عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای رقابتی امروز، مشتریان یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان‌ها به شمار رفته و حفظ و رضایت آنان، برای هر سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، بازاریابی رابطه‌مند از جمله موضوعات نو در حوزه مشتری‌مداری محسوب می‌شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه میان بازاریابی رابطه‌مند با رضایت بیمه‌گذاران شرکت بیمه آسیا می‌باشد. در این تحقیق که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود، برای گردآوری داده‌ها از یک پرسشنامه در دو بخش ...

با توجه به اهمیت روزافزون مشتریان در کسب مزیت برای سازمانها، مفهوم وفاداری مشتریان امروزه از جمله عواملی است که توجه سازمانها را به خود معطوف نموده است.در این تحقیق تاثیر عوامل کیفیت رابطه با مشتری بر روی وفاداری مشتریان نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت سایپا ارزیابی شده است. عوامل کیفیت رابطه با مشتری در این تحقیق، اعتماد،تعهد،رضایت و کیفیت خدمات ادراک شده در نظر گرفته شده است. تاریخچه این تحقیق در زمینه وفاداری، کیفیت رابطه با مشتریان، اعتماد، تعهد، رضایت، کیفیت خدمات اد ...

هدف از انجام این پژوهش اثبات رابطه ی بین هوش هیجانی و بازاریابی رابطه مند ( براساس مدل هوش هیجانی برادبری و گریوز) در شعب بانک خصوصی انصار واقع در شهرستان مشهد می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه ی مورد مطالعه 152 نفر از میان 250 نفر از کارمندان این بانک می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل الف: پرسشنامه ی هوش هیجانی برادبری و گریوز ب: پرسشنامه ی استاندارد بازاریابی رابطه مند راجر بنت می باشد. اعتبار پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنام ...

امروزه شرکت ها با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنها می باشند . زیرا اغلب بازارها در مرحله ی بلوغ خود قرار دارد . رقابت در حال افزایش و هزینه های جذب مشتریان جدید نیز به شدت افزایش یافته است . این تحقیق با هدف مطالعه رابطه بین مولفه های بازاریابی رابطه مند ( اعتماد ، تعهد ، ارتباطات ، مدیریت تعارض ، رضایت مشتری و شایستگی کارکنان) با وفاداری مشتریان ، اهمیت این مولفه ها از دید مشتریان و میزان توفیق هر بیمه در زمینه ایجاد هر یک از مول ...

امروزه، پرورش و حفظ مشتریان وفادار، عاملی بسیار مهم در موفقیت سازمان ها در فضای رقابتی موجود است. مشتریان وفادار از مزایای زیادی برخوردارند؛ آنها از کالاها و خدمات سازمان بیشتر استفاده کرده، نسبت به افزایش قیمت ها حساسیت کمتری داشته و به عنوان یک ابزار مثبت تبلیغاتی، استفاده از خدمات سازمان را به نزدیکان خود توصیه می کنند. بنابراین سازمان های امروزی در پی شناخت و اجرای ساز و کارهای ایجاد و نگهداری مشتریان وفادار می باشند. یکی از این ساز و کارها بازاریابی رابطه ای است که با شن ...

در حالیکه تعداد کثیری از تحقیقات به بررسی بازاریابی رابطه ای در بازارهای مصرفی پرداخته اند، توجه کمتری به ارزش سازمان ها ار این راهبردها در بازارهای بین بنگاهی کسب می کنند،داشته اند و در تحقیقات گذشته در تایید برنامه های بازاریابی رابطه ای گام کوچکی برداشته شده است.هدف این تحقیق جمع آوری مستنداتی از ارتباط بین استراتژیهای بازار یابی رابطه ای با مشتری و برنامه های ایجاد جذابیت و وفادار سازی (پاداش، رسیدگی به شکایات ، رضایت مشتری ، برقراری ارتباط) با عملکرد بازار است. فرضیه ها ...

با گسترش روز افزون فناوری های ارتباطات و اطلاعات و شبکه هایی نظیر اینتر نت روابط بین خریدار و فروشنده و بطور کلی بازاریابی رابطه مند تحت تاثیر قرار گرفته است. این فناوری ها موجب شده که شرکتها وارد رقابتی شدید شوند و مشتریان بتوانند حق انتخاب بیشتری داشته و کالاهای خود را ارزانتر بدست آورند. در این تحقیق بدنبال این مسئله هستیم که آیاعوامل بازاریابی رابطه مند می توانند موجبات موفقیت این بازاریابی را در محیط الکترونیک فراهم می آورد. آیا این عوامل موجب رضایت مشتری می شوند؟ آیا تو ...

یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می‌باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می‌نماید. به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل گیری نام‌های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می‌شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت‌های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و ...

امروزه جذب و حفظ مشتریان برای تمامی سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، نقش سازنده رضایت و وفاداری مشتریان در سازمان‌های خدماتی بیش از سازمان‌های تولیدی به چشم می‌آید که علت این امر را می‌توان تقابل مستقیم مشتریان و سازمان‌ها دانست در این میان، تنها سازمان‌هایی قادر به بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در شرایط رقابتی محیط می‌باشند که تقاضای مشتریان خود را به‌درستی شناخته و به‌خوبی برآورده ساخته باشند. با عنایت به تغییرات گسترده در بازاریابی‌، بازاریابی رابطه مند ج ...