عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کسب حداکثر بازدهي در حوزه سرمايه گذاري، از طريق شناسايي عوامل موثر بر بازده سهام امکان پذير است. عوامل متعددي بر بازده سهام تاثير دارند که از جمله آن ها مي توان به متغيرهايي نظير اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدي اشاره کرد. از بين متغيرهاي مذکور، ارتباط منفي بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام با عنوان «نابهنجاري اقلام تعهدي» توسط اسلون(1996) در ادبيات حسابداري مطرح شد. وي، اين ارتباط منفي را ناشي از قيمت گذاري نادرست اقلام تعهدي بيان کرد. ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ی میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام است. هنگامیکه واکنش بازار به اطلاعات به کندی انجام شود، گفته می شود که نوعی تاخیر زمانی بین ارایه ی اطلاعات و انعکاس آنها بر روی قیمت سهام شرکت ها وجود دارد. به منظور بررسی رابطه ی مذکور، دو فرضیه تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، روش شبه تجربی، جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و نمونه ی آماری شامل 78 شرکت می باشد. جهت آزمون دو فرضیه ی ...

در این تحقیق رابطه شاخص‌های کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر واکنش قیمت سهام در قالب گروه فرضیه‌های اول و در گروه فرضیه دوم رابطه تأخیر واکنش قیمت سهام و بازدهی آتی سهام بررسی شده است. تا کنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت‌ها، فرض کارایی بازار پذیرفته‌شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. بنابراین، در این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تأخیر واکنش قیمت سهام از یک سو و از سوی دی ...

هدف این پژوهش ارزیابی بازده آتی سهام بر مبنای رویکردهای مختلف اندازه‏گیری اقلام تعهدی است. بررسی عوامل موثر بر بازده سهام همواره مورد توجه پژوهش‏گران و استفاده‏کننده‏گان اطلاعات حسابداری بوده است، به طوری که پژوهش‏گران زیادی اقدام به تحقیق در این زمینه کرده‏اند. بعد از تحقیق اسلون (1996) که به بررسی اثرگذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام پرداخت، حدود چند دهه است که پژوهش‏گران به بررسی صحت و علت وجود این رابطه از جنبه‏های مختلفی اقدام کرده‏اند. نتایج پژوهش‏های انجام شده بیانگر ...

در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اثر تمامی عوامل موثر بر بازده مورد انتظار، در بتا خلاصه می‎شود. واقعی نبودن بسیاری از مفروضات این مدل، زمینه توسعه و گسترش مدل‌های قیمت‌گذاری دیگری را فراهم ساخت که هریک، به نوبه خود با نقض یکی از مفروضات یادشده، منجر به توسعه مدل‌های جدیدی گردید. در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فرض بر نرمال بودن توزیع بازده‌ها و ریسک‌گریز بودن سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ در حالی‌که توزیع بازده‌ها لزوماً نرمال نبوده و اغلب تفاوت قابل توجهی با ت ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه انحراف از وجه نقد بهینه برآورد شده و بازده آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق، ابتدا وجه نقد بهینه (قابل قبول) برای شرکت‌ها برآورد شده و در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا بازده آتی سهام، زمانی که یک واحد تجاری از سطح وجه نقد بهینه برآوردی منحرف می شود، تحت تأثیر قرار می‌گیرد یا خیر؟ بدین منظور عواملی نظیر اهرم مالی، بازده بازار، فرصت‌های رشد، جریان نقد حاصل از عملیات، نسبت پرداخت سود تقسیمی ...

این تحقیق به بررسی رابطه بین رشد دارایی‌ها و بازده آتی سهام می‌پردازد. با توجه به این که شاخص رشد دارایی‌ها، به عنوان معیاری برای مقدار سرمایه‌گذاری در شرکت مطرح می‌باشد، انتظار می‌رود که شرکت به واسطه این سرمایه‌گذاری‌ها بتواند در سال‌های آینده بازده مناسبی را بدست آورد و همین انتظار در ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاران موثر می‌باشد و سبب ایجاد بازده در سهام شرکت‌ها می‌شود. نمونه تحقیق شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1381-1390 می‌باشد. برای بررسی ف ...

این پژوهش به بررسی رابطه بین شفافیت سود و بازده آتی سهام اختصاص دارد. شفافیت سود در این پژوهش به توان تبیین کنندگی رابطه بازده- سود بر می‌گردد و عبارت است از همسو بودن سود و تغییرات سودآوری با بازده سهام. هر چه قدر سود گزارش شده شفاف‌ و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران افزایش یافته و نرخ بازده مورد انتظار ایشان کاهش می‌یابد. در مقابل، فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد می-کند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن بازده مورد انت ...

ساختار مطلوب سرمایه و ترکیب بهینه بدهی و حقوق صاحبان سهام مستلزم انتخاب بهترین روش تامین مالی و انتخاب بهترین زمان مناسب برای تامین مالی است. شرکتها برای تامین مالی ازثبات لازم برخوردار نمی باشند و به دلایل مختلف اقتصادی دارای محدودیت های منابع مالی هستند .بنابراین ضرورت دارد که با توجه به محدودیتهای مذکور، رفتار تامین مالی مورد مطالعه قرار گیرد . هدف این تحقیق، طبقه بندی شرکتهای نمونه آماری بر حسب میزان محدودیت مالی آنها و بررسی رابطه آن با بازده آتی سهام است. معیار مورد اس ...