌ی اطلاعات و به ویژه اطلاعات مالی و حسابداری در تمامی مراحل تصمیم‌سازی مدیران تردید ...

امروزه بحث حاکمیت شرکتی و نحوه اداره شرکت ها مورد توجه بسیاری از محققین و مدیران قرار گرفته است. در برخی موارد تصمیماتی که مدیر یک شرکت می گیرد، ممکن است به نفع سهامداران نباشد و سهامداران از تصمیمات مدیر متضرر گردند زیرا در این شرایط مدیران و مالکان اهداف و انگیزه های متفاوتی را دنبال می کنند. در این میان حضور سرمایه گذاران نهادی که شامل شرکت ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری مانند بانک ها، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه و سایر نهادهای مالی می شود، می تواند در عملکرد شرکت ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر رشد شرکتها می باشد .در این پژوهش با استفاده از مدل بادرتچر (2012)، تاثیر نوع تجدید ارائه یعنی فرصت طلبانه در مقابل غیر فرصت طلبانه بر نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است . نخست شرکتهای عضو نمونه آماری به دو طبقه تجدید ارائه شده و تجدید ارائه نشده طبقه بندی شده اند . سپس نوع تجدید ارائه هر یک از شرکتها با استفاده از مدل بادرتچر به فرصت طلبانه و غیر فرصت طلبانه تفکیک شده و در آخر با استفاده از روش ها ...

استانداردهای حسابداری انعطاف‌پذیری قابل ملاحظه ای را در کاربرد روش های حسابداری برای گزارشگری مالی فراهم می سازند. تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند. از این رو سوال اساسی این است که بستر ضروری برای چنین اقداماتی چیست؟ در مبانی نظری مدیریت سود بیان می گردد که اطلاعات موجود در بازار سرمایه بر چگونگی تفسیر سرمایه گذاران و واکنش آنها نسبت به اطلاعات مالی افشا شده توسط شرکت ها اثر می گذارد و بنابراین بر میزان توانا ...

تحقیقات قبلی نشان می‌دهند که جزء نقدی سود پایداری بیشتری نسبت به جزء تعهدی دارند. این تحقیق به این سوال پاسخ می‌دهد که این پایداری بیشتر توسط کدام‌یک از اجزای نقدی سود به وجود می‌آید. برای این کار جزء نقدی سود به سه قسمت تقسیم شده‌است: 1) تغییر در مانده وجه نقد ، 2) خالص پرداختی مربوط به تسهیلات مالی دریافتی ، 3) خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان . به منظور دستیابی به اهداف تحقیق داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ...

بررسی سیاست تقسیم سود و رابطه آن با بازده سهام، از دیرباز از جمله مشکل‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاددانان مالی بوده است. پژوهش حاضر نیز به منظور پی‌بردن به اهمیت سیاست توزیع سود نقدی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. روش تحقیق، تحلیلی-‌توصیفی بوده و روش جمع‌آوری داده‌ها، کتابخانه‌ای است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، آزمون‌های هبستگی اسپیرمن، U من-ویتنی و رگرسیون خطی چندگانه به‌کار گرفته‌ شده‌اند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد ...

گزارش حسابرسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی در راستای وظایف مباشرتی مدیران و تصمیم گیرندگان واحدهای تجاری می باشد که باید علاوه بر انعکاس واقعیتهای موجود در واحدهای تجاری از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد و از آنجا که نقش گزارشهای حسابرسی در جلوگیری از بروز جرایم مالی و اقتصادی انکار ناپذیر است و این دو دارای رابطه متقابل می باشند لذا در این پژوهش تأثیر احتمالی تدوین قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی بر کیفیت حسابرسی را با سه ...

در جوامعی که دولتها با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند و قدرت ناشی از اراده مردم است مسئولِیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردارست از نیمه دوم دهه 80 میلادی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقل حقایق ، نقش مهمی در انجام مسئولیت پاسخگویی دولت ایفا نموده است و ابزار اصلی این ادای مسئولیت خطیر در ایران دو گزارش عمده و اصلی بخش عمومی یعنی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه و گزارش تفریغ بودجه میباشد که این دو گزارش عملا مکمل یکدیگر میباشند. ...