عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 215

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف از بررسی سیستمهای جاری واحد بازرگانی شرکتهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران ارائه "الگوی کلی بازرگانی" در مدیریت عملکردهای این واحدها است . روش کار دراین بررسی به اختصار نگرش سیستمی ، به یک سلسله عملیات اداری بهم پیوسته ،از لحاظ وظائف سازمانی بایکدیگر مرتبط ،مشترک در هدف فعالیتها،متشکل در واحد عملیاتی مراکز مسئولیت و ادغام شده در هدفهای واحد بازرگانی است . مطالعه واحدهای سازمانی و گردش امور آنها در چهار محدوده به شرح زیر انجام پذیرفته است :الف :شناخت وضع موجود و تعیین هد ...

در بخش اول به کلیات و روش این تحقیق با عنوان "بررسی امکانات مبادلاتی غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان" می‌پردازیم و به تفصیل درباره اهمیت موضوع، علت وانگیزه انتخاب موضوع و سایر موارد مرتبط با پایان‌نامه از جمله استفاده‌کنندگان از تحقیق سخن می‌گوییم و در ادامه به بحث پیرامون مبانی تئوری تحقیق پرداخته و عمدتا نظریه‌های اساسی تجارت بین‌الملل و تاثیر تجارت بین‌الملل بر روی اقتصاد و سطح رفاه کشورهای دیگر را مطرح می‌سازیم. در بخش دوم عوامل متعدد از جمله وضعیت جغرافیایی کشور، ...

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی . عنوان رساله : با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است . در این رساله اشاراتی به مسائل مهم تجارت خارجی شده از جمله مسائل مربوط به لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی ( که در مجلس سه بار اصلا ...

در این بررسی کوتاه ابتدا نظری میاندازیم به کیفیت توسعه نیافتگی و کشورهای توسعه نیافته، بعد از آن از بازرگانی جهانی و سیاستهای مختلف آن یاد میکنیم و وضع تجارت بین‌المللی و گرایشهای ناهمگون و متضاد آنرا مورد توجه و بررسی قرار میدهیم، سپس بجستجوی علل ناهماهنگی در بازرگانی جهانی میپردازیم و سرانجام از راههای چاره و شیوه‌های ایجاد تعادل بحث میکنیم. ...
   
بخش خدمات از بخشهای مهم اقتصاد کشور ما محسوب شده ، لیکن تاکنون کلیه قوانین و مقررات مربوط به این بخش در مجموعه‌ای تدوین نیافته چون که این موضوع مشکلات زیادی را برای قشر عظیم فعال در این بخش از جمله تجار ، کسبه ، مدیران شرکتها و غیره پدید آورده بود. در مجموعه حاضر کلیه قوانین و مقررات اصلی مربوط به خدمات بازرگانی و امور اصناف ، خدمات حمل و نقل کالا ، خدمات بارگیری تخلیه و انبارداری کالا ، خدمات بانکی ، خدمات بیمه و مقررات مربوط به محاسبه مالیات فعالیتهای اقتصادی - بازرگانی گرد ...