عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طبق تئوریهای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است. امروزه بانک به عنوان یک نهاد متشکل و سازمان یافته، نقش مهمی در اقتصاد و بویژه در زمینه جذب سرمایه های راکد به فعالیتهای مولد و نیز تامین مالی متقاضیان سرمایه گذاری را بر عهده دارد. شناسایی و تشخیص وضعیت و موقعیت رقابتی بازار بانکی کشور می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام بانکی کشور کمک کند تا نظام بانکی را به سمت رقابتی شدن و کارایی بیشتر هدایت کنند. در این مطالعه تلاش کرده ایم با ...