عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 129

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
پدیده جهانی‌شدن اقتصاد در حدود سه دهه اخیر اثرات گسترده و متفاوتی را بر اقتصاد ملی کشورها و اقتصاد جهانی داشته است. این پدیده عمدتا متاثر از موج جهانی آزاد سازی اقتصادی، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تجارت بین‌الملل، تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مقررات زدایی بازارهای مالی بوده‌است. گسترش تجارت، رقابت در خدمات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوسانات نرخ ارز ناشی از جابجایی‌های بین‌المللی سرمایه، عوامل مهمی بوده‌اند که در پرتو جهانی شدن، اشتغال نیروی کار را تحت تاثیر قرار ...

چکیده ندارد.

در این پژوهش کارکردهای دانشگاه در ارتباط با نظام اقتصادی - اجتماعی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و این کارکرد میزان جذب فارغ‌التحصیلان در دوره زمانی 65-72 را شامل می‌شود. ...

چکیده ندارد.

به دلیل اهمیت زیاد بازار کار، در این تحقیق تلاش شده که به بررسی در مورد ویژگی ها، خصوصیات، مشخصات و به طور کلی ساختار بازار کار در کشور پرداخته شود. دلیل انتخاب این موضوع اهمیت و نقش نیروی کار در امر تولید جامعه است. بررسی های مقدماتی نشان می دهد که غالب تحقیقات و مطالعات در زمینه طرف تقاضای اقتصاد بوده است. اما در مورد مباحث طرف عرضه به خصوص در زمینه اشتغال مطالعات عمیق و جامعی صورت نگرفته است و اندک مطالعاتی هم که در زمینه بازار کار صورت گرفته بیشتر جنبه توصیفی و درحد ارائه ...

بنابر آمارهای رسمی کشور در سالهای 1345 و 1355 به ترتیب 13/2 و 23/3 درصد (به عبارت دیگر 3/380 و 7/8 میلیون نفر) از کل جمعیت ایران در نقاطی خارجی از زادگاه خود زندگی می کرده‌اند یعنی طی این دهه سالانه 440 هزار نفر بین شهرستانهای کشور جابجا شده‌اند. در سال 1365، 11/11 میلیون نفر از کل جمعیت کشور (22/4 درصد) در نقاطی خارج از زادگاه خود اقامت داشته‌اند و در فاصله سالهای 1365 و 1375، 871877 نفر به استانهای کشور وارد شده‌اند و یا در داخل استانهای کشور وارد شده‌اند. و 33/7 درصد مهاجر ...

بررسی علل و پیامدهای مهاجرت نیروی کار به استان تهران و شناخت بازار کار استان و تاثیر مهاجرت در ایجاد بیکاری این استان هدف کلی این طرح می باشد. این تحقیق زوایای مختلف بازار کار و مهاجرت را در استان همدان بررسی کرده با مطالعه ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی مهاجران و پیش بینی هایی در زمینه عرضه و تقاضای نیروی کار، ابزاری برای برنامه ریزی در زمینه برخورد مناسب با پدیده مهاجرت و در نهایت تنظیم بازار کار ارائه می کند. ...

بررسی وضع موجود جمعیت استانهای کشور، ارائه تصویری روشن از وضع موجود بازار کار ( عرضه و تقاضا) در استانهای مختلف کشور، و دسته بندی استانهای مختلف با توجه به شاخصهای بازار کار و در نهایت تهیه بانک اطلاعاتی در مورد جمعیت و بازار کار در سرشماری های 1355 ، 1345 ، 1365 ، 1375 ...