عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دلیل تغییرات تصادفی بار الکتریکی در شبکه های قدرت، در هنگام بهره برداری از شبکه مقداری از ظرفیت تولید و انتقال شبکه به عنوان رزرو توان در نظر گرفته می شود. در بازارهای رقابتی برق توان مورد نیاز برای رزرو از بازار خدمات جانبی خریداری می شود. در این بازار واحدهای تولیدی پیشنهاد خود را شامل مقدار توان، قیمت توان و نیز قیمت آمادگی به بازار ارائه می دهند و بهره بردار شبکه توان مورد نیاز خود برای رزرو را از این بازار خریداری می کند. اجرای بازار انرژی و بازار رزرو به دو صورت هم ز ...

امروزه با رشد روز افزون مصرف انرژی، مسائل زیست محیطی و کمبود منابع متداول انرژی، استفاده از منابع پراکنده انرژی و روش‌های مدیریت تقاضا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. نفوذ گسترده منابع پراکنده انرژی و ‎بکارگیری‎ برنامه‌های پاسخگویی بار بویژه ‎‎‎در شبکه‌های توزیع سبب شده است تا بسیاری از مسائل سیستم قدرت نظیر کنترل و بهره‌برداری از این شبکه‌ها تحت تأثیر قرار گیرد. در شرایطی که استفاده از منابع انرژی پراکنده می‏تواند موجب کاهش هزینه های مورد نیاز برای توسعه ی شبکه شود، کن ...

با افزايش وابستگي اقتصاد جهاني به منابع انرژي هيدروكربني،تشديد تنش‌ها در خاورميانه،ظهور روسيه به عنوان يك بازيگر اصلي در بازار انرژي جهان، نفت و گاز درياي خزر و مسير‌هاي انتقال آن به بازارهاي مصرف، مورد توجه قدرت‌هاي بزرگ صنعتي ، بويژه اتحاديه اروپا،قرار گرفته است. در حال حاضر اتحاديه اروپا قسمت بزرگي از انرژي مورد نياز خود را از كشور روسيه تامين مي نمايد. با توجه به رشد اقتصادي اين اتحاديه،در آينده نياز آنها به انرژي و بويژه گاز طبيعي افزايش خواهد يافت. از سويي اين اتحاديه خ ...

با توجه به قوانین حمایتی متعدد، نفوذ تولید پراکنده در شبکه‌ توزیع انفعالی در حال افزایش است. در این شرایط اگرچه تولید پراکنده می‌تواند جایگزین انرژی تولید شده به وسیله تولید متمرکز شود، لیکن برای سیستم قدرت رویت پذیر نیست و نمی تواند سرویس‌های پشتیبان را که برای ابقاء امنیت و یکپارچگی سیستم قدرت ضروری است فراهم نماید. تحت این شرایط تولید متمرکز همراه با کنترل متمرکز در سطح انتقال باید باقی بماند تا این وظیفه را انجام دهد. این امر می تواند موجب افزایش غیر ضروری ظرفیت‌های شبکه ...

در این پایان‌نامه مسئله خودبرنامه‌ریزی یک تولید کننده قیمت‌پذیر در بازار رقابتی ناقص با عدم قطعیت‌های بازتخصیص تولید، خروج اضطراری واحدها و قیمت، با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی حل شده است. از این جهت تولیدکننده قیمت‌پذیر در نظر گرفته شده است که توانایی تأثیر گذاری بر قیمتهای بازار نداشته و کار برنامه‌ریزی آن صرفاً با پیش‌بینی قیمت انجام شود. عدم قطعیت‌های بازتخصیص‌ تولید و خروج اضطراری به صورت احتمالاتی و عدم قطعیت قیمت با استفاده از سناریوهای قیمت و مدلسازی ریسک با شاخص CV ...

حقوق مالی انتقال (FTR) یکی از ابزارهای مالی برای پوشش ریسک بازيگران بازار برق در مواجهه با پديده پرشدگي خطوط انتقال است. هر FTR از نقطه تزریق به نقطه دریافت تعريف ‌می‌شود که این نقاط می‌توانند يك شين، ناحيه يا منطقه باشند. FTR كه بين دو نقطه از شبكه (دو شين يا دو ناحيه) تعريف مي‌شود، به دارنده خود اين حق را مي‌دهد كه در صورت بروز پرشدگي در شبكه انتقال و ايجاد تفاوت در قيمت‌هاي برق در اين دو نقطه، به ازاي ظرفيت FTRي كه خريده است، وجوهي را دريافت كند. پرداخت‌كننده اين وجوه معم ...

در بسياري از کشورها به منظور کاهش آلودگي زيست محيطي از توان باد برای توليد توان الکتریکی بجاي روش‌های رايج استفاده می‌شود. لذا در برخی از مناطق به دلیل وجود شرایط جغرافیایی مطلوب، تولید توان با استفاده از مزارع بادی افزایش قابل توجهی داشته است. توان باد يکی از منابع عظيم تجديدپذير است که داراي رشد سريع تکنولوژي در سیستم‌های الکتریکی قدرت مي‌باشد. یکی از مهمترین مشخصه‌های تولید توان بادی، تغييرپذير بودن و غيرقطعي بودن ميزان توان تولیدی است. لذا این عدم قطعیت به عنوان یکی از پا ...

مدیریت تراکم سیستم انتقال از مهمترین مسائل در سیستم های تجدید ساختار یافته به شمار می رود. وقوع تراکم در شبکه، باعث می شود که قیمت انرژی در باسهای مختلف با یکدیگر متفاوت گردد و بازیگران بازار در معرض پرداخت هزینه های اضافی قرار بگیرند. حقوق مالی انتقال از جمله اقداماتی است که به منظور حفاظت بازیگران بازار در مقابل تغییرات در قیمتهای انرژی در باسهای مختلف، به دلیل ایجاد تراکم در شبکه انتقال، معرفی گردیده است. وقتی که در یک بازار انرژی الکتریکی قدرت بازار وجود داشته باشد، تخصی ...

بعد از مقررات‌زدایی در صنعت برق انواع سرویس جانبی به همراه بازار انرژی پدیدار گردید که هریک از این سرویس‌های جانبی از طریق بازارهای مجزا تأمین می‌شوند. در میان این سرویس‌ها، سرویس توان راکتیو از جمله سرویس‌های مهم جانبی است، که تأمین آن برای حفظ امنیت و پایداری سیستم قدرت ضروری است. در اغلب این بازارها، عمده توان راکتیو مورد نیاز سیستم توسط ژنراتورهای سنکرون تأمین می‌گردد. از طرفی حداکثر میزان توان اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتورها از طریق منحنی قابلیت ژنراتور به یکدیگر وابسته ...