عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فضای بازاریابی آینده با در نظر گرفتن تحولات مختلفی از قبیل فرآیند جهانی شدن، بسیار رقابتی است لذا با توجه به اهمیت رقابت در کسب و کار امروزی و با توجه به اینکه این طرح به موضوع فعالیت فروشگاه‌های زنجیره ای در ایران می پردازد، این تحقیق به شناسایی عواملی می پردازد که در بازاریابی رقابتی فروشگاه‌های زنجیره ای موثرند و سبب افزایش توان رقابت پذیری فروشگاه‌های زنجیره ای و ایجاد رقابت در بین آنها میگردند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء تحقیقات میدانی می ب ...

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر کاهش قدرت رقابت پذیری در صنعت سیم وکابل ایران در مقابل کشورهای رقیب میبا شد تا با مطالعه و بررسی رقابت پذیری به نقاط قوت وضعف سیم وکابل ایران در مقابل رقبای خارجی پی برده و راههایی را برای بدست آوردن مزایای رقابتی در مقابل رقبا و گسترش سهم بازارهای خارجی ایجاد کرد. برای دست یابی به این هدف در این تحقیق شش عامل موثر بر رقابت پذیری در صنعت سیم وکابل مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. برای جمع آوری ...
نمایه ها:

امروزه بدلیل افزایش رقابت و پیچیده شدن فعالیتهای رقبا، شرکت‌ها بایستی بیشتر از قبل به بررسی همه جانبه سازمان خود بپردازند. هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت‌های بازاریابی در شرکت‌های شهرک‌های صنعتی کرمان می ‌باشد. هوش سازمانی از دو بعد هوش رقابتی و هوش عاطفی مورد بررسی قرار گرفته شده است و قابلیت‌های سازمانی در این تحقیق شامل بازارگرایی، مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعا ...

صاختار صنعت برق در بسیاری از کشورهای جهان در حال گذار از فضای انحصاری به فضای رقابتی است. در این فرآیند که تحت عنوان کلی تجدید ساختار در صنعت برق پیگیری می شود، کشورهای مختلف با مدل های متفاوتی در جهت رقابتی کردن این صنعت در حال حرکتند. تجدید ساختار در صنعت برق مسایل مختلف بهره برداری و برنامه ریزی صنعت برق را تحت تاثیر قرار داده است و مسایل جدیدی نیز در این حوزه ها متولد شده اند. در فضای رقابتی صنعت برق و با شکل گیری بازارهای مختلف برای انرژی، یکی از مسایل با اهمیت که نقش کل ...

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه‌‌کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه‌کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می‌باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه‌کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می‌باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه‌کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه‌کاری ...

رقابت شدیدی که امروزه در هر کسب و کاری وجود دار، موجب ساخت روابط محکمتر بین شرکت و مشتری شده است. با گسترش این تفکر که جذب یک مشتری جدید بسیار گران تر از حفظ مشتریان فعلی است، بازاریابی رابطه مند به عنوان عامل حیاتی در موفقیت موسسات در نظر گرفته شده است. در این تحقیق بر اساس مدلی که برار بازاریابی رابطه مند ارائه شد به بررسی روابط بین عناصر ترفیعات تجاری (تبلیغات، فروشی شخصی، ترفیعات فروش، روابط عمومی، آوازه سازی) بر ابعاد بازاریابی رابطه مند (تعهد، اعتماد، رضایت) پرداخته ش ...

شرایط اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی و تغییر در نگرش‌های سیاسی در بسیاری از کشورهای دنیا، صنعت برق را از انحصار خارج و به یک بازار رقابتی تحت عنوان صنعت تجدید ساختار و مقررات زدایی شده مبدل نموده است. در ساختار جدید، برای هر چه بیشتر رقابتی کردن بازار، تخصیص هزینه های سیستم انتقال بر مبنای میزان استفاده هر قرارداد از تجهیزات این سیستم صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر، جبران تلفات انتقال به عنوان یکی از مهمترین خدمات جانبی بازار و تخصیص هزینه‌های آن از دیگر مسایل مورد توجه در بازار رقابتی ...

چکیده ندارد.

در پایان نامه حاضر یک زنجیره تأمین دو سطحی (شامل سطوح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) با یک زنجیره تأمین موجود و مشابه دیگر در چندین بازار مصرف رقابت می کند. در یک محیط رقابتی تجاری هر گاه محصولات تمایز چندانی با هم نداشته باشند، مکان و سایر خصوصیات تسهیلات خرده فروشی، نقش مهمی را در موفقیت یک زنجیره تأمین ایفا می‌کند. در چنین محیطی مقدار سهم بازار کسب شده توسط هر زنجیره می تواند به مکان و ظرفیت تسهیلات خرده‌فروشی وابسته گردد. زنجیره تأمین مورد بررسی به منظور طراحی استراتژیک لایه خر ...