عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 389

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق، مقایسه محتوای اطلاعاتی بازده سهام در روز اعلان سود نسبت به سایر روزها می باشد. اعلان سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی بوده و بر واکنش بازار تاثیر گذار می باشد. اثر این محتوای اطلاعاتی را می توان در تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام حول و حوش تاریخ اعلان سود مشاهده کرد. از این رو انتظار می رود بازده ای که در واکنش به اعلان سود تحقق می یابد نیز حاوی اطلاعاتی مفید و به هنگام در مورد جریان های نقدی جاری و آتی نسبت به سایر روزها باشدواکنش بازار به عدم تقارن اطلاعاتی ...

یکی از مهمترین و گسترده ترین پژوهشهای بازارهای مالی تشریح رفتار بازده سهام است شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده سهام همواره موضوع پژوهشهای فراوانی در ادبیات مدیریت مالی و حسابداری بوده است حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازارهای اوراق بهادار محسوب می شود در تئوری بازار کارای اوراق بهادار نقش حسابداری به گونه ای است که با سایر منابع اطلاعاتی نظیر وسایل ارتباط جمعی, تحلیل گران مالی و حتی خود قیمت های بازار رقابت می کند. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی می ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات آلودگی هوای شهر تهران بر حجم معاملات و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین آلودگی هوا و حجم معاملات و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد؟ در این پژوهش آثار سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش اثرگذار بودند شامل بازده سهام ماه قبل، حجم معاملات سهام ماه قبل، سود هر سهم، اندازه شرکت، جریان نقدی آزاد، نرخ ارز و نوع صنعت کنترل شد. جام ...

استراتژی‌های معاملاتی شتاب که برای بهره‌گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار می‌روند، در زمره استثنائات مالی و بی‌نظمی‌های بازار سرمایه قرار می‌گیرند. شتاب در یک انتهای پیوستار قرار می‌گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی‌ها در میان‌مدت حکایت می‌کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می‌باشد . این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی‌های شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی ...

نوسان‌پذیری بازده سهام و عوامل موثر بر آن از موضوع‌های بحث برانگیز در پژوهش‌های امور اقتصادی و مالی است. در ادبیات اقتصادی الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه‌ی بین ریسک و بازده سهام ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد، اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحب نظران حوزه‌ی اقتصادی و مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قی ...

بیش از نیم قرن، نظریه نوین مالی که بر دو پارادایم اصلی رفتار عقلایی عامل های اقتصادی و فرضیه بازارهای کارا تکیه داشت، بر بازارهای مالی حاکم بود. اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل‌های رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند، زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده‌ای از جنبه‌های روانشناسی و علوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد. ایده رفتار کاملاً عقلایی ‏سرمایه‌گذاران جهت توجیه رفتارشان ...

در پژوهش حاضر که براساس بررسی تخمین رابطه بین ریسک و بازده در شناسایی سهام رشدی و ارزشی بر اساس مدل فاما و فرنچ ساختار گردیده است در صدد است تا قدرت تبیین مدل اس ام ال برای شناسایی سهام رشدی و ارزشی را مورد مطالعه قرار دهد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نظر ماهیت جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش جز تحقیقات همبستگی است، تابع رگرسیونی مدل فاما و فرنچ برای دو نوع سهام ارزشی و رشدی تخمین زده شد و براساس آن آزمون فرضیات پژوهش مشخص گردید؛ نتایج تخمین مدل سهام ارزشی نشان می دهد که ...

هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش ثروت است که این امر از طریق کسب بازده سهام محقق می گردد. بنابراین ارزیابی بازده سهام شرکت‌های مختلف، مهمترین مساله‌ای است که سرمایه گذاران با آن مواجهند. این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص Q توبین به عنوان دو متغیر مستقل، با بازده سهام شرکت‌ها به عنوان متغیر وابسته ، سعی دارد در صورت احراز وجود روابط فوق و معنی داری آن، معیاری برای توضیح بازده سهام در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و از این طری ...

ساختار سرمایه و بازده سهام موضوعاتی هستند که همواره بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختصاص داده اند. ساختار سرمایه در ارتباط با بازده سهام همچون یک شمشیردولبه عمل می کند. از طرفی وجود بدهی در ساختار سرمایه، منجر به استفاده شرکت از تخفیفات مالیاتی می شود، زیرا هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است که این امر منجر به افزایش بازده می شود. اما از طرف دیگر وجود بدهی بیش از حد، منجر به افزایش ریسک مالی شرکت، هزینه های آشفتگی مالی و هزینه های ورشکستگی است که این امر منج ...