عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال 1959 تاکنون مورد توجه شدید محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است و اهمیت این رابطه به گونه ای است که در وال استریت ضرب المثلهایی درباره حجم معاملات و تغیرات قیمت ساخته شده است. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران بازار جوانی است و گاها دیده شده است که خیلی از مبادله گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معامله و یا تغییرات قیمت برای تصمیمات آنی و کوتاه مدت خود چشم پوشی نمی کنند و تغییرات قیمت و حج ...

ساختار سرمایه و بازده سهام موضوعاتی هستند که همواره بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختصاص داده اند. ساختار سرمایه در ارتباط با بازده سهام همچون یک شمشیردولبه عمل می کند. از طرفی وجود بدهی در ساختار سرمایه، منجر به استفاده شرکت از تخفیفات مالیاتی می شود، زیرا هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است که این امر منجر به افزایش بازده می شود. اما از طرف دیگر وجود بدهی بیش از حد، منجر به افزایش ریسک مالی شرکت، هزینه های آشفتگی مالی و هزینه های ورشکستگی است که این امر منج ...

سرمایه‌گذاران برای تخصیص منابع خود، به اطلاعاتی نیاز دارند که به آن‌ها در انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری کمک کند و بازده سهام یکی از اطلاعات مورد استفاده آن‌ها است. همچنین تحلیل‌گران و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به بازده سهام توجه ویژه‌ای دارند. از این رو شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام، همواره مورد توجه آن‌ها بوده است. یکی از این عوامل سود حسابداری است که ارتباط مثبت آن با بازده سهام، در پژوهش‌های مختلف به اثبات رسیده است. از طرفی با توجه به وجود دیدگاه‌های متفاوت عملی ...

در تحقیق حاضر رابطه بین بازده و گردش معاملات سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران بررسی شده است . برای این منظور تعداد 108 شرکت طی دوره زمانی 1384 تا 1388. گردش سهام را به عنوان "متغیر مستقل" و بازده سهام را به عنوان "متغیر وابسته" در نظر گرفته و روابط بین متغیر مستقل و وابسته را از جنبه های مشروح در فرضیات مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم. در اين تحقیق از تحليل توصيفي و رگرسيوني، همبستگي داده ها استفاده شده است. براي تحليل داده ها از روش هاي: حداقل مربعات معمولي و حداق ...

چکیده یکی از مهمترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران در بازار های سرمایه، پیش بینی بازده سهام شرکت های مختلف است، لذا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام از اهمیت بسزایی برخوردار است، از جمله این موارد می توان به اقلام تعهدی و تأمین مالی برون سازمانی اشاره کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام به دنبال فعالیت های تأمین مالی برون سازمانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه‌‌ آماری ‌‌این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده ‌در ‌‌ب ...

حسابرسی یک فرایند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید دارد و عموماً منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی شود، بلکه می توان ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده بوسیله فرایند حسابداری را تأیید نمایند و با عدم تأیید خود باعث کاسته شدن ارزش اطلاعات تهیه شده گردد . در واقع برای سهامداران آگاه نتیجه ارزیابی شرکت قابل توجه برخوردار باشد انتظار این است که موارد مشروط، مردود یا عدم اظهار نظر تأثیر منفی بر روی بازده قیمت سهام بگذارد .با توجه به نتیجه پژوهش، که عدم رابطه معنی دار بی ...

نظر به این که بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان مکانیزمی در جهت تجهیز پس اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه‌گذاری مولد و مفید به حال جامعه و اقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع‌های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه اکثر تحلیل گران مالی براین باورند که شرکتها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه (بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل‌هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. با این نگاه، این ...

بررسی رابطه بین نوسان پذیری بازده سهام، عملکرد عملیاتی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

تاثیر نسبتهای مالی داخلی بر بازده سهام در شرکتهای هلدینگ در بورس اوراق بهادار تهران ...