عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسیها نشان داده‌اند که می‌توان اندازه پلک زدن چشم را که جزئی از بازتاب از جا پریدن است به وسیله محرک‌های هیجانی تغییر داد. محرکهای خوشایند اندازه پلک اندازه را کاهش می‌دهند. د رحالی که محرکهای ناخوشایند باعث افزایش آن می‌شودند. روش : بررسی حاضر به کمک یک مجموعه از قطعه فیلمهای دو دقیقه‌ای، در سه دسته خوشایند، ناخوشایند و خنثی به بررسی چگونگی تغییر بازتاب از جا پردین در 22 زن و مرد 18-45 ساله پرداخت . یافته‌ها: یافته‌های پژوهش کاهش معنی‌دار این بازتاب را در خلال قطعه فیلمهای ...

در این مقاله پدیده بازتاب پخشی از سطوح مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . اساس کار و نظریه بازتاب آینه‌ای و پخشی در نظر گرفته شده‌اند و سپس اندازه‌گیری بر روی سطوح مختلف فلزی و غیرفلزی انجام شده است . نتایج اندازه‌گیری بازتاب پخشی برای نمونه فلزی با پرداخت‌های سطح مختلف گزارش شده است . در آزمایش دیگری نتایج مروبط به فلزات مختلف ارائه گردیده است . همچنین در این گزارش نتایج بازتاب پخشی برای سطوح دی‌الکتریک مختلف بررسی و با یکدیگر مقایسه می‌گردند. ...
نمایه ها:
لیزر | 
فلز | 
آینه | 

تفاوت بین بازتاب موثر پدیده های زیر آبی و مواد معلق موجود در آب تابعی از ضریب کاهش شدت نور در توده آب می باشد. مقدار ‏‎C-Cmin‎‏ معرف بازتاب موثر است و بدین لحاظ امکان تفکیک بازتاب موثر پدیده های زیر آبی اطراف جزایر خارک و خارکو در تصاویر لندست ‏‎TM‎‏ سال 1998 همیشه مثبت و کوچکتر از یک می باشد. بنابر این یک تصویر رنگی کاذب نسبت طیفی تصحیح شده از بازتاب موثر به شکل: ‏‎(C-Cmin)b2/(C-Cmin)b1.,(C-Cmin)b4/(C-Cmin)b3:(RGB)‎‏ بهترین تفکیک را از پدیده های زیرآبی نشان می دهد. مدل ارائه ...

سطح آینه ای تجاری و صنعتی موجود در بازار مصرف، عمدتا بوسیله آبکاری شیمیایی تهیه می شود که همگی دارای یک خصوصیت اپتیکی می باشند و امکان تغییرات اپتیکی از نظر میزان انعکاس، جذب و شکست تقریبا وجود ندارد. مزید بر آن پسمانهای حمام شیمیایی این روش، مشکلات و معضلات زیست محیطی فراهم می سازد. با مقایسه و تکیه بر کاستیها و ناکارآمدیهای روش متداول امروزی، مگنترون اسپاترینگ ‏‎(Magnetron-Sputt)‎‏ بسیار روش مناسب و دارای قابلیت برای تهیه اینگونه سطوح می باشد. هدف این پژوهش، ساخت سطوح بازتا ...
نمایه ها:
آینه | 

الف)موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): از جمله مسایل و عوامل اساسی و سرنوشت ساز در زندگی انسان، «امنیت» است که بودیانبود آن، تغییراتی بنیادین در اجتماع پدید می‌آورد. «امنیت» یکی از والاترین نعمت‌های الهی و اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. شناخت امنیت و ویژگی‌های آن بدین خاطرضرورت دارد که جوامع بشری همواره با تهدیدهایی روبه رو بوده که آرامش و ثبات جامعه را در معرض خطر قرار داده اند. پژوهش پیش رو در برگیرنده مسایل مربوط به نظم و امنیت ...
نمایه ها:
نظم | 
نثر | 

یکی از مسائل مهمی که در شاخه‌های مختلف فیزیک ، مانند فیزیک ماده چگال، فیزیک لیزر و مانند آنها مورد توجه بسیاری قرار گرفته، بررسی سیمهای کوانتومی است . به همین دلیل، در این رساله سعی شده است به مطالعه سیمهای کوانتومی دوبعدی با مساحت مقطع ثابت و سیمهای کوانتومی سه بعدی با مساحت مقطع متغیر پرداخته شود. به این منظور، حالتهای مقید، مدهای انتشاری و همچنین محاسبه ضریبهای عبور و بازتاب را برای این سیستم‌ها بررسی خواهیم کرد. این محاسبات را به سه طریق تبدیلات همدیس ، روش تک ...
نمایه ها:
سیم | 
فیزیک | 

در این پایان نامه به بیان یک تعریف خاص از یک گراف می پردازیم، سپس به کمک مفاهیمی از توپولوژی جبری به بررسی نظریه ی پوشش گرافها خواهیم پرداخت. در ادامه نیز با بیان مفهوم بازتاب به بررسی ارتباط بین گروههای کاکستر و گرافهای کیلی با پوشش های یک تک قطبی می پردازیم و در نهایت ثابت خواهیم کرد که اگر یک پوشش از یک تک قطبی در دست داشته باشیم که تنها شامل نیم یالهاست این گراف یک گراف کیلی از یک گروه کاکستر است اگر و تنها اگر این یک پوشش منظم باشد و اعضای گروه تبدیلات پوششی ∆ نظیر آن به ...

از ویژگی های شاخص داده های VSP شناسایی آسان بازتاب های تکراری در امواج بالا رونده است. در این مقاله نشان داده شده است که می توان از روی امواج پایین رونده کارآمدترین عملگرهای واهمامیخت پیش یاب را برای تضعیف بازتاب های تکراری طراحی نمود. این عملگرها بازتاب های تکراری موجود را به نحو مطلوبی تضعیف می نمایند و تاثیر مخربی بر بقیه قسمت های رکورد VSP ندارند. همچنین نشان داده شده است که اگر این عملگرها واهمامیخت روی داده های خط لرزه نگاری سطحی در مجاورت چاه اعمال شوند ضمن تضعیف بازتا ...

امروزه استفاده از پوششهای مناسب در وسایل نوری بسیار متداول می‌باشد، به طوری که شاید در هر مجموعه اپتیکی کمتر قطعه‌ای را بتوان پیدا کرد که بر حسب مورد با لایه یا لایه‌های مناسبی پوشانده نشده باشد. اساس مساله با این واقعیت فیزیکی برمی‌گردد که نور در هنگام برخورد به مرز بین دو محیط به دلیل تغییر ویژگی‌های فیزیکی دو محیط، به دو قسمت می‌شکند، بخشی از آن از روی سطح بازتاب شده و به درون محیط اول برگشته و بخشی دیگر وارد محیط دوم می‌شود. در مواردی که هدف عبور از مرز باشد، تمایل به حذف ...
نمایه ها:
شکافت | 
نور | 
فیزیک | 
فیلتر |